Teismo baudžiamasis įsakymas

Dėl nusikalstamų veikų, už kurių padarymą skiriama kaip vienintelė ar alternatyvi bet kuri bausmė, tačiau visais atvejais išskyrus tas nusikalstamas veikas, už kurias skiriamas tik terminuotas laisvės atėmimas arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos, nagrinėjimo teisme gali ir nebūti, o bausmė gali būti paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Bausmė baudžiamuoju įsakymu skiriama tik tais atvejais, kai kaltininkas atlygina žalą, jei žala buvo padaryta, arba įsipareigoja tokią žalą atlyginti ar pašalinti.

Sugalvojęs ikiteisminio tyrimo metu procesą baigti baudžiamuoju įsakymu ir jei kaltinamasis tam neprieštarauja prokuroras kreipiasi į teisėją ir siūlo procesą užbaigti baudžiamuoju įsakymu. Prokuroras, priėmęs sprendimą užbaigti procesą baudžiamuoju įsakymu, privalo apie tai pranešti nukentėjusiajam, o šis per 7 (septynias) dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos gali prokuroro sprendimą apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Tokį skundą ikiteisminio tyrimo teisėjas išnagrinėja per 5 (penkias) dienas nuo skundo bei jam išnagrinėti reikiamos medžiagos gavimo dienos. Jeigu skundas patenkinamas, nutarime ar nutartyje nurodomi prokuroro padaryti pažeidimai ir pasiūloma juos pašalinti, o jei skundas atmetamas, privalo būti nurodyti motyvai, dėl kurių skundas pripažintas nepagrįstu ir atmestas.
Patikrinęs, ar nesama negalimumo pagrindų, ir sutikdamas su prokuroro siūlymu, ikiteisminio tyrimo metu Baudžiamąjį įsakymą surašo teisėjas. Teisėjas, gavęs prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas turi priimti vieną tokių sprendimų – arba surašyti teismo baudžiamąjį įsakymą, arba perduoti bylą nagrinėti teisme tuo atveju, kai bylos aplinkybės nepakankamai aiškios ir abejones įmanoma pašalinti tik nagrinėjant bylą teisme (tokiu atveju bylos nagrinėjimas turi būti surengtas praėjus ne mažiau kaip 3 (trims), bet ne daugiau kaip 10 (dešimčiai) dienų nuo prokuroro pareiškimo dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu nuorašo įteikimo kaltinamajam), arba nutraukti baudžiamąjį procesą tuo atveju, kai teisėjas nustato, kad yra aplinkybių, dėl kurių procesas negalimas. Priėmęs nutartį dėl baudžiamojo proceso nutraukimo teisėjas apie tai privalo pranešti kaltinamajam, nukentėjusiajam ir prokurorui. Prokuroras ir nukentėjusysis turi teisę per 7 (septynias) dienas nuo pranešimo apie nutarties priėmimą gavimo apskųsti teisėjo nutartį nutraukti procesą aukštesnės instancijos teismui.
Teismo baudžiamajame įsakyme nurodomas kaltinamojo vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, šeiminė padėtis, profesija, darbovietė; trumpai aprašyta veika, dėl kurios padarymo kaltinamasis turi būti nubaustas baudžiamuoju įsakymu; nurodytas baudžiamasis įstatymas, numatantis atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką; išvardyti duomenys, kuriais grindžiamas kaltinimas; sprendimas pripažinti kaltinamąjį kaltu; nurodomas kaltinamajam skiriamos baudos dydis; pateiktas kaltinamojo teisės apskųsti baudžiamąjį įsakymą išaiškinimas.
Teisėjo surašytas baudžiamasis įsakymas įteikiamas kaltinamajam. Šis, nesutikdamas su baudos paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 (keturiolika) dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti teismui, surašiusiam baudžiamąjį įsakymą, prašymą, kuriuo pageidauja surengti bylos nagrinėjimo teismo posėdį teisme. Jei ši procedūra kaltinamojo įvykdoma, baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios, o jei kaltinamasis jos nepasirenka – baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas. Įsiteisėjęs baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Teismas, gavęs kaltinamojo prašymą su reikalavimu surengti bylos nagrinėjimą teisme, bylos nagrinėjimą privalo surengti ne vėliau kaip po 10 (dešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos. Bylą nagrinėja tas pats teismas, kuriam prokuroras buvo išsiuntęs pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, tačiau baudžiamąjį įsakymą surašiusiam teisėjui nedalyvaujant.

Aistė Žemaitienė

Atstovaujame ikiteisminiame tyrime ir baudžiamosiose bylose

El. paštas: aiste.zemaitiene@gmail.com

Pasisakymų: 7 to “Teismo baudžiamasis įsakymas”

 • Tai teistumo nëra, kai asmuo nubaudþiamas teismo baudþiamuoju ásakymu ar kai ávyksta susitaikymas? Ar abiems atvejais? Gal galite pakomentuoti smulkiau? Dëkui.

  • Aistė Žemaitienė:

   Teistumas yra tada, kai įsiteisėja asmens atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Kadangi nuosprendžiu laikomas ir teismo baudžiamasis įsakymas, teistumas yra ir baudžiamojo įsakymo atveju.
   Tuo tarpu kai kaltininkas susitaiko su nukentėjusiuoju ir yra taikomas atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, byla nutraukiama, apkaltinamojo nuosprendžio nėra, tad nėra ir teistumo.

 • Olga:

  Vadinasi mano dukra sumususios merginos liks nenubaustos nors neatsiprase ir jokiais kitais budais neatsilygino uz suzalojimus tik todel kad kazkokie dedes nusprende ,,uzbaigti procesa baudziamuoju isakymu”? Nenaudeles ir toliau grasina o dabar pasirodo kad jom net byla bus nutraukta?

  • Aistė Žemaitienė:

   Teismo baudžiamasis įsakymas įmanomas tik žalos atlyginimo/įsipareigojimo ją atlyginti atveju. Tad iš to, ką rašote, apskritai vargiai įmanomas jo galimumas. Kita vertus, baudžiamojo įsakymo priėmimas jokiais būdais nereiškia bylos nutraukimo, jis taip pat laikomas nuosprendžiu, juo skiriama bausmė.

   Tolimesni grasinimai galimi laikyti pagrindu naujos baudžiamosios bylos kėlimui.

 • Laba diena
  Mano atveju yra atlyginta žala, sumokėta bauda valstybei, prokurore nusiuntė tuos dokumentus i teismą kaip as suvokiu ir išėjo atostogų. Nukentėjusieji pretenzijų neturi. Čia pagal 178.1 du epizodai, vienas įvykdytas, kitame pasikėsinimas. Ir as dabar nezinau ko man tikėtis. Ta prasme noriu paklausti ar yra kažkokie konkretus terminai? Ir ar gali pvz paskirti lygtinuma arba viešuosius darbus ar dar ka nors. Su nukentėjusiais atsilyginta kosminėmis sumomis, dėl antro epizodo pretenzijų neturi, valstybei irgi sumokėta kosmine bauda ir absoliuciai su viskuo sutikau.

 • laimute:

  Laba diena,
  buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šūviu sužaloto gyvūno, nelegalaus ginklo laikymo ir viešosios tvarkos pažeidimo. Nukentėjusysis ir pagrindinė įvykio liudytoja (kuri taip pat turėjo būti pripažinta nukentėjusiąja) buvo apklausti tik policijos nuovadoje pagal gyvenamają vietą. Kadangi apklausos formoje visa liudytojos pateikta informacija netilpo, buvo paaiškinta,kad nėra ko jaudintis, nes dar ne kartą būsiu apklausiama. Kriminalinės policijos ikiteisminio tyrimo tyrėja buvo įspėjusi, kad telefonu būsim pakviesti į apklausą. Sulaukėm ne kvietimo apklausai, bet prokuroro nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą. Manau, kad pasinaudojus mūsų patiklumu ir pažeidžiant teisėtus interesus, kad byla būtų išnagrinėta teisingai, neištyrus svarbiausių įvykio aplinkybių, prokuroras ikiteisminį tyrimą nutraukė neteisingai? Tuo labiau, kad nusikalstama veika buvo tyčinė. Šuo buvo savo kieme, pririštas už 7,5 metro nuo sklypus skiriančios tvoros ir tik lojo, kai kaimynė skynė ir valgė uogas. Šaulys gyvūną pašovė esant šalia šuns ir jo šeimininkui. Taigi pavojus buvo abiems. Pats šaulys po šūvio garsiai pakomentavo: loja, loja tas šuo. Manau, kad tai nežmoniška. Ginklo pradėta ieškoti daugiau nei po savaitės… Nutarimą skundžiame aukštesniam prokurorui. Kauno apygardos prokuratūra esame nusivylę, nes nuo šio žmogaus nukenčiame nebe pirmą kartą, o jis toliau mėgaujasi nebaudžiamumu ir tyčiojasi iš mūsų.

 • Mindaugas:

  Sveiki,kada išnyksta teistumas po baudžiamojo įsakymo,buvo paskirta registruotis prabacijos tarnyboje 12 men. ir registruotis darbo biržoje

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose.

Jums visada galime suteikti atlygintinę asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook