Kaip apskųsti teismo sprendimą

Jeigu teismo sprendimas jums netinka, dažniausiai dar galite jį apskųsti aukštesniam teismui. Čia rašau, kur galima skųstis ir kokia to tvarka.

Apeliacinis (pirmasis) apskundimas

Padedame apskųsti teismo sprendimą

Priklausomai nuo bylos bylą nuo pradžių nagrinėja Apylinkės, Apygardos arba Apygardos administracinis teismas. Jei netinka pradinio teismo sprendimas, jį galite skųsti (paduoti apeliacinį skundą) šiems teismams:

a)Apylinkės teismo sprendimą galima skųsti Apygardos teismui.
b)Apygardos teismo sprendimą galima skųsti Apeliaciniam teismui.
c)Apygardos administracinio teismo sprendimą galima skųsti Vyriausiajam administraciniam teismui.

Jei netinka tik dalis sprendimo, galite skųsti tik tą dalį sprendimo.

Apeliacinį skundą civilinėje byloje turite surašyti ir pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundžiamojo sprendimo priėmimo, baudžiamojoje byloje – per 20 dienų. Be abejo, skunde reikia remtis įstatymais ir kitais teisės aktais (t.y. aiškinti, kodėl priimtas sprendimas neteisingas/neteisėtas) – tik tokiu atveju yra galimybė, kad sprendimas bus pakeistas.

Apeliacinį skundą reikia atnešti (ar paštu siųsti) į tą teismą, kuris priėmė jums netinkantį sprendimą, bet skundą nagrinės jau kitas (aukštesnės instancijos) teismas. Pirmasis, jūsų bylą jau sprendęs, teismas jūsų apeliacinį skundą jau kartu su visa bylos medžiaga persiųs aukštesniajam teismui. Taip pat kai kuriais atvejais galima skundą tiesiog įkelti į e.teismas.lt internetinę sistemą. Apeliacinį skundą surašo advokatas. Juridinio asmens apeliacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą gali surašyti Civilinio proceso kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo.
Apeliacinis skundas yra tik dėl sprendimo, o ne dėl situacijos. Čia jau negalite kelti naujų reikalavimų, o tik grįsti, kad neteisingai nepatenkinti jūsų senieji reikalavimai. Pvz. jei reikalavote teisme 5000 Lt, o teismas jums priteisė 2000 Lt, galite tokį sprendimą skųsti ir prašyti likusių 3000 Lt, arba skųsti jo dalį ir, tarkime, prašyti dar 2000 Lt (o 1000 Lt prašymo atsisakyti), bet negalite prašyti dar papildomai 6000 Lt.

Dažniausiai apeliaciją nagrinėjantis teismas naujų įrodymų netiria, o visas procesas civilinėse bylose vyksta tarsi susirašinėjimas: teismas jūsų skundą persiunčia oponentui, šis parašo atsiliepimą (kurį teismas persiunčia jums) ir t.t. Teisėjas (ar trys teisėjai), visa tai perskaitę(s), ir priima sprendimą, posėdžiai realiai nevyksta, nebent specialiai apeliaciniame skunde prašote, kad vyktų žodinis nagrinėjimas, ir tai pagrindžiate įtikinamais įrodymais.

Baudžiamojoje byloje posėdžiai visuomet vyksta, bet į juos privalo eiti tik prokuroras ir teisiamojo gynėjas.

Skųsdamas sprendimą dažniausiai beveik nerizikuojate, nes teismas negalės priimti blogesnio sprendimo nei tas, kurį skundžiate (nebent jį apskųstų ir jūsų priešininkas).

Tačiau tam tikra rizika visgi yra. Už skundą civilinėje byloje taip pat reikia sumokėti žyminį mokestį, kuris priklauso nuo ginčijamos sumos (sumokėjimą liudijantį dokumentą reikia pridėti prie skundo). Jei skundą surašys teisininkas (o greičiausiai teks jį samdyti, jei pats neturite teisinio išsilavinimo ar nepatenkate į grupę asmenų, kuriem patiems galima pateikti apeliacinį skundą), teks mokėti ir jam. Jeigu skundas bus nepatenkintas, šių sumų jums niekas negrąžins. Jei bus patenkintas – pagrįstas jūsų išlaidas (žyminį mokestį, advokatų išlaidas) apmokės oponentai. Bet lazda turi du galus: jei skundas bus nepatenkintas, o oponentai bus patyrę išlaidų (pvz. samdęsi advokatą), jas teks padengti jums.

Be to, teismas gali grąžinti bylą iš naujo nagrinėti ankstesniam teismui, kas dar pratęs procesą.

Kasacinis (antrasis) apskundimas

Jei netinka ir teismo, kuriam skundėtės, sprendimas, kartais jį dar galite antrąsyk skųsti, šįsyk – Lietuvos aukščiausiajam teismui. Tačiau čia patekti jau sunkiau, daugumą skundų šis teismas nagrinėti tiesiog atsisako, o skundams surašyti daugumai žmonių privaloma (o ne tik rekomenduojama) samdyti advokatą. Aukščiausiasis teismas pats bylos netiria: jis tik patikrina, ar prieš tai buvę teismai spręsdami bylą nepažeidė įstatymų.

Tvarka ir galimi nuostoliai Aukščiausiajame teisme panaši kaip ir apeliaciniame teisme. Tačiau Aukščiausiasis teismas stabdyti sprendimo galiojimo neprivalo – jei nestabdys, privalėsite vykdyti tai, ką priteisė teismai anksčiau, tik jei laimėsite bylą Lietuvos aukščiausiajame teisme, vėl tai atgausite.

Apskundimas Europos teismams ir Konstituciniam teismui

Dažnai kalbama, kad lietuviai, nieko nepasiekę Lietuvos teismuose, skundžiasi Europos žmogaus teisių teismui (Strasbūre). Ten iš tikro galima skųstis tik tuomet, jei visi Lietuvos teismai priima jums nepalankų sprendimą. Tačiau Europos žmogaus teisių teismas pats Lietuvos teismų sprendimo jau nebepakeis – daugiausia, ką jis gali padaryti, tai priteisti jums iš Lietuvos valstybės kompensaciją “už blogą Lietuvos teismų darbą”.

Be to, šis teismas kompensacijas priteisinėja tik tada, jei teismų sprendimai pažeidė jūsų žmogaus teises pagal Vakarų Europos žmogaus teisių suvokimą, kaip jis apibrėžtas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Jei Lietuvos teismų sprendimai buvo abejotini, bet šios konvencijos nepažeidė, Europos žmogaus teisių teismas jums niekuo nepadės.

Dar du galingi teismai yra Lietuvos konstitucinis teismas ir Europos teisingumo teismas (Liuksemburge). Į šiuos teismus reikia kreiptis dar kol nagrinėjama byla (kol nepriimtas sprendimas). Reikia prašyti bylą nagrinėjančio teismo, kad bylą sustabdytų ir kreiptųsi į šiuos teismus išaiškinimo. Šiems teismams pateikus savo išaiškinimą bylą toliau Lietuvos teismai turės į tai atsižvelgti.

a)Lietuvos konstitucinis teismas teikia išaiškinimus, ar įstatymas ir kiti pagrindiniai teisės aktai nepažeidė Konstitucijos. Jeigu Konstitucinis teismas nusprendė, kad pažeidė Konstituciją, tai tas įstatymas toje byloje jums negalios.
b)Europos teisingumo teismas analogiškai teikia išaiškinimus, ar įstatymas ir kiti Lietuvos teisės aktai nepažeidė Europos Sąjungos tvarkos.

Proceso atnaujinimas

Išaiškėjus byloje naujų aplinkybių (pvz. atsiradus naujų įrodymų ar Europos žmogaus teisių teismui priėmus jums palankų sprendimą) galima prašyti ją atnaujinti. Atnaujinti galima net tas bylas, kurias jau išnagrinėjo Lietuvos aukščiausiasis teismas. Tokios bylos nagrinėjamos iš naujo.

Pasisakymų: 129 to “Kaip apskųsti teismo sprendimą”

 • Astra:

  liteko sistemoje nurodyta kada bus teismo posėdis ir kokie teisėjai nagrinės apeliacinį skundą dėl apylinkės teismo sprendio civilinėe byloje. Per kiek laiko ir kokiu būdu apeliantas gauna sprendimą?

  • Sprendimas priimamas ne vėliau, kaip per 30 d. nuo posėdžio datos. Jį priėmus sprendimas bus išsiųstas paštu apeliantui (bei kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims). Taip pat su juo bus galima susipažinti nuėjus į teismo raštinę.

 • Arturas:

  sveiki.Esu nuteistas 18 menesiu laisves atemimo atidedant 1 metams(ligtinai).noriu suzinoti,ar galiu isvykti i komandiruote uzsienije,formintas Lituvoje ?,aciu.

  • Laba diena,

   Priklauso nuo to, kokios baudžiamojo poveikio priemonės jums buvo paskirtos nuosprendyje.

   • Petras:

    Sveiki, jei žmogui baudžiamojoje byloje buvo skirta laisvės apribojimo bausmė 10 mėn. nurodant, kad žmogus privalo būti namuose nuo 23-7 val. jeigu tai nesusiję su darbu, – ar galima vykti dirbti į užsienį, jei žmogus ten nuolat dirbo? Kokių dokumentų reikia ir kam juos pateikti (jeigu reikia)? Rašytinis pasižadėjimas – neišvykti, panaikintas.

 • Arturas:

  turiu 3 menesius lankytis elgesio pataisos programoje,ir neisvykti neprasinesus probacijos tarnybai.po 3 men manau galesiu isvykti suderines su probacija ?

  • Jei, yra, kaip parašėte (tik tris mėnesius galioja reikalavimas neišvykti nepranešus probacijos tarnybai), tuomet po trijų mėnesių galėsite laisvai išvykti. Dėl visa ko galite paklausti pačioje probacijos tarnyboje, kad paaiškintų konkrečiai jūsų situaciją (nematant, ką pasakė teismas, to 100 proc. pasakyti negalima).

 • Sveiki. Norejau jusu paklausti. Esu teistas ir man yra skirta vieneri metai ir sesi men bausme laisves atemimas. Norejau paklausti kaip reike rasyti skunda. Prasau padekit nes nezinau kaip rasyti.aciu.

  • Atsakymas iš esmės yra straipsnyje, po kuriuo parašėte komentarą. Jūsų byla baudžiamojo, o ne civilinė, taigi vadovaukitės tuo, kas parašyta dėl apskundimo baudžiamojoje byloje. Patį dokumentą galite rašyti tarsi laišką teismui, aiškinti situaciją, kodėl sprendimas neteisingas. Tačiau teismas atsižvelgs tik į pagrįstus teisinius argumentus – jeigu jų nežinote, nebloga mintis pasisamdyti advokatą.

 • Aleksandras:

  Sveiki,

  Teismas priteisė vaikams išlaikymui po 145 Eur (2 vaikai 9 ir 12 metų). Mano pajamos 300 Eur per mėnęsį. Teismo sprendime parašyta kad per visą laiką nesiekiau nieko kad būtų geriau. Advokatas padavė apaliaciniui teismui naginėti bylą. Ar yra tikimybė laimėti bylą? Ir kur logika teismo sprendime – išgyventi už 10 Eur per mėnesį? Su žmona išssikyriau prieš 4 metus, elimentus mokėjau laiku (jie buvo mažesni, bet buvusi žmona padavė kad priteisti didesnius). Be to, vienas vaiaks ne mano, tačiau kai skyriausi iš geros valios tą nusprendėme nutylėti.Ar įmanomą įrodyti po laiko, kad vaikas ne mano (abu vaikai gimę santuokoje, tačiau tikrai žinau kad vaiaks vienas ne mano).?Ačiū.

  • Teismo sprendimai priklauso ne tik nuo įstatymo, o ir nuo teisėjo – ypač tokiuose atvejuose, nes čia yra daug subjektyvaus vertinimo.

   Būtent, yra laikoma, kad vaiko interesai svarbesni už tėvų interesus (ir alimentai laikomi vaiko interesais). Aišku, kažkur vis tiek turi būti ribos, ir tai priklauso ir nuo teisėjo.

   Taip pat vaiko interesu laikoma, kad jis žinotų konkretų tą patį žmogų kaip savo tėvą – todėl paprastai teismai būna nelinkę nuginčyti tėvystę praėjus daug laiko po to, kai kažkoks žmogus, nors ir žinodamas, kad nėra tėvas, ją pripažino.

   Aišku, apeliacijoje bus kitas teisėjas – tad įmanoma, kad sprendimą koreguos, prašyti visko galima.

   Bendras patarimas visiems: santuokoje, ypač kai matyti, kad joje yra problemų, reikia elgtis labai atsargiai iš teisinės pusės, negalvoti, kad “viskas bus gerai” ar “neinant teisiniu keliu viskas išsispręs paprasčiau”, kadangi lengva prisidaryti bėdų, per kurias dėl minėto teismų požiūrio paskui net, rodos, visiškai neteisingai priims sprendimus jūsų nenaudai.

   Pavyzdžiui, jei manote, kad vaikas ne jūsų ir nenorite po skyrybų mokėti alimentų, reikia iš karto ginčyti tėvystę (net jei tuo metu dar būtumėte susituokę ar bandytumėte kažką pataisyti). Taip pat reikia atitinkamai atsargiai tvarkyti turtinius klausimus ir pan.

   Panašiais atvejais teikiame konsultacijų, dokumentų tvarkymo paslaugas, atstovavimo teisme paslaugas.

 • Simas:

  Esu ieškovas civilinėje byloje. Teismas vienoje dalyje mano reikalavimus priteisė pilnai, kitoje dalyje patenkino iš dalies, bet aš sutinku su tokiu sprendimu.
  Turiu žinių, kad atsakovas skųs sprendimą apygardos teismui.
  Ar vertėtų tada ir man skųsti?, nes Jūs rašote:
  “Skųsdamas sprendimą dažniausiai beveik nerizikuojate, nes teismas negalės priimti blogesnio sprendimo nei tas, kurį skundžiate (nebent jį apskųstų ir jūsų priešininkas).”
  Tai jei apygardos teismas, pakeis sprendimą ir sumažins ką man priteisė apylinkės teismas, tada gausis, kad aš būsiu nepatenkintas-norėsiu skųsti, bet bus belikęs tik LAT?
  Tai ar verta ir man rašyti skundą, kad tenkintų maximaliai ar tik užteks parašyti stiprų atsiliepimą?

  • Aistė Žemaitienė:

   Situacija jūsų atveju tokia: jei jūs neskundžiate teismo sprendimo ir jį skundžia tik oponentas, teismas negali priimti prastesnio sprendimo oponento atžvilgiu, o jūsų – gali. Jei skundžiate ir jūs, ir oponentas, tuomet teismas laisvas priimti bet kokį sprendimą – prastesnį tiek jūsų, tiek oponento atžvilgiu. Stiprus atsiliepimas yra labai gerai, bet užsitikrinti, kad negaliotų ši taisyklė (“skundžiančiojo atžvilgiu prastesnis sprendimas nepriimamas”) galima tik pačiam skundžiant teismo sprendimą. Antraip taip, kaip ir sakote, lieka tik LAT, kuriam skundžiant, pirma, bus privalomas advokato atstovavimas, antra, LAT labai smarkiai atsirenka kuriuos skundus priimti, tad neretais atvejais apeliacinė instancija faktiškai būna paskutinė.

 • Liutauras:

  Sveiki. Esu atsakovas civilineje byloje del butu padalijimo. Taciau negavau kvietimo i teisma, ir tik dabar gavau teismo nutarima. Teismo dokumentuose nurodyta jog i teisma neatvykau todel patenkintas ieskovo ieskinys.
  Ar galiu apeliuoti be advokato pagalbos?
  Kaip irodyti jog nebuvau informuotas apie teisma?

  • Aistė Žemaitienė:

   Be advokato pagalbos apleiuoti galite, tiek, kad be advokato sunkiau susiorientuoti procese ir viską laiku bei tinkamai padaryti.
   Kad nebuvote informuotas ar neinformuotas apie teismą reiktų aiškintis žiūrint, ar byloje yra dokumentai, patvirtinantys teismo šaukimų jums išsiuntimą.

 • Rasa:

  Laba diena! Atskiruoju skundu apskundžiau I instancijos teismo nutartį apygardos teismui. Byla bus nagrinejama lapkričio mėn. rašytinio proceso būdu. Atsirado papildomi įrodymai, kuriais remdamasi norėčiau papildyti skundą. Ar tai įmanoma?
  Ir dar klausimėlis.
  Į bylą buvom įtrauktos dviese su seserim. Tačiau ji savo bute negyvena ir procesiniai dokumentai jos nepasiekė. Ar galima teismui pateikti naują adresą ir prašyti, kad atnaujintų terminą skundui (prisidėjimui prie skundo) paduoti.

  • Dėl įrodymų – taip, įmanoma. Geriausia, jei kartu teismui ir parašytumėte, kodėl/kaip tie įrodymai atsirado vėliau, kodėl nepateikėte seniau.

