Ar egzistuoja tarptautinė teisė?

Žiniasklaidoje ir kitur dažnai girdime pranešimus, kad vienos ar kitos valstybės veiksmai “pažeidžia tarptautinę teisę”. Kokia ta tarptautinė teisė, kas ją nustato, ir ar galima kaip nors nubausti jos nesilaikančius?

Nėra valdžios, kuri galėtų priversti laikytis tarptautinės teisės

Visų pirma, tarptautinė teisė skiriasi nuo įprastinių įstatymų tuo, kad nėra jokios pasaulio valdžios, kuri galėtų priversti valstybes jos laikytis ar nubausti prasikaltusias šalis. Taigi tai, kas vadinama “tarptautine teise”, iš tikro labiau yra “tarptautinė moralė”.

Kai žudikas nužudo kitą žmogų, jo ima ieškoti policiją, pagautas jis teisiamas ir uždaromas į kalėjimą. Visą šią sistemą (policiją, teismus, kalėjimus) išlaiko valdžia. Nors dalis žudikų išsisuka, tai veikiau išimtis nei taisyklė. Be to, ir daugumos išsisukančiųjų gyvenimas vis tiek suvaržytas: jie priversti slapstytis, mokėti kyšius ir pan. Nuo pat to momento, kai žmogus padaro rimtą nusikaltimą, jį prislegia kova su teisėtvarkos sistema.

O jeigu valstybė pradės karą, žus tūkstančiai ar šimtai tūkstančių žmonių ir taip pažeis tarptautinę teisę? Jos niekas nepersekios ir neteis. Nes jokios pasaulio teisėtvarkos sistemos nėra. Taip, ta valstybė gali būti pasmerkta: bet tas pasmerkimas priklauso ne vien nuo jos veiksmų, o ir nuo kitų aplinkybių: valstybių tarpusavio santykių, ekonominės svarbos.

Kitaip sakant, čia nieko panašaus į kovą su nusikalstamumu. Pasaulio šalių reakcija į tarptautinės teisės pažeidimus labiau primena žmonių reakciją į moralines “nuodėmes”, tokias kaip neištikimybė. Neištikimą žmoną kai kas gal pasmerks, bet jos tėvai, draugės, meilužis ją ir toliau rems, o dauguma žmonių į tai tiesiog nekreips dėmesio. Be to, jei ta moteris bus nemėgiama aplinkinių, ją ir už neištikimybę pasmerks daugiau žmonių nei tuo atveju, jeigu ji būtų populiari.

Panašiai ir su karą pradėjusia valstybe. Tik tuomet, jeigu ji ir šiaip turi daug priešų, jai iš tikrųjų gali blogai baigtis (nes priešai pasinaudos tarptautinės teisės pažeidimu kaip dingstimi ją užpulti, pritaikyti sankcijas).

Štai vos keli dvigubų standartų pavydžiai: JAV niekad rimtai nesmerkia branduolines bombas įgijusio Izraelio, bet už kur kas švelnesnes “tarptautines nuodėmes” taiko rimtas sankcijas Iranui bei pradėjo karą prieš Iraką (pastarosios šalys tik įtartos dėl masinių naikinimo ginklų, o Irake įtarimai nepasitvirtino). Tuo tarpu Rusija smerkia dažną Vakarų šalių vykdomą karą, bet pati vykdė ir vykdo kur kas agresyvesnius ir dar labiau tarptautinę teisę pažeidžiančius puolamuosius karus Gruzijoje ar Ukrainoje.

Tarptautiniai teismai

Tarptautinių teismų yra gana daug, bet jų vaidmuo kitoks nei įprastinių teismų. Tarptautiniai teismai gali kaip nors nubausti valstybę tik tuomet, jei… valstybė pati sutinka. Tarptautinę teisę/moralę labiausiai pažeidžiančios valstybės paprastai niekuomet nesutinka ir šie teismai prieš jas bejėgiai. Net jei jie ir priteisia kokias baudas ar liepia, tarkime, nutraukti karą, valstybės gali tiesiog nekreipti į tai dėmesio.

Tarptautinių teismų sprendimus gerbia tik nedaug šalių: paprastai silpnos (mažos ir/ar neturtingos) bei ta mažuma, kuri rimtai nusprendė vadovautis tarptautine teise. Likusios garsiai kalba apie tarptautinę teisę tik tais atvejais, kai ji joms naudinga – o kitais atvejais ją ignoruoja.

Štai žymiausi tarptautiniai teismai:

*Tarptautinis teisingumo teismas (Hagoje, Olandija) sprendžia konfliktus tarp valstybių.
*Tarptautinis baudžiamasis teismas (Hagoje, Olandija) teisia iš esmės pažeidusius žmogaus teises šalių lyderius. Kone visi teisiamieji – Afrikos politikai ir karvedžiai (iš silpnų šalių ir/ar praradę populiarumą, dėl ko ir atiduoti teisti).

Taip pat yra keli regioniniai teismai, kurie pasisako tik dėl tam tikrose tarptautinėse organizacijose esančių valstybių:

*Europos žmogaus teisių teismas (populiariai vadinamas Strasbūro teismu) yra Europos Tarybos teismas.
*Visos Amerikos žmogaus teisių teismas yra Amerikos Valstybių Organizacijos teismas.
*Europos teisingumo teismas yra Europos Sąjungos teismas.

Šie teismai prižiūri, kad šalys laikytųsi tų tarptautinių organizacijų (ar jų steigėjų) nustatytos tvarkos, bet galiausiai šalys dažnai vis tiek gali nevykdyti sprendimų, be to, gali išstoti iš atitinkamos organizacijos (ir tuomet tas teismas dėl jų spręsti nebegalės).

Kas nustato tarptautinę teisę?

Tarptautinę teisę kuria pačios valstybės:
a)Pasirašinėdamos sutartis.
b)Steigdamos tarptautines organizacijas (tokias kaip Jungtinės Tautos, Europos Sąjunga ir pan.). Šios organizacijos vėliau priima sprendimus, kurių turėtų laikytis valstybės narės.

Taip pat, jeigu labai žymi tam tikro regiono ar viso pasaulio šalių dalis elgiasi tam tikru būdu, tai irgi gali būti laikoma tarptautine teise, kuri esą privaloma visiems (tai yra teisės papročiai, principai).

Kad ir kaip bebūtų atsiradusi ta tarptautinės teisės norma, rezultatas toks pats: jei šalys nuspręs nesilaikyti savo pasirašytų sutarčių, tarptautinių organizacijų, kurių narės yra, sprendimų, bei papročių ir principų, jos bus nubaustos tik tuomet, jei atsiras norinčių jas bausti. O norinčiųjų bausti skaičius dažnai ne tiek priklauso nuo tarptautinės teisės pažeidimo, kiek nuo valstybių galios, ekonominės reikšmės, “bausmės” naudos baudžiančiajai šaliai.

Pasisakykite (pasisakymas gali pasirodyti ne iš karto)

Facebook