Kaip nuginčyti testamentą?

Jeigu mirusysis testamentu paliko turtą ne jums, kai kuriais atvejais galima testamentą nuginčyti. Tai įmanoma, kai testamentas yra neteisėtas.

Testamentą nuginčyti reikia teismo keliu.

Bandyti nuginčyti testamentą jūs galite tik tada, jeigu, nesant testamento, būtent jūs būtumėte paveldėtojas (žr. straipsnį “Kas paveldi turtą jei nėra testamento“).

Kada galima nuginčyti testamentą?

Dažni atvejai, kuriais nuginčijamas testamentas:

1.Testamentą sudarė nesuprantantis ką daro ir to nenorintis žmogus. Jeigu mirusysis buvo oficialiai pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu, tai jo testamentas (sudarytas po tokio pripažinimo) negalios automatiškai. Jeigu palikėjas nebuvo pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu, bet, tarkime, testamentą sudarė girtas ar kamuojamas psichinės ligos – reikės teisme įrodyti, kad mirusysis nenorėjo tokio testamento ir/ar tuo metu nesuprato, ko nori.

2.Testamento turinys neaiškus, nesuprantamas.

3.Testamentas sudarytas suklydus.

4.Mirusysis buvo priverstas sudaryti tokį testamentą (smurtu, grąsinant, apgaule, spaudžiant ekonomiškai).

Galima nuginčyti ir tik atskirą testamento dalį.

Nuginčijus testamentą, turtas dažniausiai paveldimas taip tarsi testamento nebūtų buvę (žr. straipsnį “Kas paveldi turtą jei nėra testamento“). Ankstesni mirusiojo testamentai galioja tik tais atvejais, jei naujausias testamentas nuginčytas todėl, kad buvo sudarytas dėl smurto, grasinimo ar neveiksnaus / ribotai veiksnaus asmens.

Kada nepaisoma galiojančio testamento?

Kai kuriais atvejais net esant galiojančiam testamentui turtas paveldimas kitaip nei parašyta testamente. Pavyzdžiui:

*Į dalį turto visuomet turi teisę vaikai, sutuoktinis ir tėvai, jeigu palikėjo mirties dieną jiems reikalingas išlaikymas (pvz. vaikai dar nepilnamečiai).
*Į jokį turtą niekada neturi teisės tas, kuris nužudė palikėją (arba bandė tai padaryti).
*Į jokį turtą niekada neturi teisės tas, kuris sutrukdė mirusiajam pakeisti testamentą.

Taip pat kitaip nei parašyta testamente, paveldima tada, jei tie žmonės, kuriems užrašytas turtas testamentu, patys mirė anksčiau.

Vienas pasisakymas to “Kaip nuginčyti testamentą?”

  • alge:

    Pil. A. pas notarą B. sudarė testamentą. Pil. A mirė. Ar kreipiantis pas notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, notaras B. gali privalomai iš įpėdinių reikalauti testamento originalo, kurį surašė pil. A. pas tą patį notarą B. ? Jei gali, kuo remiantis? Įpėdinai nenori atiduoti testamento originalo, kadangi notaras B. turi vieną šio testamento egzempliorių ( CK 5.28 str. 3 d. ).

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook