Bandomasis laikotarpis darbe: teisinė pusė

Bandomasis laikotarpis: dažnas, gavęs darbą, priimamas visų pirma jam. Ką tiksliai tai reiškia darbuotojui, kiek šis laikotarpis gali trukti?

Bandomasis laikotarpis reikalingas tam, kad darbdavys galėtų įsitikinti, ar darbuotojas darbui tinka, o darbuotojas – ar jam tinka darbas. Nusprendus, kad netinka, bandomojo laikotarpio metu galima nutraukti darbo sutartį bet kada įspėjus prieš 3 dienas – ir jokios kompensacijos nepriklauso.

Ši nuostata svarbiausia darbdaviui, todėl bandomasis laikotarpis beveik visuomet nustatomas darbdavio iniciatyva. Mat darbuotojas ir šiaip turi teisę bet kuriuo metu išeiti iš darbo pranešęs prieš 14 darbo dienų. Tuo tarpu darbdavys bandomajam laikotarpiui pasibaigus be itin rimtos priežasties atleisdamas darbuotoją jau turėtų mokėti išeitines kompensacijas (žr. straipsnį “Išėjimas ir atleidimas iš darbo).

Bandomasis laikotarpis negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius, o kai kuriuose darbuose – ne daugiau kaip 6 mėnesius. Darbdavys neturi teisės ir pratęsinėti ar iš naujo pradėti bandomojo laikotarpio perkeldamas darbuotoją į kitą darbą. Mat laikoma, kad darbdavys jau turėtų galėti numatyti, kaip darbuotojui seksis naujame darbe (nes matė, kaip sekėsi senajame) – todėl nėra priežasties bandyti iš naujo.

Išbandymas įmanomas tik jei darbuotojas tuo metu realiai dirba. Jei darbuotojas nedirba (pvz. serga), tai bandomasis laikotarpis automatiškai prasitęsia nebuvimo darbe trukmei.

Pats darbas bandomojo laikotarpio metu dažniausiai nesiskiria nuo darbo bet kuriuo kitu metu. Kai bandomasis laikotarpis baigiasi (ir niekas nepareiškia noro nutraukti darbo sutartį) darbas tiesiog tęsiamas toliau. Vienintelis dalykas, kuris pasikeičia – darbdavys nebegali taip paprastai atleisti darbuotojo, kaip galėjo bandomojo laikotarpio metu.

Bandomojo laikotarpio negali būti, jei į pareigas yra konkursas, egzaminai ar rinkimai – laikoma, kad būtent konkursu, egzaminu ar rinkimais kandidatas į darbą ir yra išbandomas.

Bandomasis laikotarpis taip pat negali būti nustatytas įdarbinant nepilnamečius. Panašūs ribojimai visuomet ginčytini: jie sukurti siekiant palengvinti nepilnamečių darbuotojų dalią (kad jie nuo pat pirmų dienų nebijotų būti atleisti), kita vertus, juos žinodamas darbdavys bus nelinkęs įdarbinti nepilnamečių apskritai (juk tik išbandymo metu galima pilnai suprasti, ar nepilnametis subrendęs darbui).

Aistė Žemaitienė

Darbo sutarčių parengimas.
Kaina: 58€.
Ginčai dėl darbo sutarčių.

El. paštas: aiste.zemaitiene@gmail.com

Vienas pasisakymas to “Bandomasis laikotarpis darbe: teisinė pusė”

  • Aurėja:

    Sveiki,
    noriu paklausti, ar galiu parašyti prašymą išeiti iš darbo ligos metu?

Pasisakykite (pasisakymas gali pasirodyti ne iš karto)

Facebook