   Dėl termino atnaujinimo – taip, galima (sprendimas priklauso nuo teisėjo, bet jei bus nepalankus dar galima skųsti ir jį). Kartu su prašymu atnaujinti iš karto teikite ir skundą.

 • Bronius:

  Laba diena.
  Ar dabar galima apskusti isiteisejusi apylinkes teismo sprendima. Sprendimas buvo priimtas 2013 04 16. Buvo duota galimybe per 30 dienu si sprendima skusti apeliacine tvarka apygardos teismui per sprendima priemusi apylinkes teisma. Sia apskundimo galimybe nepasinaudojau. Jei dabar galima apskusti, tai kokiam teismui ir ar apskundima daryti per sprendima priemusi apylinkes teisma. Ar apskundima galiu pats paduoti teismui ar butinai reikia advokato dalyvavimo skundo pateikimui siam teismui.
  Laukiu komentaro. Aciu. Sekmes. Bronius.

  • Aistė Žemaitienė:

   Ne, suėjus apskundimo terminui (jūsų minimoms 30 dienų) tikrai nebegalite sprendimo apskųsti. Jei paaiškėjo tam tikrų aplinkybių, kuriuos nebuvo žinomos bylos nagrinėjimo teisme metu, taip pat tam tikrais kitais atvejais, ir šitai galimai lėmė neteisėtą pirmos instancijos teismo sprendimo priėmimą, teoriškai galimas proceso atnaujinimas, tačiau procesą atnaujinti galima kreipusis į teismą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šių aplinkybių paaiškėjimo.

 • Jovita:

  Laba diena,
  Dirbu privačioje įmonėje. Atsirado piktybinis skolininkas, todėl nusprendėme kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo. Gavau direktorės įgaliojimą pateikti dokumentus apylinkės teismui dėl skolos išieškojimo. Pareiškimą pasirašiau savo vardu, tačiau pateikdama dokumentus pateikiau ir įgaliojimą. Šiandien atėjo teismo nutartį, kad pareiškimas neatitinka reikalavimų, nes pagal CPK56 juridinio asmens atstovu pagal pavedimą gali būti tik darbuotojai turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą. Tačiau CPK 55 nurodo, jog atstovu gali būti ir kiti darbuotojai neturintys teisinio išsilavinimo ir kad tokiu atveju laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. Davė 7 dienas ištaisyti klaidoms, bet situacijos negelbsti, nes per 7 dienas išsilavinimo neįgysiu, įmonė teisininko neturi. Skambinau į teismą pasakė, kad gali pati direktorė pasirašyti, bet privalo kažkokius įrodymus pateikti iš juridinių asmenų registro apie teisę pasirašyti pareiškimą. Kiti filialai taip pat teikia teismui dokumentus ir nėra susidūrę su tokia situacija. Taip pat kai skambinau į teismą pasakė, nesutinkat skųskit, tačiau tai ilgai trunka. Kaip pakomentuoti tokią situaciją? Ačiū

  • Jūsų minimame CPK 55 minimas ne bet koks darbuotojas, o tik direktorius (kartais dar valdybos nariai, akcininkai). Taip pat yra galimybė samdyti advokatą – jis visada gali pasirašyti.

   Iš patirties galiu pasakyti, kad panašiais atvejais daug priklauso nuo konkretaus valstybinės institucijos darbuotojo, teisėjo: vieni gali žiūrėti griežčiau, kiti mažiau. Todėl ir gali būti, kad vienuose teismuose susiduriama su problema, kituose ne.

 • August:

  Laba diena,

  Esu kaltinamasis, laukiu kol advokatas paruoš apeliacinį skundą administracinėje byloje. Skundo pateikimui skirtos 20 dienų. Advokatas teigia, kad paskutinę dieną (20-tą), skundą galima išsiųsti registruotu paštu į kito miesto teismą, ir tai bus prilyginama įteikimui laiku. O už kaltinamąjį atstovas gali pasirašyti naudodamas advokato orderį. Ar tai tiesa?

 • gintare:

  Norejau paklausti jei man nori laisves apribojima pakeisti I aresta nors turiu trismazamecius vaikus ar gali jei as likus trim dienom iki nuosprendzio susimoku ir nunesu I teisma?aciu uz atsakyma

  • Aistė Žemaitienė:

   Kaip suprantu, klausiate apie laisvės apribojimo pakeitimą areštu. Tačiau kokį mokėjimą turite omenyje? Baudos? Užstato?

 • Gintaras:

  Sveiki, buvau atsakovas civilinėje byloje, ir an priteisė atlgyinti žalą valstybei. Noriu pats parašyti apeliaciją aukštesnės instancijos teismui (sprendimą priėmė apylinkės teismas).
  Ar yra koks šablonas, pagal kurį galima būtų parašyti apeliaciją, ir jei nėra, gal yra kokie esminiai punktai, kuriuos būtina išdėstyti dokumente.

  Iš anksto dėkoju.

  • Šablono nėra. Ką reikia parašyti aprašo Civilinio proceso kodekso 111 ir 306 straipsniai.

  • Aistė Žemaitienė:

   Privalomus duomenis nurodo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas – atsiliepime privalo būti teismo pavadinimas, šalių rekvizitai, dokumento pavadinimas, sutinkama ar ne su pareikštu ieškiniu, nesutikimo motyvai, įrodymai, kuriais yra grindžiami nesutikimo motyvai, atsakovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu ieškovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų, informacija, ar byla bus vedama per advokatą. Dokumentas turi būti pasirašytas. Jei prireiktų konkrečios pagalbos, kreipkitės.

 • Marius:

  Sveiki,

  eteismu sistemoje 2015-12-18 nutartyje man priimtas palankus sprendimas ieskinyje kuriuo darbdavys bande is manes prisiteisti permoketa DU. Teismas atsisake nagrineti ieskini ir parase nutarti. Taip pat parasyta, kad nutarti ieskovas gali apskusti per 7 dienas:

  “Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.”

  Kiek suprantu iki siol ji apskusta nebuvo. Ar jau galima tiketis, kad toks sprendimas bus paliktas? ar dar darbdavys turi teise apskusti veliau ir per kiek laiko?

  Norisi zinoti ar jau galima ramiai gyventi… 🙂 aciu uz atsakyma.

  • Aistė Žemaitienė:

   Nors tikėtiniausia, kad nutartis jau įsiteisėjusi (jei būtų apskųsta, tikėtinai jau būtumėte gavęs dokumentus apie tai iš teismo), dėl visa ko patarčiau pasiskambinti į teismą ir pasiteirauti, ar nutartis įsiteisėjusi.

 • Goda:

  Laba diena,
  esu atsakovas byloje. Apylinkės teismo sprendimu buvo patenkinti ieškovo reikalavimai, todėl pateikiau apeliaciją apygardos teismui. Apygardos teismas nutartimi dalį apylinkės teismo sprendimo paliko nepakeistą, dalį pakeitė. Paprastas klausimas – kas seka toliau? Ar iš karto, vos tik priimta nutartis, turiu jos pagrindu pervesti visas man tiek apylinkės teismo sprendimu, tiek apygardos teismo nutartimi priteistas sumas? Ar laukti, kol bylai grįžus į apylinkės teismą, gausiu kažkokį pranešimą apie turimas mokėti sumas? Ar tokie pranešimai nėra siunčiami? Jei ilgiau lauksiu, suprantu, kad ieškovas gali iš teismo paprašyti vykdomojo rašto ir kreiptis į antstolius dėl išieškojimo, o aš to sulaukti nenoriu.
  Beje, ar tokia apeliacinės instancijos nutartis, kuria dalis sprendimo pakeista, gali būti skundžiama? Kur ir per kiek laiko?
  Iš anksto dėkoju už atsakymus.

  • Aistė Žemaitienė:

   Apeliacinės instancijos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo, kas reiškia, jog laimėjusioji šalis bet kuriuo momentu gali kreiptis į antstolį siekdama sprendimo įvykdymo. Todėl patartina nieko nelaukti ir įvykdyti teismo sprendimą, nes antraip rizikuojate, kad teks apmokėti ir kitos pusės kreipimosi į antstolį išlaidas. Tai galioja net jei nuspręstumėte dėl nutarties paduoti kasacinį skundą – dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties toks skundas gali būti duodamas Lietuvos aukščiausiajam teismui, bet teismo priimamas ir nagrinėjamas tik išskirtiniais atvejais, pvz neteisingai pritaikyta teisės norma.

 • Viktor:

  Sveiki, noriu atnaujinti isiteisejusi apilinkes tesmo civil. byla del nuosavybes teisiu i nekiln. turta. Vienas is ieskovu pateike melaginga informacija, del to teismas prieme klaidinga sprendyma. Padaviau prasyma nustatyti melagingu parodimu fakta, pridejau irodymus, bet teismas atsisake priimti prasyma pagal CPK 111, 135, 365-369 str. ir CPK 3str.6d, 137str,2d, 1p. Teismas kazkodel remiasi proceso atnaujinimo pagrindais, nors as prasiau tik nustatyti melavimo fakta. Kodel as pats negaliu paduoti prasyma, nenurodant tu visu straipsniu.
  Aciu uz atsakyma.

 • Jurgita:

  Laba diena, administracineje byloje apylinkes teismas grazino man skunda nesprendziant priemimo klausimo. Skundas buvo paduotas el.budu.Per kiek laiko ir kam as galiu skusti teismo veiksmus? Ar galiu atstatyti termina paduoti skunda(koki teisma prasyti)?

  • Aistė Žemaitienė:

   Grąžindamas teismas priimtoje nutartyje turi nurodyti kur Jums kreiptis – pasižiūrėkite, ar nutartyje tikrai nieko nenurodyta.

 • per kiek laiko isnagrineja apeliacini skunda ir kada isiunciamas mano skundas per kiek laiko.Apylinkes teismas man ateme teisias pagas 126 str 5d. jei laimeciau apeliacini kad nepagrystai buvo atimtos teises ir per ta laika mane sustabde be teisiu nors jos buvo nepagristai atimtos ar vistiek busiu nubaustas kaip be teisiu

 • Raimis:

  Sveiki, civilineje byloje ieskove padave ieskini del nepilnamecio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su ja. Teismas ieskini patenkino, neatsizvelgdamas i tai, kad motina neturi pastovios gyv. vietos. Nuolat ja keicia. Vaikas prades lankyti paruosiamaja klase mokykloje. Ieskove ir as gyvename skirtinguose rajonuose. As gyvenu nuosavame name kartu su tevais. Klausimas: ar as galiu paduoti ieskini savo gyvenamoje vietoveje tuo paciu klausimu? Aciu.

  • Aistė Žemaitienė:

   Dėl spredinomo pakeitimo reiktų kreiptis į tą patį jau šį klausimą sprendusį teismą.

 • anonimas:

  Sveiki,norėčiau paklausti ar įmanoma apskūsti kitos šalies aukštesnejo teismo sprendimą? Jeigu įmanoma tai kur? Ačiū

  • Tai priklauso nuo šalies, o reikia skųsti dar aukštesniam tos šalies teismui (jei yra) pagal vietos įstatymus. Taip pat dar kartais (priklausomai nuo situacijos) yra galimybių stabdyti užsienio teismo sprendimo vykdymą Lietuvoje.

 • Igoris:

  Laba diena
  prasau padeti man zengti pirma zingsni link teisybes ieskojimo.
  noriu paduoti “UAB Bite Lietuva ” imone i teisma ir apskusti ju veiksmus.
  todel noriu paprasyti jusu jei galite padekite man viska pradeti nuo pradziu.

 • Igoris:

  anksciau buvau susidures su siatema teisesaugos viska zinau tik primirsau kaip rasyti skundus,butu malonu , jei atsiustumete koki sablona , kaip turetu atroditi skundas.
  Aciu

 • Algirdas:

  Sveiki,
  Niekur nerandu info apie panasias bylas kaip mano. Sitaucija tokia, pries metus gyvenau UK, ten nupaveikslavo greicio radaras, virsijau 10myliu. Jie man siunte laiskus i adresa kuriame buvo registruota masina, pats gyvenau kitur, po ivykio praejus gal menesiui isvykau i LT cia ir gyvenau. Dabar po pusantru metu atejo teismo sprendimas su 1000euru bauda, Lietuvos teismas tenkino ju prasyma. Ar yra prames duoti apeliacija, nes bauda tikrai yra per didele.

  • Aistė Žemaitienė:

   Čia galima būtų spręsti ir senaties klausimą, jei tik po pusantrų metų Jus nubaudė. Galite atsiųsti teismo sprendimą peržiūrėti aiste.zemaitiene@gmail.com ir pažiūrėsim, ar ką verta daryti šiuo atveju.

 • Odeta:

  Sveiki,
  Pirmąjį teismą laimėjom byloje,tada atsakovai padavė apleciniam teismui ieškinį ir laimėjo,su savo advokate sutarėm,kad duosim į aukščiausią,pažadėjo suruošusi dokumentus mus informuoti,deja jaju praėjo 3 mėnesiai ir advokatė neranda mum laiko tai ji atostogauja tai ji su kientais užsiėmusi,ką tokiu atveju daryt?kur kreiptis?ir ar mūsų byla pasiekė mirties tašką?

  • Informaciją galite gauti ir tiesiai iš teismo. Galite samdyti kitą advokatą, kad tai tvarkytų. Byla bus “pasiekusi mirties tašką”, jei paaiškės, kad praleistas terminas, o advokatė nė neparašė kasacinio skundo Aukščiausiajam teismui.

   • Odeta:

    Sveiki,ačiū už atsakymą,bet taip ir yra juk terimai yra 3 mėnesiai, ar gali būt ir kitoki? o jau 4 mėnuo baigiasi,jei advokatė būtų bent žodeliu užsiminus,kad nenori tęsti bylinėjimosi mes būtume taip ir padarę,man tik įdomu kai gydytojas padaro klaidą savo darbe gelbėdamas gyvybę jį galima po teismus užtampyt,o kai advokatas aplaidžiai dirba jam jokių sankcijų nėra?jis gali toliau iškėjęs nosį vaikščiot? :))

    • Etiką pažeidžiančius advokatus galima skųsti advokatūrai, dėl advokato veiklos patyrus nuostolių – reikalauti atlyginti nuostolius per teismą. Aišku, vėlgi, viskas priklauso nuo situacijos, turimų įrodymų. Tarkim jūsų atveju advokatė galbūt gali gintis, kad nieko nežadėjo, kad nesuprato, kad jūs tikrai pageidaujate jos paslaugų ir pan. Geriausia, jei turite pasirašytą sutartį su advokate dėl šio veiksmo, kurio ji neįvykdė.

     • Odeta:

      Na sutarčių neturim,bet šiais laikais sms žinutė manau pakakankamas įrodymas,kur ji rašo,kad ruosia dokumentus ir kai sutvarkys mus informuos. Ačiū,bandysim kreiptis į advokatūrą,nes pikta,kad bylos baikti ne teismas sprendžia,o advokatė.

 • Rasa:

  Laba diena
  Mano sutuoktinio pilnametė dukra iš pirmos santuokos pateikė Ieškinį dėl išlaikymo priteisimo, nors išlaikymas mokamas. Nesutarta tik dėl sumos. Tačiau Ieškinys pateiktas ir jo pateikimo motyvas – išlaikymo nemokėjimas. Vyko teismo parengiamasis posėdis. Į tai, kad Ieškinys keliamas galimai be pagrindo, teisėja neatsižvelgė. Šiuo metu jo gaunamos pajamos 160 eur/mėn. Sakykit, prašau, kokio dydžio gali būti priteistas maksimalus išlaikymas? Ieškovė reikalauja 175 eur. Jis sutinka mokėti 75 – 80 eur. Jei priteis mažesnę sumą, kaip bus su advokato paslaugų apmokėjimu?
  Dėkoju

  • Aistė Žemaitienė:

   Jei jo tikrai tokios pajamos (nėra papildomų), labai abejotina, kad teismas patenkintų dukters ieškinį visa apimtimi. Tokiu atveju bylinėjimosi išlaidos taip pat atlyginamos proporcingai – žiūrima, kiek procentaliai ieškinio patenkinta, tiek advokato išlaidų iš kitos šalies ir priteisiama, pvz. jei ieškinys bus tenkintas 80 proc., tai reikš, kad Jūsų sutuoktinis turi atlyginti jai 80 proc. už advokato išlaidas, o duktė turi Jūsų sutuoktiniui atlyginti 20 proc. jo patirtų išlaidų advokatui (paprastai daromas sudengimas ir sudengus priešpriešinius reikalavimus tik viena kuri šalis moka kitai).

   • Rasa:

    Iš tiesų, jo pajamos dar mažesnės. Iki lapkričio 1 d. buvo 360 eur/mėn., nuo lapkričio 1 d. – 50 eur/mėn. Esmė tame, kad pagrindinėje darbovietėje išleistas pusei metų nemokamų atostogų, o antraeilėse pareigose atlyginimas mokamas kartą į 7 mėnesius. Gaunasi, kad 300 eur buvo išmokėta kovo mėn., dabar spalio mėn. ir sekantis mokėjimas planuojamas kitais metais gegužės mėn. (taip sutarta). O Sodroje matomos kasmėnesinės įmokos. Kitos pajamos – planuojamos iš žemės nuomos. Bet konkretus išmokėjimo laikas neaiškus, kadangi neaišku, ar apskritai bendrovė, kuri nuomoja žemę, nuomą turės galimybę sumokėti. Esmė tame, kad jis nurodė ne faktiškai gaunamas pajamas, o planuojamas. Ar į tai teisme turi būti atsižvelgiama?
    Dėkoju už kantrybę ir atsakymą

 • Rasa:

  Ir dar prie to paties. Taikos sutarties projekte jis siūlė mokėti 75 eurus. Jei tokia suma būtų suderinta mokėti teismo posėdžio metu, ar jis galėtų prašyti atmesti Ieškinį, kadangi suma jau buvo derinama ir Ieškovė su ja nesutiko? Ačiū

 • Liudas Vedeckis:

  Nuo 2008 m.bylinėjuosi su savivaldybe dėl neteisėto atleidimo iš valstybės tarnybos. 2010 m. LVAT
  pripažino, kad iš pareigų atleistas neteisėtai, priteisė už priverstinę pravaikštą, bet nepriteisė už 30 proc.sveikatos sužalojimo tarnybos metu, nepriteisė atostoginių, nepareikalavo suteikti kitos tarnybos ir t.t. o iš teismo priteistos sumos savivaldybė dar išskaičiavo mokesčius, nors tokiais atvejais tai neskaitomas darbo užmokestis, o kompensacija, iš kurios mokesčiai neišskaičiuojami, bet to savivaldybė man negražino mano brangaus inventoriaus (iš nieko negali būti atimtas asmens turtas pagal konvenciją), o ir atsiskaitė ne atleidimo dieną, o po kelių savaičių bei negražino į valstybės tarnybą, tai teismą tęsiau toliau, bet ilgai besibylinėjant apygardos administracinis teismas nutarė, kad ne tas atsakovas, o aš, atseit, nesutikau jo keisti teismui paaiškinus (ko teismas net neaiškino), kad byla gali būti nespręsta ir bylą nutraukė, nes nėra atsakovo. Šią nutartį apskundus LVAT jis paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą. Tai apskundžiau EŽTT ir EUTT. EŽTT atsakė, kad neišnaudotos visos Lietuvoje galimybės tipo, o teisingumo teismas atsakė, kad jie tokių skundų netiria. Kuriam teismui turiu rašyti skundą dėl bylos atnaujinimo, ar tęsimo pakeitus netinkamą atsakovą tinkamu? Kaip ta skundą pavadinti?-atnaujinimo, ar tęsimo, ar dar kaip? Kalbėjau su savo žemiečiu, pažįstamu Pranu Kuriu, jis sakė, kad reikia duoti pirmos instancijos teismui, kad esu socialinė auka. Tai geri dėdės tie teisėjai – žmones aukomis daro ir nė neraudonuoja, o tą sistemą tokie dėdės ir sukūrė, kad naikinti žmones. Gal galit patarti ką daryti ir kiek kainuotų Jūsų advokato paslaugos, kai skundą parašytą reikėtų tik peržiūrėti, perskaityti, ar kažkiek pakoreguoti?
  pagarbiai,
  Liudas Vedeckis
  867493417

  • Aistė Žemaitienė:

   Susisieksiu su Jumis el. paštu asmeniškai.

   • Liudas Vedeckis:

    labas, tai taip ir negavau jokio atsakymo, kur klausiau dar 2016 m 12 mėn.
    Liudas Vedeckis liudasved@gmail.com ir liudas.vedeckis@lrs.lt

    • Aistė Žemaitienė:

     Laba diena, pertikrinau – atsakymas Jums išsiųstas elektroniniu paštu 2016-12-27. Pakartosime.

    • Liudas:

     Atsakymo dar negavau, o vis laukiu ir tikiuosi, kad kas nors vis tik žino ką daryti, kad atleistas iš valstybės tarnybos neteisėtai ir neatsiskaičius iki šiol.

 • Auras:

  Esu ieskovas civilineje byloje del zemes ribu nustatymo. Apylinkes teismas dalinai tenkino mano ieskini, t.y., zemes ribos nustatytos remiantis paskirto teismo eksperto matavimais. Kadangi eksperto matavimai nedaug nukrypo nuo matininko, tai toks teismo sprendimas mane tenkino, taciau atsakovas padave apeliacini skunda. Apygardos teismas paliko galioti apylinkes teismo sprendima, kuris kaip minejau, buvo paremtas teismo eksperto isvadomis. Taciau atsakovo netenkina ir toks apeliacinio teismo nutarimas, jis bus skundziamas LAT.
  Klausimas butu toks, gal yra kokia praktika, pagal kuria galima pasakyti, kokia tikimybe, kad LAT pakeis dvieju zemesniu teismu nutartis ir ar verta pradeti tvarkytis zemes dokumentus (byla, registru centras), kad veliau netektu perdaryti dokumentu?
  Ir ar atsakovas gali atsisakyti apmoketi apeliacinio teismo islaidas, motyvuodamas tuo, kad sprendimas bus skundziamas LAT (nutartis isigaliojusi, laiskas kam, kiek, kur ir iki kada pervesti gavo)?

  • Aistė Žemaitienė:

   Sprendimas laikomas įsiteisėjusiu nuo apeliacinės instancijos sprendimo priėmimo dienos, o faktas, ar atsakovas bandys jį skųsti LAT ar ne neturi visiškai jokios reikšmės, kadangi jis jau dabar yra galiojantis ir turi būti vykdomas. Ir turėkite omenyje, kad LAT skundus nagrinėti išvis priima tik labai retais atvejais (daug jų ne tik kad netenkina, bet apskritai nepriima ir atmeta jau padavimo momentu).

 • DALIA:

  LABAS. NOREJAZMOGUS SUZINOTI. , AR GALI PAKEISTI NUOSPRENDY PO SESIU MENESIU. JEIGU ZMOGUS BUVO ISTEISINTAS IR ISLEISTAS IS TEISMO SALES. BET PO SESIU MENESIU GAUNA LAISKA SU NUOSPRENDZIU . KAD BUVO NETEISINGAI NUTEISTAS.TAI KA DARYTI, REIKIA GRYZTI AR NE.

  • Aistė Žemaitienė:

   Jeigu buvo priimtas išteisinamasis nuosprendis, o paskui prokuroras jį skundėm tai bet kuriuo atveju turėjo įvykti aukštesnės instancijos teismo posėdis, apie kurį turėjot sužinoti. Tokia situacija – kad iš pradžių žmogus išteisinamas, o paskui jo atžvilgiu be jokio jo informavimo priimamas apkaltinamasis nuosprendis, nelabai ir įsivaizduojama.

 • Dovilė:

  Situacija tokia: kad buvo iteikta pasalinti savavaliska statini, teritoriju planavimo ir statybos skyrius viena karta jau patenkino prasyma del termino pratesimo, bet del tam tikru svarbiu priezasciu nespejo i ta termina, tad praso antra karta pratesti ji, kad kad vykdytojas neatliko visų būtinų darbų dėl savavališkų statinių padarinių pašalinimo, motyvuodamas kitų projektinių darbų apimtimi. Todėl dėl termino pratęsimo antrą kartą – atmestas, kadangi viena karta jau patenkino ji. LAT’o bylose raso, kad gali pratesti termina, kuris nera pasibaiges, o sioje situacijoje jis jau yra pasibaiges. Ka daryti tokioje situacijoje? Kam teikti prasyma?

 • Ingrida:

  Laba diena.2013 metai mes su vyru asmeniskai bankrutavome Anglijoje. Bet dabar suzinojom kad lietuvoj esam skolingi uz viska nors ir visiems kredytoriams buvo pranesta
  Nesuprantu kodel musu bonkroto Lietuva nepripazysta.ka mums daryti?

 • Ingrida:

  Laba diena.2013 metai mes su vyru asmeniskai bankrutavome Anglijoje. Bet dabar suzinojom kad lietuvoj esam skolingi uz viska nors ir visiems kredytoriams buvo pranesta
  Nesuprantu kodel musu bonkroto Lietuva nepripazysta.ka mums daryti?

 • as:

  laba diena ar yra paskaiciuota tikimybes kokia kad apygardos teismas aukstesnis priima kitoki sprendima nei apylinkes teismas procentaliai?

  • Sveiki. Taip, yra, galima rasti tokių ataskaitų internete.

   Pavyzdžiui, Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. ataskaitoje rašo, kad, baudžiamosiose bylose, 49% nuosprendžių paliko nepakeistų, o 47% pakeitė ir 4% panaikino. Civilinėse bylose tais pačiais metais 52% sprendimų palikta nepakeista, 7% pakeista, 33% panaikinta, 8% apeliacinių procesų nutraukta.

   Tiesa, verta atkreipti dėmesį, kad tik maža dalis sprendimų apskritai apskundžiama. Tie, kurie, galbūt, labiau pagrįsti, paprastai neskundžiami išvis. Čia, visgi, nėra loterija, ir jei pirmos instancijos sprendimas pagrįstas, tai nereiškia, kad yra didelė tikimybė, kad jis bus pakeistas.

   Taip pat čia galite paskaityti bendrą teismų ataskaitą už 2016 m. – duomenų dėl skundų tenkinimo ten nėra, tačiau galite rasti įdomių duomenų: http://www.teismai.lt/data/public/uploads/2017/04/d1_lietuvos_teismai_ataskaita.pdf

 • Vija:

  El.pastu issiunciau apeliacini skunda su papildoma pazyma apygardos teismui per apylinkes teisma,kaip ir nurodyta nuta
  rtyje. Kokie terminai apylinkes teismui ussiusti byla, o apygardos teismui isnagrineti?byla del vairuotojo teisiu grazinimo anksciau termino.

  • Aistė Žemaitienė:

   Apylinkės teismas paprastai šį klausimą išsprendžia per 3 darbo dienas, o apygardos teismas – pagal savo užimtumą.

 • Iveta:

  Sveiki gal kas galetu padeti ir paaiskinti kaip rasyti apelecini skunda?

 • Juozas:

  Laba diena esu nuteistas nekaltai 3 mėn viešu darbu nors pats pareiškima parašiau teismo posidžiuose buvau nukentėjusisis per nuosprendi paskelbė kaltu nevertines mano nei liuditoju parodimu apskundžiau apigardos teismui paliko ta pati kur galėčiau jieškoti teisybės jau viešuosius darbus atidirbau.

 • Aurimas:

  Laba diena,

  Ar galima apskusti 2 kartus apeliaciniam ? nes pirma skunda atmete , ar galima dar kazko skust be auksciausiojo teismo?

  • lrtb.lt:

   Priklauso, ar atmetė dėl klaidu kokių, ar išnagrinėjus atmetė.
   Išnagrinėjus tik kasacine tvarka te išeis skusti per 3 mėnesius.
   O jei dėl kokių klaidų, tai turėjo duoti tam tikrą dienų kiekį pataisymui(mažiausiai 7 dienas) ir nurodo, ką turėtumėte pataisyti.

 • Marius:

  Kodel niekas nemini kad apeliacini skunda civilinese bylose del turtines-neturtines zalos atlyginimo gali surasyti tik advokatas arba asmuo turintis aukstaji teisini issilavinima…..

  • lrtb.lt:

   Nuo praėjusių metų metų vidurio, jau be advokato nebeišeis apskusti sprendimų civilinėse bylose(negalioja tiktai apskundimui antstolio veiksmų). Dar papildomai pakėlė žyminį mokestį. O iš patirties galiu pasakyti, teisėjai jau visiškai ignoruoja įstatymus ir nebėra Lietuvoje visai teisingumo, net parodžius teisėjui kad laikytasi tam tikrų straipsnių, bet vis vien ką nors sugalvoja ir būtinai ignoruos nurodytus įstatymus.

 • Monika:

  Sveiki,
  Ar yra galimybė apskųsti kitos šalies teismo nuosprendį čia Lietuvoje?
  2015-2016 be mano žinios buvo priimtas sprendimas kitoje šalyje, nuteisė ir tik dabar gavau laiškus Lietuvoje, kad iš manęs reikalaujama grąžinti pinigų sumą per kredito įmonę.
  Yra kažkokia galimybė skųsti ar jau nuleisti rankas ir tiesiog mokėti pinigus, kurių aš neturiu mokėti.
  Teismo sprendimą prašiau pagrįsti, bet man niekas neatsinčia jokių dokumentų.
  Ačiū

  • Aistė Žemaitienė:

   Kiekvienoje šalyje galioja jos įstatymai, tvarka, pvz. vienoje valstybėje vieni dalykai yra leistini, kitoje – už tą patį dalyką galima sėsti į kalėjimą, tarkime, narkotikai. Tad Jums reiktų domėtis kokia sprendimo apskundimo tvarka būtent toje šalyje, kurios sprendimą esate gavusi.

 • Teismas iš UAB-o priteisė man mokėti SKOLĄ už naudojimosi mano žemės sklypu. UAB-e buvo tik vienintelis akcininkas, direktorius, o dabar ir lividatorius J. K., kuris UAB-e tvarkėsi kaip vienintelis šeimininkas, tačiau teismo priteistos skolos man nesumokėjo. Dėl skolos priteisimo kreipiausi į teismą, kad skolą priteistų iš vienintelio akcininko, direktoriaus, o dabar ir UAB-o likvidatoriaus J.K. asmeniškų lėšų. ( teismo praktikoje yra tai buvę panašius atvėjas ir priteisė skolą). Mano prašymas buvo priteisti skolą iš J. K., tačiau teisme atsakovo advokatė paskutiniu momentu pateikė teismui, kad tai yra žala, o ne skola. Žalos neįrodinėjau, įrodinėjau skolą,kas buvo priteista teismo iš UAB-o. Teismas sprendimu skolos nepriteisė, nes neįrodžiau žalos, ko ir neįrodinėjau, nes nebuvo mano prašymo dėl žalos atlyginimo dalykas.
  Jūsų nuomonė, ar teisingai pasielgė teismas savarankiškai pakeitęs mano prašymą iš skolos į žalą.
  Kuo skiriasi SKOLA nuo ŽALOS ? Pagarbiai ALFONSAS

  • Aistė Žemaitienė:

   Įprastai žala yra pinigais įvertintas nuostolis. Neatrodo, kad teismas būtų pasielgęs visiškai teisingai, nes prašymą teikėte Jūs, skolos priteisimo reikalavote Jūs, todėl ir turėjo žiūrėti į tai, ko prašote Jūs. Be abejo, tokios tik pirminės mintys, galimai susipažinus su teismo sprendimu matytųsi teismo argumentai ar pan.

 • Paulina:

  Laba diena,nuteise mane 7m bausme atlikto pataisos namuose,niekas nepaaiskino,kaip viskas bus toliau,kada mane suims?per kiek dienu?noreciau Vilniaus apeliacinio teismo nuosprendi apskusti.Nes manau kad mano advokate nepadare visko kad mane tinkamai apgintu.

 • Irena:

  Laba diena, norejau paklausti kada galima skusti keliu policijos surasuta protokola. Su pazeidimu nesutinku po protokolu parasiau kad nesutinku. Po savaites perase protokola, baudos pasiule minimale bauda, bet kadangi tokio nusizengimo nepadariau tai ir su tuo nesutikau, tada liepe atvaziuot po 15 dienu ir tik tada galesiu skust, gal galetumete paaiskinti aiskiau.

 • Genovaitė:

  Sveiki.Sūnus parašė grasinantį laišką feisbuke prezidentei,kad padėta bomba prie namų, o vėliau užklausė kas būtų jei ją nužudytų .Aišku jis to nedarė,o laiškus rašė norėdamas kad ji atkreiptų dėmesį į jo anksčiau išsiųstą laišką į kurį atsakymo
  taip ir negavo.Jis nusprendė, kad tik tokiu būdu jis bus perskaitytas.Jam iškelta baudžiamoji byla pagal BK 145 str.1d. ir dabar bus siunčiamas į stacionarinį Utenos teismo psichiatrijos skyrių.Ar ne per griežta bausmė?Gal galima priskirti lengvesnę bausmę.Tuomet pagal mane jam tikrai buvo depresja.Šiuo metu sūnus turi gerą darbą ir labai juo džiaugiasi.Pranešimus dėl teismo nutarimų gaudavome vakare grįžus į namus po darbo pašto dėžutėje,kai apsiginti jau negali ir nėra laiko.Laikas būna pasibaigęs.Į teismą atvykti paskambino prieš pusę val.iki posėdžio .Šaukimo negavome nė karto į rankas.Susidarė toks įspūdis,kad specialiai taip daro,kad neaspsiginti.Sūnus nesiėmė advokato,nes vis manė,kad apsigins.Bet to neįvyko.Gal patartumėte ar galima ką pakeisti šioje situacijoje.Teismas įvyko liepos 9d.Galima apskųsti per 20 d.Ar bausmė ne per griežta?

 • Antanas:

  Sveiki.Per kiek laiko apeliacinis teismas baudžiamojoje byloje turi išnagrinėti ir priimti sprendimą,nuo pateikto apeliacijos skundo ?

  • Aistė Žemaitienė:

   Griežto termino tam nėra, viskas priklauso nuo teisėjų užimtumo bylose.

 • Erikas:

  Sveiki, noriu pasiteirauti, kokiu budu galiu atnaujinti procesa, nors jau teismo sprendimas vykdomas. Baudziamojoje byloje man buvo skirta psichiatrine ekspertize. Po jos nesu gaves jokios informacijos apie tolimesne bylos eiga, ivyksiancius teismus, netgi neatsiusta teismo nutartis. Teismo metu buvau gydomas ligonineje. Teismas, apie kuri nieko nezinojau , ivyko uz akiu ir netgi isiteisejo teismo sprendimas.

 • Kaip eltis jai ira vaikai nepilnameciai 4 teismas tzuri atižvelkti i vaikus

  • Aistė Žemaitienė:

   Iš Jūsų užklausos nelabai aišku dėl ko kilęs ginčas ir kas sprendžiama teisme, tad sunku atsakyti, ar teismas, į tai, ko klausiate, turi atsižvelgti, ar ne.

 • Lina:

  Teismas priteise alimentus po 270€ vaikui yra 2 vaikai gyvena uzsienyje su mama o tevas Lt,tai dabar jis padave apeliacini skunda kad neteisingai priteise ,kad mama nuslepe vaiku gaunamus pinigus ir prie islaikymo priskaiciavo namo kredita,bet namo kreditas yra abieju vardu ir jau 1,5 metu jis nemoka savo dalies ir vaikam neskyre jokio islaikymo kol mama nepadaveI teisma.Tevas delklaruoja kad nedirba bande ieskoti darbo uzsienyje bet nerado.Niekas nebuvo nuslepta nes visi dokumentai buvo nusiusti advokatui kuris atstovavo pirmamae teisma.Mama neturejo lesu samdyti advokato apeliacinio skundo atsakymuo tai pati atrase,ir dar apeliantas reikaluaja kad visos teismo it jo advokates islaidas priteistu mamai,o jos pajamos tik isgyvent su vaikais
  Kiek suprantu turi but ir sustabdytas alimentu mokejimas kol neisnagrines apeliacino skundo.
  Ko tiketis ,
  Prie atsakymo mama pridejo naujus vaiko ligos itarimus (gali pripazinti vaikui invaliduma) ,kuriu neturejopirmajam teismui

 • eduardas:

  sveiki noriu paklaust ar gali but auksciausias teismas rasytinis ? ir ar galima apskust jo nuosprendi kurnors , nes po tokio teismo nuosprendis buvo atidiedamas net 5 kartus .
  aciu

 • Arunas:

  Sveiki noreciau paklausti ar privalau savo ex apmoketi teismo islaidas jai apskundziu jos prasyma del alimentu taciau ne delto sumos jos sumazinimo ar bandymo issisukti tiesiog noreciau gauti ataskaita kiek ir kur ji isleidze ant mano dukrytes bei lankyma jog priteistu man nes ji manipuliuoti vaiku bando ,pareiskime pareiskus jog savo noru as nepadedu nors tai yra netiesa tas neturi jokios itakos teisme? Ir kodel jai ji nesinaudoja valstybiniu advokatu as jai turiu sumoketi uz advokata juk jai pats neistengi nusisamdyti tai samdaisi valstybini juk as nesistengiu issisukti ar sumazinti tiesiog apsiginti noriu savas teises o ji nusisamdzius prabangu advokata ir reikalauja ji apmoketi ir ar taip gali buti? A aciu uz atsakyma🙂

 • Justina:

  Sveiki. Buvo pradėtas skyrybų procesąs, po keliu posėdžių skyrė 6 mėnesių susitaikimo laikotarpį, kur turėčiau kreiptis norint tęsti skyrybas? Ką turiu pirmiausiai padaryti? Viskas vyksta Kauno apigardos teisme.

  • Aistė Žemaitienė:

   Kreipktis reikia į teisėją, nagrinėjantį jūsų skyrybų bylą.

 • Gabriele:

  Sveiki, baudziamojoje byloje gautas lygtinumas 1,5 metu. Karta i menesi skrendu komandiruotems i kita sali, ar atliekant bausme, galesiu skraidyti? Dirbu uzsienio kompanijoje jau daug metu. Taip pat, ar galima bus bandyt susitrumpinti lygtinumo laika? Aciu uz atsakyma.

 • Simona:

  Paskambinus į teismo raštinę buvau informuota, kad apeliacinis skundas netenkinamas (administrac. byloje) paliekamas sprendimas tas pats, o sprendimo dokumentai išsiųsti registr.paštu pagal gyv. vietą. Nuo kurio momento įsigalioja apeliacinio skundo netenkinimas (administrac.byloje), nuo sprendimo priėmimo dienos, ar kai įteikiami sprendimo dokumentai asmeniui į rankas? Nes noriu susipažinti su sprendimu ir tik tuomet vykdyti paskirtą baudą, kiek tam turiu laiko?

  • Aistė Žemaitienė:

   Jei, kaip rašote, byla administracinė, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą teismo sprendimas, priimtas bylą išnagrinėjus apeliacine tvarka, įsiteisėja nuo naujo sprendimo priėmimo dienos.

 • Solveiga:

  Sveiki . Teismas už uždarų durų priteisė mirusio vyro paskolas, kaip laiduotojai . Esu turto atsisakiusi, nes prieš jo žūtį , negyvenome kartu . Turime sūnų . Esmė pas kola , apie kurią nežinojau . Nutartis įsigaliojus dėl nežinojimo . Beje, yra padirbtų pašarų , dukomentai užpildyti keliais raštais . Ar verta kreiptis į teismus , ar tiesiog bandyti atiduoti skolas ?
  Dėkui

 • Dainius:

  Sveiki,
  Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl bendravimo tvarkos su vaiku. Nustatyta tvarka tinka ir skųsti jos neketinu (jos, mano žiniomis, neketina skųsti ir kita šalis), tačiau netenkina bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Ar kreipiantis į apeliacinę instanciją tik dėl bylinėjimosi išlaidų peržiūrėjimo, pirmosios instancijos nustatyta bendravimo tvarka įsigalios praėjus jos apskundimo terminui, ar įsigalios tik tada, kai bus išspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo?

  • Aistė Žemaitienė:

   Galima skųsti tik dalį teismo sprendimo, neapskųsta teismo sprendimo dalis tuomet įsiteisės suėjus skundimo terminui.

 • Laba diena nuo ko reikia pradeti jei norime apskusti teismo sprendima?o skirtas laikas tik 7d tam padaryti?

  • Aistė Žemaitienė:

   Nutarties pabaigoje turėtų būti nurodyta, per kurį teismą kuriam teismui reikia pateikti skundą, tad taip skundimą ir reikia atlikti.

 • Lorena:

  Sveiki, norėjau pasiteirauti ar galiu apeliuoti teismo sprendimą be advokato dėl skolos išieškojimo? 10 metų gyvenu Kanadoje, visus tuos metus esu deklaruota šioje valstybėje ir per tuos 10 metu niekada negavau jokių šaukimų į teismą ir tik dabar sužinojau, kad prieš mane buvo iškelta byla jei supratau teisingai 2012 metais iš Lietuvos išvykau 2010. Suma neviršija 700€. Ką patartumėte šioje situacijoje?

  Dėkoju

 • Gabriele:

  Sveiki, laimejau byla pirmos instancijos teisme, esu pripazinta nukentejusioji baudziamojoje byloje, klausimas butu toks ar galiu nusalinti kaltinamojo advokate? Kadangi viso proceso metu ji kure ir kuria intrigas, meluoja, iskreipineja faktus, smeidzia, izeidineja ir tyciojasi teisme, dabar vyksta apeline instancija ir jos reikalavimu mane vel kviecia del dalies irodymu perziurejimo, nauji irodymai nebuvo gauti, kokios mano teises siuo atveju? Ar galiu prasyti teismo ja nusalinti, arba atsisakyti dalyvauti teisme del jos nuolatiniu pazeidinejimi, ta pripazysta jau visko maciusi ir bylos prokurore??

 • Darius 2019.06.20 00:35
  Sveiki, esu kaltinamas vairaves automobili neturedamas tam teisiu. Kadangi masina stovejo uzgesinta nes buvo gedimai variklio skyriui ,buvo ijungtas avarinis mygtukas,aš buvau prie variklio skyriaus drauge sedejo viduje keleivio vietoje. policininkai privaziave izuliai besielgdami surase kad mane sustabde vairuojant ir tuo paciu izuliai uzlauzidami rankas ir su pakeltu tonu tempe iki tarnybines masinos,tai yra nufilmuota,ka siulote daryti siuo atveju? Kur kreiptis 864655153 gal kas galetu padeti buciau labai dekingas

 • Nona:

  Sveiki, nuosprendį gavau rugpjūčio 2 d.
  Iki kokios dienos galiu pateikti apeliacinui?
  Advokatas pateike rugsėjo 26d.
  Ar ne pavėlavo?
  Ačiū

 • Ieva:

  Sveiki, su vyru esame atsakovai civilinėje byloje. Pirmos instancijos teismo nuosprendis buvo tenkintas is dalies ieškovu naudai. Mūsų advokatas pamiršo per aplaidumą prideti mūsų patirtas išlaidas. Taip pat pamiršo prideti ir įrodymus. Ka mums reiketu daryti? Ar prie apeliacinio skundo butu įmanoma prideti pries tai patirtas teisines išlaidas? Prie teismu sistemos mus prijungė tik po nuosprendžio gavimo, nors prašymas buvo parašytas pries 2 mėnesius. Tai patys negalėjome matyti ar advokatas ikele tai ka žadėjo ikelti i sistema. Ir is viso ar butu atsižvelgta i tai jog ir mes patyrėme išlaidų? Ar liktų tai jog turime atlyginti ieškovams puse ju reikalaujamos sumos? Dekui

 • Vincas:

  Laba diena.norejau paklausti buvo teismas dėl skirybu.pries 8men..bendru sutarimu.buvom pasiraše sutarti kad vienas iš kito išlaikymo nereikalaujam . Gyvenam visi voketijoi.pradejo reikalauti kad aš ją islaikyciau.ar ji taip gali daryt.esam abudu lietuvos piliečiai.

 • Juliana:

  Laba diena
  Situacija tokia, kad buvo ginčas su darbdaviu dėl neišmokėtų dienpinigių ir ne padengtų kelionės išlaidų. DGK priėmė sprendimą mano (darbuotojos) naudai. Darbdavys apskundė sprendimą į apylinkės teismą. Teismas išnagrinėjęs bylą ieškinį atmetė ir paliko galioti DGK sprendimą. Apylinkės sprendimas buvo apskustas apygardos teisme. Apygarda bylą išnagrinėjo, dalinai pakeitė sprendimą, bet išmokos liko priteistos tos pačios. Sprendime apie apskundimą nieko nerašosi. Bet kiek suprantu, kad darbdavys gali bandyti skusti sprendimą į kasacinį teismą. Norėjau sužinoti kokios galimybės pas darbdavį patekti į Aukščiausiąjį teismą???

  • Aistė Žemaitienė:

   Taip, teorinė galimybė yra, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis teismas priima nagrinėti tikrai ne visas bylas ir apskritai retai, iš esmės tik tokias bylas, kuriose padaryta teisės taikymo klaidų ar kuriomis pats Lietuvos aukščiausiasis teismas labai nori pasisakyti. Kadangi Jūsų klausimas gana tipinis, nenaujas, nes tokių bylų yra daugybėje teismų, tai nemanau, kad darbdavys Lietuvos Aukščiausiajame teismą ką smarkiai peštų.

 • Juliana:

  Kiek žinau Aukščiausias teismas ne visas bylas imasi nagrinėti.

 • Donatas:

  Sveiki , ar galima su jumis susisiekti telefonu .

 • Tatjana:

  Laba diena,

  situacija tokia: man kaip atsakovei I-sios instancijos teisme 2020-02-06 buvo priimtas nepalankus sprendimas, nes teisėja nutarė ieškinį tenkinti pilnai. Teismo sprendimą noriu apskusti (terminas 30 dienų), ar tokiu atveju turiu sumokėti sumą priteistą pagal šį sprendimą bei žyminį mokestį (teikiau prašymą atleisti nuo dalies mokesčio, nes atsirado tam teisę, bet buvo atmestas, nes per vėlai pateiktas) ir tada teikti apeliacinį skundą, ar nieko nemokėti ir teikti apeliacinį skundą? Ačiū.

  • Aistė Žemaitienė:

   Teikiant apeliacinį skundą mokamas tokio pat dydžio žyminis mokestis kaip teikiant ieškinį.

 • Erika:

  Sveiki jai vyrui buvo skirta 1m8menesiu laisves atemimas atidedant 2metams ir jis neapskunde apeliacine tvarka ar imanoma kazkaip ta nuosprendi apskust jai terminas praejes ?😊

 • Jonas:

  Laba diena,
  kokia tvarka skundžiamas LVAT sprendimas? Ar išvis jis gali būti skundžiamas?

  • Aistė Žemaitienė:

   Ne, LVAT sprendimas įsiteisėja iškart jį priėmus ir nėra skundžiamas.

   • Antanas:

    Ar tikrai LVAT sprendimas negali būti skundžiamas AT,KT ar EU?

    • Aistė Žemaitienė:

     Lietuvoje yra dvi teismų sistemos – specializuoti teismai (patenka administraciniai teismai, tame tarpe, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas) ir bendrosios kompetencijos (patenka ir Jūsų minimas Lietuvos Aukščiausiasis teismas). Jų kompetencijos skiriasi, todėl vienas kitam jie neskundžiami. Konstitucinis teismas nagrinėja teisės aktų atitiktį Konstitucijai. Kitų teismų sprendimai savaime jam neskundžiami. Europos žmogaus teisių teismas Strasbūre skirtas ginti žmonių pažeistas teises, kurios garantuojamos Europos žmogaus teisių ir laisvių apsaugos konvencijos. Jei esama joje įtvirtintų teisių pažeidimų, tuomet į Europos žmogaus teisių teismą galima kreiptis per 6 mėnesius nuo tada, kai buvo išnaudotos visos galimybės teisminiam teisių gynimui Lietuvoje.

 • Antanas:

  Situacija:Administruojantis asmuo juridinį asmenį nubaudė už ANK pažeidimą paskirdamas baudą. Juridinis asmuo antrą/trečią/ketvirtą kartą padarė tuo pačiu pobūdžiu nusikaltimą veiką pagal ANK. Jam paskirta didėjanti bauda. LR AT sekančias baudas panaikino, motyvuodamas, kad už tokio paties pobūdžio nusikalstamą veiką negalima baust pakartotinai. Jūsų nuomone ar AT teisus ir kokie galimi sekantys veiksmai?

 • Arūnas:

  Sveiki, su buvusia žmoną esame išsiskyrę 3 mėn. Buvusioji žmona sužinojusi, kad turi kitą moterį, nusprendė pakerštauti (pasipinigauti, gyvenima panuodyti 🙂 ) ir bando atnaujinti bylą dėl skyrybų. Kiek suprantu bandys teistis kompensacijas ar kažkas panašaus. Noriu paklausti kokia galimybė apskūsti, priversti teismą per naujo atversti bylą jei teismo sprendimas jau įsigaliojęs ir apskundimo terminas jau baigėsi prieš 2 mėn. Ačiū.

  • Aistė Žemaitienė:

   Proceso atnaujinimas kaip toks yra įmanomas, tačiau tik tuo atveju, jei atsirado svarbių aplinkybių, kurių nebuvo bylos metu.

 • Ingrida:

  Laba diena, ar galima prašyti pakeisti teismo įsakymu paskirtą 8 mėnesių laisvės apribojimo bausmę į baudą?

 • Tadas:

  Laba diena, norėjau paklausti ar galima atnaujinti baudžiamają bylą jei teismo nuosprendis jau įsigaliojęs 4 dienas ir prašyti švelninti bausmę(65 parų areštas) nes nespėjau per skundimo laikotarpi gauti ir pareikti dokumentu apie savo sveikatą, esu antros grupės invalidas su lūžusiu ir nesugijusiu c2 kaklo slanksteliu, diskoze, stentuota širdies aorta ir man reikalinga priežiūra bei gydimas

 • Akvilė:

  Sveiki, apskustas apygardos teismo sprendimas civilineje byloje. Kiek laiko trunka apeliacinio skundo nagrinejimas +-? Ačiū.

  • Aistė Žemaitienė:

   Tai labai priklauso nuo teisėjo užimtumo, tačiau įprastai apie 8-10 mėnesių.

 • Rasa:

  Sveiki,
  AR galima apskusti isiteisinusi apylinkes teismo sprendima del bendrasavininku sklypo ribu nustatymo priimta 2014 m., apie kuri atsakovai nieko nezinojo (nuo 2009 m. gyvena JK).
  Lauksiu komentaru, aciu.

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook