Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės

Baudžiamasis kodeksas numato daug nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų. Bet yra atvejų, kuriems esant už panašius veiksmus jokia baudžiamoji atsakomybė nekils. Tai – baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės. Kai kurios jų yra gerai žinomos (pvz. Būtinoji gintis), kitos mažiau. Čia apie jas rašau plačiau.

Dėmesio: visos baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės galioja proto ribose. Tai yra, tik tol, kol yra tam tikros aplinkybės ir neretai tik tiek, kiek toms aplinkybėms esant to paties rezultato nebus galima pasiekti kitais būdais.

Jei į jus kas nors nukreips ginklą ir jūs jį nušausite tai bus būtinoji gintis, bet jeigu į jus nukreips ginklą, jūs užpuoliką šūviu sužeisite ir užpuolikas nebegalės jums pakenkti, bet jūs, nepaisant to, iššausite darsyk ir jį užmušite, tai jau nebus būtinoji gintis, nes tuo metu, kai šausite antrąjį šūvį, jums pavojaus, nuo kurio reiktų gintis, nebebus.

Būtinoji gintis

Jei užpuola jus, aplinkinius ar jūsų namus ir jūs gindamiesi užpuoliko padarote nuostolių, už tai neatsakote. Išimtis: jeigu sunkiai jį sužeidžiate arba nužudote (tačiau jei į jus kėsinosi itin pavojingai, pvz. ir jus norėjo nužudyti, tuomet leistinas ir užpuoliko nužudymas).

Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas

Sulaikydamas nusikaltėlį turite teisę, reikalui esant, jį lengvai sužeisti ar dėl neatsargumo sunkiai sužeisti. Jeigu tas asmuo ką tik ką nors nužudė ar kėsinosi žudyti tai galite jį ir sunkiai sužeisti. Be abejo, jei galite sulaikyti nesužalodamas, tai neturite teisės žaloti.

Pvz. Nusikaltėlis nuo jūsų bėga. Galite jį nugriauti, prispausti, nors tai gal kažkiek jį ir sužeis, suplėšys marškinius. Bet jei nusikaltėlis nebėga ir pasiduoda pats, tai negalite jo stumdyti.

Profesinių pareigų vykdymas

Jei toks darbas įeina į teisėtas asmens pareigas tai baudžiamoji atsakomybė nekyla. Pavyzdžiui, kai teisėtai konfiskuojamas turtas tai nekils atsakomybė už vagystę.

Būtinasis reikalingumas

Baudžiamoji atsakomybė nekyla jei veiksmai padaryti apsiginti nuo didesnės žalos.

Pvz. Gelbėdami kaimyno turtą nuo gaisro išlaužiate duris, kad galėtumėte išnešti daiktus – durų spyna bus pigesnė už išgelbėtą turtą, tad atsakomybė nekils. Tačiau jeigu durys buvo atrakintos, tai, aišku, negalėjote jų laužti.

Teisėsaugos institucijos užduoties vykdymas

Baudžiamoji atsakomybė nekyla, kai specialiai apsimetama nusikaltėliu, tam, kad rinkti įrodymus prieš tikrus nusikaltėlius.

Pvz. Iš jūsų valdininkas reikalauja kyšio. Jūs pranešate policijai. Policija paprašo, kad kyšį duotumėte, tačiau jus stebės. Jūs kyšį duodate, policija valdininką suima. Nors jūs davėte kyšį (tai šiaip nelegalu), baudžiamoji atsakomybė jums nekils. Tačiau jei padarysite papildomų nusikaltimų, nei nurodė daryti policija, tai atsakomybė kils.

Įsakymo vykdymas

Jei vykdote aukštesnio pagal pareigas pareigūno įsakymą, tai už pasekmes neatsakote. Tačiau jeigu įsakymas akivaizdžiai neteisėtas, tuomet atsakote.

Pvz. Karininkas liepia kariui apšaudyti agresyvius ginkluotus protestuotojus. Karys juos apšaudo ir kelis nužudo. Kariui baudžiamoji atsakomybė už nužudymą neturėtų kilti (jei paaiškės, kad karininkas viršijo įgaliojimus, atsakomybė kils jam). Tačiau jeigu karininkas įsako kariui atsitiktinai šaudyti į civilius praeivius ir karys tai padaro, tai atsakomybė kils ir kariui, nes įsakymas buvo akivaizdžiai neteisėtas.

Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika

Technologijos nėra tobulos ir yra atvejų, kai tam tikra rizika neišvengiama. Yra profesijų, kurių darbuotojai priversti rizikuoti turtu, sveikata ar net gyvybėmis. Jeigu rizika su šiuolaikinėmis technologijomis neišvengiama (norint pasiekti atitinkamą tikslą), tai net ir jai nepasiteisinus baudžiamoji atsakomybė nekils.

Mokslinis eksperimentas

Baudžiamoji atsakomybė nekyla mokslininkams, jei jie vadovaujasi patvirtinomis metodikomis, imasi reikalingų priemonių žalai išvengti, eksperimento dalyviai apie ją informuojami ir problema mokslui reikšminga.

Pvz. bandant naujus vaistus gali atsitikti, kad jie pacientams pakenks. Jeigu pacientai šitą žino ir sutinka su naujų vaistų skyrimu tada net ir pacientams nukentėjus tyrėjas nebus baudžiamas.

Nukentėjusio asmens sutikimas

Tai nėra baudžiamajame kodekse atskirai išskirta bet faktiškai baudžiamoji atsakomybė nekyla, jei “nukentėjusysis” sutiko su tokiomis pasekmėmis.

Pvz. per prievartą ištatuiruotas asmens veidas būtų laikomas sunkiu sveikatos sutrikdymu (BK 135 str.), bet jei asmuo nusamdo tatuiruotoją pats, tai tatuiruotojas už šitą neatsako. Sutikimui yra ribos – Lietuvoje neįteisinta eutanazija, taigi sutikimas būti nužudytam nepašalins baudžiamosios atsakomybės.

Pasisakykite (pasisakymas gali pasirodyti ne iš karto)

Facebook