Laidojimas ar kremavimas: teisinė pusė

Ilgus metus Lietuvoje mirusieji būdavo tik laidojami. Dabar dar atsirado galimybė kremuoti. Ką galima ir ką uždrausta kremuoti, bei kaip galite užsitikrinti, kad jūsų po mirties tikrai nekremuos arba kaip tik kremuos? Atsakymai – čia.

Dažniausiai dėl laidojimo sprendžia artimieji

Dažniausiai laidojimu rūpinasi ir dėl jo sprendžia artimieji. Tarp artimųjų gali kilti konfliktų dėl laidojimo (pvz. vienas norėti kremuoti, kitas laidoti). Tokiais atvejais galutinis žodis priklauso:

1.Sutuoktiniui.
2.Jei jo nėra – pilnamečiams vaikams.
3.Jei ir jų nėra – tėvams.
4.Jei ir jų nėra – pilnamečiams broliams ir seserims.
5.Jei ir jų nėra – seneliams ir pilnamečiams vaikaičiai.
6.Jei ir jų nėra – kitiems giminaičiams.
7.Jei ir jų nėra – savivaldybei (tačiau ji neturi teisės nuspręsti kremuoti).

Jei tos pačios grupės artimieji nesutaria ar kremuoti mirusįjį, mirusysis negali būti kremuojamas. Tokio nesutarimo atveju kremavimui prieštaraujantys turėtų skubiai raštu pranešti apie tai bent jau laidojimo paslaugų teikėjui, o dar geriau ir pačiam krematoriumui – tuomet krematoriumas nekremuos.

Taip pat negalima kremuoti nusikaltimų aukų (vyksta ikiteisminis tyrimas), neatpažintų lavonų. Taip yra todėl, kad, tikėtina, gali prisireikti juos ekshumuoti (atpažinimui ar papildomoms ekspertizėms). Neatpažinti lavonai laidojami tik raštu leidus prokurorui.

Galite pats nuspręsti, ką daryti su jūsų kūnu

Kiekvienas žmogus turi teisę pats nuspręsti, kaip jam mirus turėtų būti pasielgta su jo kūnu. Jei nesate tikras, kad artimieji paisys jūsų norų, tai galite garantuoti šiais būdais:

1.Įrašyti savo valią testamente.
2.Parašyti (ir patvirtinti pas notarą) specialų dokumentą su savo valia.
3.Jei norite būti kremuotas, galite jau dabar sudaryti su krematoriumu (ją turi pasirašyti ir žmogus, kuris bus atsakingas už jūsų kremavimą) atitinkamą sutartį. Šiuo atveju galima kremavimą apmokėti iš anksto.

Testamente ir specialiame dokumente galite nuspręsti:
*Pageidaujate būti palaidotas ar kremuotas.
*Išreikšti sutikimą (arba nesutikimą), kad jūsų organai būtų panaudoti donorystei arba visas kūnas – moksliniams tikslams (jei bus toks poreikis).
*Pasirinkti žmogų, kuris turėtų jus laidoti/kremuoti (šis žmogus turi sutikti, o kartą sutikęs nebegali be priežasties atsisakyti). Jei jo nepasirinksite, o savo valią išreikšite testamente, bus laikoma, kad tas žmogus – testamentą vykdantis asmuo (jei iki testamento paskelbimo dar nebūsite palaidotas) ar giminaičiai.

Visais šiais atvejais artimieji neturės teisės nepaisyti jūsų norų.

Savo norus galėsite bet kada pakeisti pakeisdamas testamentą, kitą dokumentą ar nutraukdamas sutartį.

Visgi higienos, moralės ir kitais sumetimais ne visi mirusiojo patalpinimo būdai Lietuvoje galimi, nors to ir būtų norėjęs pats velionis ar jo artimieji. Esminis dalykas: galiausiai palaikai privalo atsidurti kapinėse (kape arba kolumbariume). Todėl pelenų negalima barstyti (būtina palaidoti su urna). Moksliniams tyrimams ar donorystei panaudoti kūnai taip pat galiausiai laidojami (arba kremuojami, o laidojamos urnos).

Augustinas Žemaitis

Advokatė Aistė Žemaitienė: aiste.zemaitiene@gmail.com

Pasisakykite (pasisakymas gali pasirodyti ne iš karto)

Facebook