Kaip sudaryti testamentą ir ką jame rašyti

Norint išvengti ginčų dėl turto po mirties verta sudaryti testamentą. Testamentu galima palikti visą ar dalį turto bei skolų. Čia aprašysiu ką reikia žinoti surašant testamentą.

Kaip surašyti testamentą?

Testamente reikia įrašyti, koks turtas kam konkrečiai paliekamas. Jeigu bus tik įvardyti asmenys bei turtas, bet neparašyta koks turtas kam, tai visi tie asmenys visą turtą gaus lygiom dalim.

Turtas turi būti įvardijamas taip, kad būtų aišku, apie ką kalbama. Jeigu bus neaišku, ta testamento dalis negalios (pvz. jei du butus turintis asmuo rašys “palieku butą sūnui Jonui”). Tačiau jeigu tiesiog bus rašybos klaidų, bet bus aišku apie kokį turtą kalbama, testamentas galios.

Be turto testamente turi būti: palikėjo (testatoriaus) vardas, pavardė, parašas, testamento sudarymo data ir vieta. Testamentą privaloma sudaryti pačiam, suprantant savo veiksmus.

Prisiminkite: testamento turbūt prireiks po daug metų

Žmonės nežino, kada mirs. Situacija, kai mirsite, gali būti pasikeitusi. Sparčiausiai keičiasi pats turtas: gal iki mirties vieną butą parduosite, o nusipirksite kitą; dar greičiau kinta pinigų kiekis. Todėl galima testamentą rašyti apimant visus tam tikros rūšies daiktus, tarkim: “Visą nekilnojamąjį turtą palieku dukrai Jurgitai” ar “Pusę visų pinigų palieku sūnui Jonui, pusę dukrai Jurgitai”. Jei koks nors turtas liks nepaminėtas, jis bus paveldėtas lyg testamento nebūtų. Jei testamentu bus palikta per daug turto, visų įpėdinių dalis proporcingai mažinama (pvz. jei mirties metu žmogus turi 10 000 Lt, o testamentu vienam vaikui užrašė 15 000 Lt, kitam – 5 000 Lt, tai pirmasis gaus 7 500 Lt, antrasis – 2 500 Lt).

Dalis žmonių, kuriems norėtumėte palikti turtą, gali mirti anksčiau už jus arba atsisakyti priimti palikimą. Testamente galite į tai atsižvelgti, pavyzdžiui, palikti turtą žmonai, bet įrašyti, kad jeigu ji mirs pirmiau jūsų (arba nepriims palikimo), tada turtas paliekamas sūnui, o jei ir šis bus miręs (arba nepriims palikimo) – vaikaičiui. Tokiu atveju nereikės keisti testamento po kiekvieno įpėdinio mirties. Jei visi testamente įvardyti konkretaus turto įpėdiniai bus mirę, tas turtas bus paveldėtas lyg testamento nebūtų.

Jūsų mirties metu gali būti gimę nauji žmonės, pavyzdžiui, jūsų sūnus gali susilaukti vaiko. Tai irgi galite numatyti testamente [CK 5.21]. Pavyzdžiui, kad jeigu bus gimęs ar pradėtas vaikaitis, turto dalis paliekama jam.

Ginčai dėl testamento

Jei visgi testamente nenumatėte visų aplinkybių, pasikeitimų, visada galite testamentą pakeisti ar sudaryti naują (turtas bus paskirstytas pagal naujausią testamentą, kuriame tas turtas paminėtas).

Testamento tvirtinimas/saugojimas pas notarą

Patikimumo dėlei galima (bet nebūtina) testamentą tvirtinti pas notarą arba (užsienyje) Lietuvos konsulą. Toks testamentas vadinamas oficialiu. Šiuo atveju ten bus saugoma testamento kopija, kuria bus galima remtis iškilus ginčui. Ypatingais atvejais oficialųjį testamentą gali tvirtinti kiti svarbūs asmenys (kap antai – kalinio – kalėjimo viršininkas, ligonio – vyr. gydytojas, jūreivio – kapitonas, kario – dalinio viršininkas), bet jį vis tiek reikia skubiai nešti pas notarą. Beje, palikėjas gali notarui ar konsului atiduoti saugoti ir seniau savo sudarytą testamentą (užklijuotame voke). Notaro/konsulo saugomus testamentus jis bet kada pakeisti ar atsiimti.

Vyras ir žmona turi teisę rašyti sudaryti testamentą kartu (sutuoktinių testamentas, turi būti oficialus). Jo esmė: vienam mirus visas turtas pereina kitam sutuoktiniui, o šiam mirus – toliau pagal testamentą. Tokį testamentą paprasta keisti tik abiems esant gyviems.

Nepatvritinus testamento oficialiai lieka rizika, kad jis sunyks ar pasimes – tada bus paveldima lyg testamento nebūtų išvis.

Ką dar galite nustatyti testamente

Testamentu galima įpareigoti palikimą gavusius žmones vykdyti tam tikras pareigas (testamentinė išskirtinė), tačiau šių pareigų vykdymas neturi kainuoti daugiau nei palikimo vertė. Pavyzdžiui, palikdamas namą sūnums vyras gali testamente įrašyti, kad sūnūs privalės ten leisti gyventi ir jo naujai žmonai.

Testamentu galima nurodyti įpėdiniams nesidalinti turto (tarkime, dukterims kartu valdyti namą), bet ne ilgiau nei 5 metus.

Taip pat testamente gali būti įrašytos sąlygos, tik kurias įgyvendinęs įpėdinis gaus palikimą (tarkime, pianistas gali fortepijoną palikti sūnui su ta sąlyga, jei jis bus baigęs muzikos studijas, o kitu atveju palikti fortepijoną muzikos mokyklai).

Testamentu gali būti turtas paliekamas visuomenei naudingam tikslui. Šiuo atveju gali būti įsteigtas naujas juridinis asmuo palikimui tvarkyti (panašiai kaip, pavyzdžiui, Alfredas Nobelis įsteigė fondą jo vardo premijoms dalinti). Svarbu tiksliai aprašyti, kas turi būti daroma, kas įpareigojamas tai vykdyti (priversti negalima), kaip jam už tai bus atlyginta.

Kam testamentu gali būti paliktas turtas?

Paprastai turtą testamentu palikti “užrašyti” bet kam (žmonėms, įmonėms, valstybėms). Tačiau yra ribojimų.

Jeigu palikėjas mirties metu turi vaikų, sutuoktinį ar tėvų, kuriems reikalingas išlaikymas, nepaisant to, kas parašyta testamente, šie žmonės gaus bent pusę turto, kurį būtų gavę, jei testamento nebūtų (kaip dalijamas turtas nesant testamento žr. čia). Tai vadinama privaloma palikimo dalimi.

Testamentu negalima palikti daiktų tiems, kas neturi teisės jų turėti, pavyzdžiui – Lietuvos žemės užsieniečiui (šiuo atveju žemė būtų parduota, o įpėdiniui išmokėti pinigai).

Nepaisant testamento teisės paveldėti (ar gauti testamentinę išskirtinę) netenka žmonės, neteisėtai bandę tapti įpėdiniais ar paankstinti palikimo gavimą: nužudę ar bandę nužudyti palikėją ar kitus įpėdinius, vertę sudaryti, keisti ar sunaikinti testamentą ar trukdę jį sudaryti, slėpę, klastoję ar sunaikinę galiojantį testamentą ir panašiai.

Taip pat nors testamentu turtą galima palikti ir ne tik giminaičiams, negiminaičiai arba tolimesni giminaičiai privalės mokėti paveldimo turto mokestį, kuris gali siekti iki 10% palikimo vertės.

Kada testamentas negalioja ar neįgyvendinamas?

Testamento neturi teisės sudaryti neveiksniais ar ribotai veiksniais pripažinti asmenys – jų testamentai negalios.

Jei yra sudarytas bendrasis sutuoktinių testamentas, negalioja joks jo nepanaikinus parašytas vyro ar žmonos testamentas.

Negalioja testamentas, kuris yra neteisėtas, nesuprantamas ar dviprasmiškas. Pavyzdžiui, testamentu negalima palikti asmeninių teisių: teisės į alimentus, pašalpas, senatvės pensiją ir pan. Šios teisės mirus žmogui išnyksta ir niekam nepereina.

Jei testamentas ar jo dalis negalioja, turtas skirstomas tarsi testamento nebūtų buvę.

Pasisakymų: 93 to “Kaip sudaryti testamentą ir ką jame rašyti”

 • Marija:

  Sveiki, noriu sužinoti, ar galiu parašyti testamentą savo vaikams, palikdama jiems ( per pusę) savo sąskaitoje esančius pinigus, nors turiu vyrą. Sąskaita (pinigų suma joje keisis), ar turi būti konkreti suma?

  Tai būtų, jei man kas nutiktų. Vaikai pilnamečiai, mažajai yra 18 m. Ar vyras gali pretenduoti į mano sutaupytus pinigus? Ačiū.

  • Laba diena. Taip, galite įrašyti, kad tokioje sąskaitoje (numeris) jūsų mirties metu būsiančius pinigus paliekate per pusę (neįrašydama sumos). Jeigu testamentą tvirtinsite pas notarą, notaras gali prašyti kažkokių papildomų detalių.

   Nepaisant testamento jūsų vyras galėtų pretenduoti į dalį palikimo (jei yra du vaikai – 12,5%), jei jūsų mirties metu jam reikėtų išlaikymo (pvz. būtų neįgalusis). Tiesa, tai nebūtinai turėtų būti pinigai sąskaitoje, jei turėsite ir kito turto.

   • Marija:

    Sveiki, mano vyras puikiai žino, kad pinigai tik mano, nes tai mano tėčio dovana man. O be notaro testamentas – negalioja? Dėkoju už atsakymą.

    • Testamentas galioja ir be notaro, tiesiog sudarant pas notarą yra tam tikrų privalumų. Pavyzdžiui, jei testamentas bus sudarytas pas notarą, niekas jo nepaslėps, nesunaikins (nes notaras turės kopiją). Tiesa, už sudarymą pas notarą reikia mokėti.

     Tai, kad pinigus gavote kaip dovaną, reiškia, kad jie šiuo metu yra jūsų, o ne bendri su vyru, ir palikti juos galite savo nuožiūra.

     Tačiau, kaip minėjau, mirties atveju įstatymai nustato išimtį dėl dalies turto tais atvejais, kai žmogui reikalingas išlaikymas. Toks žmogus gali pretenduoti į dalį (dažniausiai nedidelę) mirusio tėvo, sūnaus, vyro ar žmonos turto nepaisant testamento.

 • Marija:

  Laba diena,
  Turiu butą, kurį testamentu noriu palikti mamai po savo mirties. Ar reikia kartu dalyvauti ir mamai pas notarą, ar pakanka manęs vienos.
  Ačiū.

 • Simona:

  Sveiki, mociute ANUKEI parase testamenta kad palieka buta. Nors turi dvi dukras is kuriu viena jau mirus( mirusios dukros anukei paliko testamenta su butu). Mociutes vyras jau daug metu mires. Ar tiesa kad kai mire mociutes vyras ji turejo kazkokius dokumentus susitvarkyti kad mirusio vyro dalis atitektu jai(mociutei) Girdejau toki komentara kad dabar sudarytas testamentas neturi reiksmes nes puse buto dalijasi betkuriuo atveju dukroms nes nera sutvarkyti vyro buto dalis.

  • Aistė Žemaitienė:

   Taip, po asmens mirties paveldėtojas turi kreiptis į palikimo vietos notarą ir gauti paveldėjimo teisės liudijimą, kurio pagrindu mirusiojo nuosavybė perregistruojama paveldėtojui. Ar jūsų minimas močiutės parašytas testamentas yra notarinės formos? Notaras turėjo tikrinti, ar asmeniui nuosavybės teise tikrai priklauso tai, ką jis testamente nurodo kaip savo nuosavybę.

 • Agnė:

  Sveiki, tėvas (išsiskyręs) nori testamentu palikti savo butą vienai iš dviejų dukrų, antra iš dukrų (kuri neįtraukta į testamentą) turi tik 40proc., darbingumo , gauna nedarbingumo pašalpą, ar tokiu atveju bus preziumuojama, kad jei reikalingas išlaikymas ir butas bus paveldimas lygiomis dalimis, nežiūrint kaip yra surašytas testamentas.

  • Aistė Žemaitienė:

   Pagal CK 5.20 str., palikėjo vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi, nepaisant testamento turinio, pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą (privalomoji dalis), jeigu testamentu neskirta daugiau. Reikalingumas išlaikymo prezumuojamas tokiais atvejais, kai asmuo yra visiškai nedarbingas, neįgalus. Asmuo, manantis, kad jis yra būtinas išlaikymo, turi kreiptis į notarą ir prašyti jam išduoti paveldėjimo teisės liudijimą. Tačiau net jei notaras jį ir išduotų jūsų minimu atveju, o kiti palikėjai manytų, kad asmuo ir taip turi pakankamai lėšų gyvenimui (jūsų minimu atveju, nedarbingumas nėra 100 proc., o 40 proc.), kiti palikėjai turi teisę kreiptis į teismą ir ginčyti išduotą paveldėjimo teisės liudijimą motyvuodami, kad palikėjo mirties dieną tas asmuo nebuvo reikalingas išlaikymo.

 • Einaras:

  Laba diena, turiu klausima, po senelio mirties man liko jo turtas jis man buvo parases testamenta, taciau man yra 17 metu, ar galesiu as parduoti is turta su tevu leidimu? dekoju uz atsakyma

 • Arnas:

  Sveiki , norejau pasiterauti , mano mociute nori parasyti testamenta ir tokiu budu palikti man nama , bet ji turi 2 sunus , vienas is ju t.y mano tevas sitam nepriestarautu , bet yra kitas brolis kuris su mociute negyvena jau daugeli metu , namu nesirupina , mes kartu su tevu nama remontave ir investave daug pinigu i ji , taigi ka norejau suzinoti , ar po mociutes mirties yra galimybe , kad antrasis brolis gali uzgincyti testamenta ir reikalauti dalies turto

  • Gali būti tam tikrų papildomų aplinkybių, bet bendruoju atveju – ne, jis negali nuginčyti testamento vien dėl to, kad yra sūnus ir jam niekas nepalikta.

 • Inga:

  Ar reikalingas testamentas namui,sklypui testamentas yra?

 • Inga:

  Laba dienam,
  testamentas sklypui yra, bet jame pastatytas namas.Ar reikalingas testamentas namui?

  • Geriausia yra surašyti tokį testamentą, kuriame visas turtas surašytas aiškiai – bus mažiau ginčų ir neaiškumų.

   Sklypas ir namas yra atskiri turtiniai vienetai, tad būtų geriau paminėti atskirai (tačiau viską galima surašyti viename testamente).

 • Neringa:

  Sveiki, mano močiutė ruošiasi rašyti testamenta kuriame nori man po mirties palikti žemę. Ka ji turi su savimi turėti einant pas notara? Ir ar būtinai reikia pačio asmens kam ji palieka turta? Nors ji turi 3 vaikus bet palieka palikima anūkiai, ar nereikia vaikams atsisakyti savo dalies ir pan?Ačiū už atsakymą

  • Dėl to, ką turėti su savimi – geriausia yra paskambinti į notarų biurą, į kurį ketina eiti, ir pasiklausti – nes kai kurie notarai įvariais atvejais reikalauja daugiau dalykų, nei reikalauja įstatymai.

   Asmenų, kam palieka turtą nereikia ir atsisakyri savo dalies nereikia, tai yra testamentą rašančiojo sprendimas kam palikti. Testamento autoriui mirus tie, kam paliktas turtas, turės galimybę turto nepriimti, tada bus paveldima taip, tarsi nebūtų testamento.

 • Laba diena Augustinai,nupirkau buta ir soda savo vardu,už pinigus,pardaves turta,kuri man buvo paduovanuotas,visi sandorei ivyko santuokos metu.,bet vyras ne pridejo nei vieno cento pirkdama ta turta,dabar aš noriu surašyti testamenta triems vaikams po ligei,visi vaikai jau pilnamečiai.,ar vyras po mano mirties gales pretenduot i ta turta,ar tures teise užginčit mano testamenta,ir gal ir testamentas nereikalingas,vaikai ir teip gales pasidalint turto i trys dalis, be kad netektu nieko vyrui.
  Ačiu už komentara.

  • Aistė Žemaitienė:

   Jums nesudarant testamento Jūsų turtas mirties atveju dalinamas taip: kadangi vaikų trys, tuomet sutuoktiniui tenka ketvirtadalis turto ir kiekvienam vaikų teks po ketvirtadalį turto.
   Jums sudarius testamentą galite turtą palikti kam norite, tačiau yra vienas BET – tuo atveju, jei Jūsų mirties dieną Jūsų sutuoktinis bus laikomas reikalingu išlaikymo (ligotas, nedarbingas etc.), jam privalės atitekti vienas aštuntadalis turto, visa kita liks vaikams kaip įvardyta testamente.

 • Vilma:

  Sveiki , ar gali man svetima ne giminaite moteris testamentu palikti visa savo turta , vaiku , sutuoktinio nera , su giminem rysiu nepalaiko . Aciu uz atsakyma .

 • diana:

  laba diena

  Man reiktu jusu patarimo. Mano mociute su seneliu turi buta kuri nori palikti mano broliui ji yra musu oficiali globeja manau nuo 1993 metu, bet ji dar turi du sunus , vienas sunus turi savo nama ir tt, bet kitas alkocholikas ( bet gyvena kartu su mociute) galit man paaiskinti nesudarius testamento ir mirus seneliams butas atitektu ir mociutes globejams ir vaikams? ar kaip cia viskas butu? ir galite patarti kaip geriausia butu padaryt kad butas atitektu tik tam kam mociute nori kad atitektu

  • Vienintelis būdas padaryti, kad atitektų tam, kam nori kad atitektų – testamentas (gali būti nebūtinai notaro patvirtintas). Globėjai ir globotiniai nėra tas pats, kas tėvai ir vaikai. Įvaikintieji paveldi ta pačia tvarka, kaip vaikai – bet globotiniai nepaveldi.

 • Edgaras:

  Laba diena,norejau paklausti,tevas issiskyres ,gyvena su drauge ir tevo drauge nori uzrasyti man 60aru savo zemes y kure ieina tvenkinys,ji turi savo 2 dukras pilnametes. Ar reike kokiu sutikimu ? Aciu

 • Remigijus:

  Laba diena. Norėjau paklausti. Mano motina man nori palikti sklypą su namu, bet yra problema – ji beraštė, bet pasirašyt sugeba, Ką man daryt, ar notaras gali surašyt viską ką ji diktuos ir užtvirtint. Ačiū už atsakymą.

  • Notaras atspausdins kompiuteriu. Notaras ir pasakys, kaip elgtis (skirtingi notarai gali traktuoti situaciją šiek tiek skirtingai). Greičiausiai tiesiog perskaitys mamai testamentą, o ji pasirašys. Gali būti, kad prašys elgtis panašiai, kaip negalinčių pasirašyti atveju – su dviem liudytojais.

   Tiesa, jei notaras patvirtins, dar teoriškai egzistuoja (nors ir sudėtinga) galimybė, kad kažkas mėgins ginčyti testamentą jau po mamos mirties (tas, kas būtų paveldėjęs nesant testamento, jei tokių yra – broliai, sesės ir pan.). Todėl “apsidraudimui” “dėl viso pikto” galima susikurti papildomų įrodymų: pavyzdžiui, nufilmuoti procedūrą, kaip testamentas yra mamai perskaitomas ir ji jam pritaria.

 • Aušra:

  Laba diena močiutė buvo parašiusi testamentą, bet sodyba ir žeme pardavė dar būdama gyva. Pinigai už parduota turta atitanka asmeniui kuriam turtas buvo parašytas testamentu po mirties ar jie lieka močiutei (ji ir dabar gyva). Ačiū už atsakyma.

 • Birute:

  Laba diena. Mano močiutė yra parašiusi testamentą, kad savo turtą (namą su žeme) po mirties palieka savo jauniausiai dukrai, mano mamai, tačiau jos turto paveldėtoja dukra neseniai mirė. Močiutė turi tris vaikus dar, bet ji nori palikti savo turtą mano sesei. Norėčiau sužinoti ar įmanoma yra keisti testamentą jeigu močiutė yra serganti, nevaikšto ir nekalba, bet protauja, girdi ir suvokia savo veiksmus?

  • Jei močiutė nepripažinta neveiksnia, jeigu ji galės pasirašyti ir supras, ką pasirašo – ji gali sudaryti / pakeisti testamentą. Tačiau realybėje galite susidurti su keliomis kliūtimis. Pirma, notaras gali nenorėti tvirtinti testamento (jie dažnai vengia neįprastų situacijų – visgi, jei vienas atsisakys, gal sutiks kitas notaras, jų daug). Antra, močiutei mirus gali testamentą ginčyti kiti galimi paveldėtojai teigdami, kad močiutė iš esmės nesuprato, ką pasirašo – tokiu atveju spręs teismas (būtų gerai pasiruošti įrodymų, kad močiutė suvokia ir supranta ką daro ir nori tokio testamento).

 • ERIKA:

  Laba diena.Noriu paklausti ar rasant testamenta reikalingas kazkoks dokumentas, to asmens kuriam noriu parasyti testamenta?

 • Loreta:

  Sveiki,
  Yra du vaikai,vienas gyvena su tėvais,antrame namo aukšte,kuri tėvai jam dovanojo.Pirmą aukšta tėvas užrašė sunui tastamentu po jo mirties.Klausimas;ar motinos dalis bus dalijama per puse,jeigu tėvo rašytame testamente motina nėra minima? ir kaip bus su turtu po tėvo mirties,jei turtas buvo tėvo vardu? ar po tėvo mirties motina turėtu palikimą susitvarkyti savo vardu? ačiu.

  • Tėvas gali palikti tik savo turtą – taigi, jei dalis namo priklauso motinai, tėvas tos dalies palikti negali. Kam testamentu tėvas užrašys savo turtą, to jis ir bus po jo mirties (ir nepaveldės nieko tie, ko nebus testamente, jei nebus yparingų aplinkybių).

   Kad atsakyti konkrečiau ir 100% tiksliai būtent jūsų atveju, reikia analizuoti namo dokumentus ir situaciją, kam kokia dalis priklauso ir t.t. Galime pasiūlyti tokias teisines paslaugas.

 • Diana:

  Sveiki.

  Noriu parasyti testamenta pirmiausia savo sugyventiniui. Bet jeigu jis mirtu pirmas, noriu palikti savo turta sugyventinio sesers vaikui, kuriam dabar yra tik 7metai. Kaip visa tai surasyti teisingai? Ar tai isvis galima? Motina mano gyva, bet nebendrauju jau daug metu ir nenoriu, kad jai kas nors atitektu. Prasau patarkite, kaip viska surasyti. Dekui.

  • Taip padaryti dažniausiai yra galima. Testamente reikia ir rašyti taip, kaip sakote. Labai ypatingų reikalavimų formuluotėms nėra, bet jei tvirtinsite pas notarą, kiekvienas notaras gali būti sugalvojęs savo formuluočių, kurias liepia naudoti.

 • Asta:

  Sveiki,

  jei testamentas surašytas namuose ir nėra patvirtintas notaro, kokia turi būti nurodyta testamento sudarymo vieta (ar tik miestas, ar konkretus adresas)?

  Ačiū

 • zinaida:

  su vyru antra santuoka. Jis turi dukra as 3dukras. turim nuosava nama . Vyras testamento pasirasyt kazko neskuba ,oas noriu savo dali uzrasyti dukrom po mirties su salyga kad vyras gyvens mano dalyje iki mirties. turtas isigytas po santuokos .kokia dali galiu uzrasyti savo 3 vaikams. Aciu

  • Aistė Žemaitienė:

   Jei nesama ypatingų aplinkybių, sutuoktinių bendros dalys bendrame turte yra lygios, t.y. kiekvienam priklauso po 1/2 namo.

 • laba diena
  noreciau paklausti,mes trys seimoje,kaip bus jei testamente bus nuroditi tik du su vardais ir pavardemis….
  ir jei trecias kreipiasi i teisma ,ar gali testamenta nuginciti…
  pasirase testamenta sveika ,veksni pas notarus….aciu

  • Aistė Žemaitienė:

   Trečiajam nesvarbu testamente jam kas palikta ar ne, dalis vis tiek priklausys tuo atveju, jei jis reikalingas išlaikymo (neįgalus, nedarbingas ir pan.) Tokiu atveju jis galėtų testamentą nuginčyti.

 • Sveiki, mire senelis parases testamenta sunuj kad palieka soda, o anukei parase po jo kad pavieka I visa turta kur koks bebutu, tai ar sodas priklauso anukei ar sunuj.

  • Aistė Žemaitienė:

   Pagal civilinį kodeksą vėliau sudarytas testamentas panaikina anksčiau sudarytąjį ar tą jo dalį, kuri prieštarauja vėliau sudarytam, tad pagal šitai sodą turėtų paveldėti anūkė.

 • simas:

  Laba diena,mire zmona esame bendroj santuokoj uzgyvene bendrai sudejus turto uz 215.000 €,zmona turi buta paveldeta is mociutes rentos budu ikainuota 40.000€,pries mirti zmona parase testamenta pas notara,kad butas atitenka musu 2 dukrom,likes turtas is ko be susidetu atitenka man kaip ir viskas gerai tik neaisku kokie mokesciai.Kokie butu mokesciai ???,AR BUS TURTO MOKESTIS vaikams paveldejant buta ??? IR KOKS MOKESTIS BUS NOTARUI man paveldejant visa likusi turta ??? DEKOJU ISANKSTO

 • Egidijus:

  |Su savo žmona esame sudarę iki vedybinę sutartį kuri vedybų dieną kaip supratau tapo vedybine. Joje esame nurodę, kad kiekvieno asmeninis turtas bei piniginės lėšos yra kiekvieno asmeninės. Ar sudarant testamentą reikalingas žmonos sutikimas mano testamentui? Ar galiu sudaryti savo vaikams testamentą be jos? Santuoka antra, o vaikai iš pirmos santuokos. Antroje bendrų vaikų neturime.
  Ačiū už atsakymą.

 • Nina:

  Sveiki. Santuokoje esu 10 metu,bet gyvenu su vyru jo bute tik nuo 2013 lapkricio. Ar po jo mirties butas automatiskai lieka man,ar reikia testament? Aciu.

  • Priklauso nuo to, kiek vaikų ar vaikaičių turi vyras, taip pat kiek turi kito turto. Geriausias būdas garantuoti, kad liks jums, nepriklausomai nuo kitų aplinkybių – testamentas.

 • A:

  Sveiki. Senyvos moters vyras mires, kaip ir vienturtis sunus. Testamentas jau apie 6 metai surasytas jos anukams lygiomis dalimis. Ji noretu perrasyti testamenta kitam asmeniui, nesiejanciu juos giminystes rysiais, vardan to, kad ja rupintusi ir priziuretu iki mirties. Sio turto didele dalis priklause jos sunui, kuris viska aprase jos vardu, kad zlugus verslui nereiketu atsakyti asmeniniu turtu. Ar naslaiciais like anukai turi teise uzgincyti si galimai naujai parasyta testamenta, po jos mirties?

  • Reiktų plačiau įsigilinti į situaciją, papildomus nepaminėtus niuansus kurie gali gerinti anūkų galimybes, bet vien pagal tai, ką aprašėte, gali būti sunku: nes, kaip suprantu, sūnus faktiškai dovanojo (atidavė) savo turtą mamai; tokiu atveju tas turtas yra jo mamos ir mama gali elgtis su juo kaip nori.

 • Diana:

  Laba diena,turiu vieną klausimą.Paveldėjau iš savo tėvelio palikimą,skyribu su vyrų atveju mano vyrui priklauso dalis palikimo ar ne.Ačiū uz atsakymą

 • Aušra:

  Sveiki,
  butas bendra jungtinė nuosavybė, ar galėčiau surašyti testamentą, kad po mano mirties 1/2 (mano dalį) buto paveldi mūsų sūnus, ar į tai bus atsižlegta, ar dalijama, pagal paveldėjimo teisę?
  Ačiū.

 • Buvau santuokoje ir vyras parašė testamentą visam turtui,kad po mirties liktų man,dabar esame išsiskyrę,bet kartu gyvename.Ar reikia perrašyti testamentą kaip sugyventinei.Ačiū iš anksto

 • jadvyga:

  Laba diena ,santuokoje pasistateme nama, taciau zeme ant kurios stovi namas vyro paveldeta ,kaip butu dalijamas turtas as noreciau kad butu dalinamas namas per puse, vyras nesutinka tvirtina, kad jo zeme ir namas ant jo zemes stovi ,sako niekas nedalins per puse ,-nes kaip tu i savo dali pateksi -dar norejau paklausti ar galiu dar gyvenant santuokoje surasyti testamenta ir puse namo palikti dukrai .

  • Esant ginčui, turtą dalins teismas, atsižvelgdamas į įvairias aplinkybes. Vien tai, kad žemė ne jūsų, dar nieko nereiškia – nes teisėje yra būdų įpareigoti leisti ribotai naudotis nuosava žeme kitam (pvz. servitutas). Jei namas – bendras, savo dalį galite testamentu užrašyti kam norite.

 • Nora:

  Sveiki, antroje santuokoje paėmę paskolą įsigijome namą, aš turiu suaugusį sūnų, vyras 2 nepilnamečius vaikus. Aš pardaviau iki santuokos įsigytą butą ir norėtume iš tų pinigų dengti didžiąją dalį paskolos. Ar galima pasirašyti povedybinę sutartį turint įsipareigojimų bankui, tai yra joje numatyti kad skyrybų atvejų pvz. 2/3 namo priklausytų man? Ir klausimas dėl paveldėjimo, ar galima sutuoktinių testamente numatyti, kad vieno iš mūsų mirties atveju,namu iki kito mirties disponuoja sutuoktinis, o vėliau turtas padalijamas vaikams, tačiau ne lygioms dalimis, o sakykime mano sūnui 2/3, o vyro vaikams likusi 1/3?

  • Aistė Žemaitienė:

   Taip, Civilinis kodeksas leidžia sutuoktiniams povedybinėje sutartyje sutarti dėl turto padalijimo būdo bei tvarkos santuokos nutraukimo atveju.
   Taip, remiantis Civiliniu kodeksu sutuoktinių bendrame testamente gali būti nurodomi įpėdiniai, kuriem atiteks turtas mirus pirmąjį sutuoktinį pergyvenusiam sutuoktiniui.

 • Natalja:

  Laba diena. Turiu neįgalų (nedarbingą) suaugusį sūnų. Su jo tėvu santuoka nutraukta seniai, praktiškai nebendraujama. Kokia galimybė sužinoti, ar tėvas gyvas, ar turėjo turto, ir, jei turėjo, ar sūnus gali pretenduoti į dalį. (Greičiausiai, jei tėvas sudarys testamentą, mudviejų sūnus nebus įtrauktas). Ačiū.

  • Aistė Žemaitienė:

   Net jei sūnus nebus įtrauktas, tačiau kadangi, kaip minite, yra neįgalus ir nedarbingas, vis tiek tokiu atveju jam dalis palikimo priklauso (įstatymas daro išimtį tokiam atvejui).
   Prašydama oficialios informacijos dėl to matyt geriausia, kad kreiptumėtės į gyventojų registrą.

 • Regina:

  Laba diena. Svetimi senukai man testamentu nori palikti butą. Jie turi 2 suaugusius vaikus, tačiau jie visiškai jų neprižiūri. Močiutė yra po insulto, nevaikšto. Kaip geriau sudaryti testamentą, kad paskui nebūtų jokių problemų. Ačiū.

  • Geriausia tokiu atveju yra pas notarą. Notaras pasiūlys ir testamento tekstą.

   • Regina:

    o asmeninis testamentas netinka, kai žmogus pats surašo ir atiduoda saugoti notarui voke.

    • Taip, tinka. Tačiau jeigu kas nors paskui ginčytų, kad močiutė nesuprato, ką daro surašinėdama, geriau būtų, kad tai būtų daryta notaro akivaizdoje – jei notaras patvirtins, tai bus stipresnis įrodymas, kad močiutė žinojo, ką daro, o ne kažkas už ją surašė ar pan.

     • Regina:

      Sveiki, nepaminėjau, senutė yra po 2 insultų, nevaikšto, viena pusė paralyžuota. ar jos surašytas testamentas asmeninis bus užskaitytas, be to apylinkės notaras nenori tvirtinti jos testamento, ir jei testamentas surašytas ranka kiek egzempliorių turi būti.

     • Aistė Žemaitienė:

      Jei surašytas ranka, pakanka ir vieno egzemplioriaus. Taip, pagal simptomus, ką parašėte, jos testamentas turėtų būti galiojantis.

 • Irena:

  Laba diena. Ka reiskia “Testamento neturi teisės sudaryti neveiksniais ar ribotai veiksniais pripažinti asmenys – jų testamentai negalios.” Ar senatvine dimencija turitys senoliai skaitomi neveiksniais?
  Mociutei 89 metai, sunkiai kalba ,blogai girdi, daznai uzmirsta ka ka tik sake. Nori testamentu palikti savo buta , bet bijau , kad atejus notarui gali nusisneketi..

  • Aistė Žemaitienė:

   Tiek neveiksnumas, tiek ribotas veiksnumas yra teisinės kategorijos, reiškiančios, kad asmenį tiek neveiksniu, tiek ribotai veiksniu pripažįsta teismas. Vien tai savaime, kad žmoguas senyvas ir nebe viską pamena jokiu būdu nereiškia lygybės ženklo tarp teismo nustatyto veiksnumo ribojimo ar neveiksnumo.

 • Ramunė:

  Laba diena,su vyru santuokoje gyvename daugiau kaip 30metų, būdami santuokoje testamentais iš savo tėvų -aš iš tėvo(pagal testamentą) vyras iš motinos(taip pat pagal testamentą)paveldėjome nekilnojamąjį turtą (namus, ūk.pastatus, namų valdas, miškus ir dirbamą žemę) . turim tris sūnus, norime rašyti bendrą testamentą,- kad po savo mirčių -turtą paveldi- kitas sutuoktinis, o po mūsų mirčių – turtą norėtume padalinti sūnums ir anūkams. Kaip teisingai surašyti testamentą?

  • Galite surašyti vadinamąjį “Bendrąjį sutuoktinių testamentą” pas notarą.

   Taip pat galite ir tiesiog kiekvienas surašyti kiekvienas atskirus testamentus vienas kitam, su sąlyga, kad jei paveldėjimo metu sutuoktinis bus miręs, tai paveldės sūnūs ir anūkai. Šitas nebūtinai pas notarą.

 • Kastytis:

  Sveiki.Ar galima tastamentu palikti savo namo dali zmonai,ir tvirtinti pas notara,jei paso galiojimo laikas baigesi,o sveikatos ir laiko jau nera.Turiu galiojanti pensininko pazymejima.Gal dar yra kitokiu variantu.Aciu.Vaclovas

  • Aistė Žemaitienė:

   Notaras tikrai reikalaus asmens dokumento (paso ar identifikacijos kortelės), jokie kiti dokumentai jų pilnai neatstoja.

 • Susirupinunusi:

  Laba diena, noreciau suzinoti ar imanoma suzinoti kas yra parasyta testamente, jei vienas is paveldetoju kitiem paveldetojam atsisako parodyti kas yra testamente. Esme tame, kad tevas pries mirti parase testamenta, savo vaikam pasake, kad turta( tai yra kaimo sodyba ir 11h zemes) apraso visiems savo 5 vaikams pasidalyti. Bet po tevo mirties vienas is vaiku pareiske, kad visa turta tevas uzrase tik jam vienam. Paprasius parodyti testamenta atsisake, aiskindamas, kad tai ne ju reikalas, nes tevas viska uzrase tik jam vienam. Siuo metu ta visa paveldeta turta norima parduoti, todel kiti vadinami paveldetojai nori suzinoti ar yra imanoma suzinoti kas yra parasyta testamente, nes kiti paveldetojai nenori sutikti kas tas turtas butu parduotas. Tikiuosi viska nors kiek supratote, nes sia situacija aprasyti ir paaiskinti kas ir kaip yra gana sudetinga.

  • Aistė Žemaitienė:

   Paveldėjimui visais atvejais būtinos valstybinių institucijų atliekamos procedūros, jas atliekant dalyvauja notaras, Nekilnojamojo turto registras etc. Vienam vaikui norint prisiimti visa tai nei viena šių institucijų neatliks jokių veiksmų, kurie prieštarautų testamento turiniui, pvz. jei testamente nurodyti visi vaikai, Nekilnojamojo turto registre neįmanoma, kad būtų padarytas įrašas, jog viskas yra tik vieno asmens nuosavybė. Tad visa tai turėtų jus saugoti, nes įpareigoti jį parodyti testamento turinį galima nebent teismo keliu.

 • artūras:

  Laba diena .kaip bus dalyjamas butas nesurašius testamento mirus mamai ,mūsų trys sūnūs ir tėvelis (pensininkas), vienas sūnus registruotas su nepilnamamečiu vaiku tame bute ,męs dviese gyvenam ir priregistruoti kitur.Ką galima keisti testamentu,ar būtinas notaras? Ačiū

  • Bus dalijamas taip: ketvirtis turto tėvui (jeigu neišsiskyrę), po ketvirtį turto sūnui. Testamentu galima keisti viską, išskyrus kai kuriuos atvejus. Testamentą galima sudaryti ir pas notarą, ir tiesiog ant lapo.

 • Laima:

  Laba diena.Sausio 1 d. mire mama.Testamenta ji parase mums dviem sesem(Jos dukros).Pridavem dokumentus-gavom tuos paveldejimo dokumentus tvarkeme atskirai abiem ,o ne ant vieno zmogaus.,Ir dabar po 3 men turim eit pas notara.Noreciau paklaust uz ka mums dar reikes jam moket ir kiek panasia?Kaip supratau valstybei mokesciu nereikes moket,nes artimas giminaitis testamentu paliko .Nekilnojamo turto verte apie 15000 euru.

  • Aistė Žemaitienė:

   Labai sunku į Jūsų klausimą atsakyti, nes tai priklauso nuo to, kuris antstolis priklauso Jums pagal paveldėjimo vietą, kiek laiko jam užims paruošti reikiamus dokumentus.

 • Diana:

  Laba diena,
  mirus mamai paaiskejo,kad testamenta ji parasiusi draugui, kuris atsisake laidoti. Jis zada atsisakyti testamento, bet praso uz tai pinigu. Kaip teisingai iforminti toki susitarima? Ar persigalvojes negales per 3 men vel pretenduoti?

  • Aistė Žemaitienė:

   To teisiškai neįforminsite, nes toks veiksmas savaime neteisėtas (teisė atsisakyti testamento nėra prekė, kuria būtų galima laisvai prekiauti).

 • Nijole:

  Laba diena,

  Esame seimoje trys vaikai.Mama po mirties nori palikti mums trims visa turta.Zinau,kad man nieko nesake broliai nusiveze mama pas notare ir surase testamenta ant saves.Kadangi mamai negerai su atmintimi,ji paaiskinti nieko negali.Kaip tokiu atveju elgtis man? Ar man jau nieko nepriklausys?
  Aciu Jums uz atsakyma
  Pagarbiai

 • As:

  Laba diena,

  Nuėjusi pareikšti norą į palikimą sužinojau,kad močiutė yra surašiusi testamentą,notaro padejėja leido susipažinti su testamentu,kuriuo man buvo paliktas vienas iš jos turimų butų,tačiau joks kitas turtas ir paveldėtojai nėra nurodyti. Ar neturėtų viename testamente būti surašyti visi turto paveldėtojai? Ar reikalauti viso turto aprašo? Ar turiu teisę notaro prašyti testamento kopijos (kuriuo butas paliekamas man) bei jei yra kito testamento kopijos,kuriame nurodoma jog kitas butas atitenka kažkam kitam?

  • Aistė Žemaitienė:

   Ne, neturi būti surašyti visi paveldėtojai, nes dėl dalies turto testamento gali apskritai nebūti – tokiu atveju turtas dalinamas taip, kaip nurodyta įstatyme.
   Kopijos prašyti galite, bet tik nuo jos valios priklausys ar kopija jums bus išduota.

 • Ausra:

  Sveiki,mama testamenu nori palikti nama ,ar vyras gali pretenduoti i mano testamentini turta skyrybu atveju ir ne skyrybu atveju.Turiu sereri,ar ji taip pat gali uzgincyti testamenta. Aciu.

  • Jei mama palieka turtą jums asmeniškai – tai negalėtų vyras pretenduoti. Jei paliekama testamentu – negalėtų pretenduoti ir sesuo, nebent jai reikia išlaikymo.

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook