Laikinosios apsaugos priemonės: kas ir kaip?

Iš žiniasklaidos girdite apie situacijas, kai iš žmogaus priteisiamos didelės sumos pinigų, bet tas sprendimas lieka tik popieriuje – nieko atgauti nebeįmanoma, nes tas žmogus nieko neturi. Teismo procesai juk vyksta ilgai ir yra laiko vienais ar kitais būdais perrašyti savo turtą kitiems. Tai galima ginčyti. Tačiau laikinosios apsaugos priemonės gali išvis užkirsti tokiems dalykams kelią.

Laikinosios apsaugos priemonės (toliau LAP) įpareigoja bylos dalyvį elgtis taip, kad ateity nekiltų trukdžių jam pralošus bylą įgyvendinti sprendimą. Paprastai LAP draudžiama pardavinėti daiktus, naudotis tam tikromis sąskaitomis [LAP sąrašas – Civilinio proceso kodekso 145 str.]. Tai nėra šiaip popierinis paliepimas: jei, tarkime areštuojamos žmogaus sąskaitos, tai jis net ir norėdamas negalės švaistyti ten esančių lėšų, nes bankas to neleis. Tikslas – kad tas turtas liktų bylos dalyvio nuosavybė ir jei šis pralaimėtų bylą galima būtų šį turtą, jo dalį ar jo vertę perduoti bylą laimėjusiajam. Kitais atvejais už LAP pažeidimą skiriamos baudos (iki 1000 Lt per dieną).

Kada galima prašyti Laikinųjų apsaugos prienomnių

Bet kuriuo metu, kol teismo procesas nesibaigė, galima prašyti teismo, kad pritaikytų LAP – netgi iki 14 dienų prieš pateikiant ieškinį [CPK 144.3], bet šiuo atveju reikia pagrįsti, kodėl taip anksti jų prašoma [CPK 147.3]. Teismas turėtų pritaikyti LAP tada, jeigu ieškinio (jau paduoto ar būsimo) reikalavimai tikėtinai pagrįsti, bei jei matosi, kad nepritaikius LAP gali būti paskui sunku įvykdyti teismo sprendimą [CPK 144.1].

Atkrepkite dėmesį, kad LAP gali padaryti kitai šaliai nuostolių (pvz. negalės įvykdyti kokių nors sutarčių, nes bus areštuotos sąskaitos). Tuo atveju, jeigu teismas jūsų prašymu pritaikys LAP, o paskui pats pralaimėsite bylą, kita šalis galės iš jūsų reikalauti nuostolių, patirtų dėl LAP, atlyginimo [CPK 146.2]. Be to, kita šalis vos pritaikius jai LAP turi teisę prašyti teismo nutarties, kuri jus įpareigotų pateikti užtikrinimą, kad, jeigu pralaimėsite bylą, galėsite atlyginti nuostolius [CPK 146.1]. Toks užtikrinimas gali būti įmokėti pinigai ar banko garantija; jei teismas pareikalaus tokio užtikrinimo, o jūs nepateiksite, tai LAP nustos galioti.

Nutartys taikyti laikinąsias apsaugos priemones

Apie prašymo taikyti LAP nagrinėjimą atsakovui dažniausiai net nepranešama (kad nespėtų, pavyzdžiui, iššvaistyti turto iki LAP įsigaliojimo), tai turi vykti ne ilgiau nei 3 dienas, joks nagrinėjimas teismo salėje nevyksta [CPK 147.1]. Jei teismas priima nutartį taikyti LAP ji turi būti vykdoma skubiai. LAP tuomet paprastai galioja iki pat teismo sprendimo toje byloje įsiteisėjimo (ar jo įvykdymo jei ieškinys tenkinamas) [CPK 150], arba iki LAP prašiusi šalis neįvykdo reikalingų pareigų (nepaduoda ieškinio per nustatytą dienų skaičių, nesikreipia į antstolį [CPK 147.6], nepateikia užtirkrinimo dėl atsakovo nuostolių). Tačiau kita šalis gali reikalauti panaikinti LAP [CPK 149] ar pakeisti vieną LAP kita [CPK 148]; panaikinti LAP gali prašyti ir byloje nedalyvaujantys asmenys, jei jų teises LAP apriboja [CPK 149.3].

Nutartį taikyti, netaikyti, pakeisti kita arba panaikinti LAP galima skųsti apeliacine tvarka, tačiau ne kasacine (taigi, yra 2 instancijos, ne 3). Jei skundžiama nutartis taikyti ar panaikinti LAP, LAP vis tiek galioja iki bus išnagrinėta apeliacija [CPK 152.3].

Augustinas Žemaitis

Surašome dokumentus teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
Kaina: 100€

Advokatė Aistė Žemaitienė: aiste.zemaitiene@gmail.com

Pasisakymai negalimi.

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose.

Jums visada galime suteikti atlygintinę asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook