Lietuvos pilietybės atkūrimas ir supaprastintas gavimas

Net jeigu jūs niekada neturėjote Lietuvos pilietybės, galite ją gauti (“atsikurti”), jeigu ją turėjo jūsų vienas tėvų, senelių ar prosenelių. Šiuo atveju negalios įprastiniai reikalavimai naujiems piliečiams (10 m. gyvenimo Lietuvoje, kalbos mokėjimo ir pan.).

Norėdami atsikurti pileitybę, turite vidaus reikalų ministrui per teritorines policijos įstaigas (arba per konsulines įstaigas) pateikti dokumentus, įrodančius, kad jūsų protėviai turėjo pilietybę, bei kad jūs esate kilę iš šių protėvių. Protėvio pilietybę įrodo pasas, dokumentai, įrodantys tarnavimą armijoje ar valstybės tarnybą, asmens liudijimas ir kt. Jei šių dokumentų nėra, galite pateikti ir ne tokius, pvz. susijusius su gyvenamąja vietą ir pan. Yra galimybė prašyti patvirtinti asmens pilietybę Valstybiniame archyve.

Jei planuojate prašyti atsikurti pilietybę, bet ne dabar (pvz. kol kas nenorite atsisakyti kitos pilietybės), galite gauti teisės atsikurti pilietybę liudijimą. Tam irgi rekia įrodyti teisę atsikurti pilietybę, bet paskui, prašant pilietybės, to iš naujo daryti neteks – pakaks pateikti šį liudijimą.

Supaprastintas pilietybės gavimas lietuviams

Net jei jūsų protėviai niekada neturėjo Lietuvos pilietybės arba negalite to įrodyti, galite supaprastinta tvarka gauti Lietuvos pilietybę, jeigu esate lietuvis. Ši tvarka tinka, pvz. Lenkijos ar Mažosios Lietuvos lietuviams ir jų palikuonims, arba labai seniai emigravusių lietuvių palikuonims. Gaunant pilietybę supaprastinta tvarka irgi nebūtina gyventi Lietuvoje.

Dviguba pilietybė

Kaip (kontraversiškai) nusprendė Konstitucinis teismas, dviguba pilietybė Lietuvoje galima tik atskirais atvejais. Pagal dabartinį Pilietybės įstatymo variantą tokie “atskiri atvejai” – tremtiniai bei emigravusieji iki 1990 m. kovo 11 d. bei jų palikuonys (iki proanūkių). Jei jūs į šį sąrašą nepatenkate, gavę Lietuvos pilietybę turėsite atsisakyti esamos.

Kaip rodo istorija, ši norma kinta sparčiai, pvz. iki 2006 m. Konstitucinio teismo sprendimo atskiri atvejai apėmė visus lietuvius. Gali būti, kad ateityje ir dabartinė interpretacija bus dar susiaurinta. Dvigubą pilietybę draudžia Konstitucijos I skirsnis, kuris keičiamas tik referendumu, o Referendumų įstatymas Lietuvoje toks griežtas, kad sėkmingi referendumai dėl Konstitucijos keitimo beveik neįmanomi (net jei ir dauguma palaikytų dvigubą pilietybę). Taigi jei pagal dabartinį įstatymą galite gauti dvigubą pilietybę ir to norite, galbūt reikėtų paskubėti.

Sprendžiant dėl dvigubos pilietybės, susiduria keli dalykai. Viena vertus, Lietuva siekia sukurti ryšį su daugiau nei milijonu užsienio lietuvių, kad šie nenutautėtų, būtų tam tikra “išmirštančios ir išsilakstančios” Lietuvos atrama. Antra vertus, yra baimė, kad bus panašus atvejis kaip Gruzijoje: ten Rusija suteikė savo pilietybę daugybei negruzinų tautybės Gruzijos gyventojų, o paskui, nepritardama Gruzijos politikai, 2008 m. pradėjo karą prieš Gruziją, panaudodama “Rusijos piliečių apsaugą” kaip pretekstą.

Šitas pats straipsnis apie Lietuvos pilietybės atkūrimą anglų kalba.

Pasisakykite (pasisakymas gali pasirodyti ne iš karto)

Facebook