Kuo skiriasi baudžiamoji, civilinė, administracinė atsakomybė

Teisės pažeidimų būna įvairių: nusikaltimai, nusižengimai, administraciniai, civiliniai… Šis sąrašas padės susigaudyti:

Baudžiamoji atsakomybė

Nusikaltimai. Tai tie teisės pažeidimai, už kuriuos gali būti sodinama į kalėjimą ar pataisos namus. Tiesa, į kalėjimą sodinami ne visi, o tik sunkiausi nusikaltėliai. Pirmą kartą ar lengviau nusikaltusieji dažniausiai atsiperka lengvesnėmis bausmėmis (pvz. bauda, viešieji darbai ar laisvės apribojimas). Atlikęs bausmę nusikaltėlis dar kurį laiką (priklausomai nuo įvykdyto nusikaltimo sunkumo) bus laikomas “teistu”, kas jam kurį laiką neleis atlikti tam tikrų darbų. Įdomu, kad padariusieji visus kitus teisės pažeidimus, išskyrus nusikaltimus, nelaikomi teistais.

Baudžiamieji nusižengimai. Dauguma baudžiamųjų nusižengimų panašūs į nusikaltimus, tačiau menkesni. Pavyzdžiui, pavogti daiktų už daugiau nei 390 Lt yra nusikaltimas, o už 130-390 Lt – baudžiamasis nusižengimas. Už baudžiamuosius nusižengimus baudžiama viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu ar trumpalaikiu uždarymu į areštinę (ne ilgiau 45 parų).

Tiek nusikaltimus, tiek baudžiamuosius nusižengimus tiria policija ir panašios tarnybos, vadovaujamos prokurorų. Už juos nuteisia teismas.

Administracinė atsakomybė

Administracinės teisės pažeidimai. Administracinės teisės pažeidimai yra dar lengvesni už baudžiamuosius nusižengimus. Pavyzdžiui, pavogti daiktų iki 130 Lt yra administracinės teisės pažeidimas. Administracinės teisės pažeidimų yra labai daug rūšių – bet koks valstybinės tvarkos nesilaikymas, jeigu jo nėra baudžiamajame kodekse, bus administracinės teisės pažeidimas: pavyzdžiui, greičio viršijimas, važiavimas “zuikiu”, neteisėtai renkamos aukos politikams ir t.t. Dažniausiai už administracinės teisės pažeidimus mokamos baudos, kartais sodinama į areštinę, skiriami darbai ar atimamos atitinkamos teisės. Nors dauguma administracinės teisės pažeidimų užtraukia gana nedideles bausmes, už kai kuriuos galite būti nubaustas net smarkiau nei už lengvesnius nusikaltimus. Pavyzdžiui, itin smarkiai baudžiama už verslo tvarkos pažeidimus – nes juos paprastai daro pinigų turintys verslininkai ir kelių šimtų litų bauda jiems neatrodytų rimta.

Dalį adminsitracinės teisės pažeidimų tiria policija, o kitus – už atitinkamą sritį atsakingos valdininkų įstaigos. Šios įstaigos gali ir nubausti, o nubaustasis renkasi, ar paskirtą baudą susimokėti, ar eiti į teismą.

Civilinė atsakomybė

Civilinė atsakomybė kyla ne prieš valstybę. Už šiuos pažeidimus valstybė nebaudžia. Tačiau teismai įpareigoja kaltininką atlyginti žalą (paprastai pinigais), kurią jis padarė nukentėjusiajam. Tą žalą galima padaryti dvejopai: pažeidus sutartį (pvz. pasiskolinus ir negrąžinus) arba be jokio susitarimo (pvz. jei nuo jūsų namo nukritusi čerpė apgadins kažkieno automobilį ar jūsų šuo apkandžios praeivį).

Civilinė atsakomybė gali kilti ir kartu su nusikaltimais, baudžiamaisiais nusižengimais bei administracinės teisės pažeidimais. Šiuo atveju pažeidėjas bus ir valstybės baudžiamas (pvz. už nusikaltimą), ir turės atlyginti žalą (pagal civilinę atsakomybę). Tarkime, vagis turės ir atlyginti nukentėjusiajam už pavogtą daiktą, ir bus nuteistas už nusikaltimą.

Jei žalos ją padaręs neatlygina geranoriškai, nukentėjęs turi kreiptis į teismą. Teisme jam pačiam (arba jo samdytam advokatui) tenka įrodinėti, kokia žala turi būti atlyginta. Tačiau teismas gali padėti gauti tuos įrodymus, kurių pats žmogus negalėtų gauti (pvz. pasižiūrėti svetimus dokumentus).

Atsakomybė darbe

Darbdavys gali bausti darbuotoją, kai šis netinkamai dirba. Tačiau darbdavio rankos čia surištos ir darbuotojui grėsmių gana nedaug.

Drausminės nuobaudos skiriamos už blogai atliekamą darbą. Stipriausia galima nuobauda – atleidimas. Smulkesnės nuobaudos (papeikimai) neatrodo grėsmingos, bet, jei papeiktas darbuotojas vėl prasižengs, jį atleisti bus paprasčiau.

Tarnybinės nuobaudos labai panašios į drausmines, bet jos skiriamos valstybės tarnautojams.

Materialinė atsakomybė kyla už darbdaviui padarytą žalą (pvz. sugadintus darbo įrankius). Dažniausiai materialinė atsakomybė negali būti didesnė nei 3 to darbuotojo algos, nors darbuotojas būtų pridaręs ir daugiau žalos.

Atsakomybę darbe taiko darbdavys, tačiau darbuotojas gali skųstis valdžios institucijoms jei mano, kad nubaustas nepelnytai.

Beje, tam tikrais atvejais netinkamai atliekamas darbas yra ir administracinės teisės pažeidimas ar net nusikaltimas. Taip būna, jei dirbant padaroma ar gali būti padaryta didelė žala (pvz. buhalteris aplaidžiai tvarkė buhalteriją ir nebeįmanoma patikrinti įmonės veiklos; architekto blogai suprojektuotas namas griūdamas smarkiai sužalojo žmones).

Pasisakymų: 7 to “Kuo skiriasi baudžiamoji, civilinė, administracinė atsakomybė”

 • twins:

  ne architektas, o konstruktorius. 😃

  • Na, liaudyje ir jie architektais vadinami 🙂 . Tinklapio tikslas – aiškinti teisę nespecialistui, taigi, stengiamės vengti žodžių, kurių reikšmės nekiekvienam žinomos.

 • Andrej:

  Nuolatiniam leidimui į oro uostą gauti reikalaujama Nepriekaištinga reputacija:
  Pareiškėjas nelaikomas esąs nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:
  1) yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, – kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas ir ne mažiau kaip ketverius metus nuo bausmės atlikimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos;
  2) yra teistas už kitą, negu nurodyta šio straipsnio 1 punkte, tyčinį nusikaltimą, –kol teistumas neišnykęs arba nepanaikintas ir ne mažiau kaip trejus metus nuo bausmės atlikimo, bausmės vykdymo atidėjimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo dienos;
  3) yra pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo, bet nuo baudžiamosios atsakomybės atleistas, ir nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo dveji metai;

  Dabar klausimas: ar atlikus administracinį pažeidimą nepriekaištinga reputacija yra išlaikoma (Teismo neįvyko, pareigūnai patvirtino kad pažeidimas yra administracinis – bus išrašyta bauda). Klausiu nes noriu sužinot, ar bus galima sulaukti nemalonumų gaunant nuolatinį leidimą į oro uostą darbo reikmenims.

 • Jolanta:

  Laba diena norejau paklausti ar galima iskelti baudziamaja byla uz sukciavima pateikiant iskini teisme, jei teismas nemate nusikaltimo ir tenkino ieskini?

  • Aistė Žemaitienė:

   Nelabai suprantamas klausimas – kuo pasireiškia sukčiavimas, kurį matote? tuo, kad kažkas pateikė ieškinį teisme? ar kuo kitu?

 • Jolanta:

  Laba diena
  Pateikiau prokuraturai pareiskima del baudziamos bylos pagal BK str.182 iskelimo atsakovo advokatei skyrybu byloje.
  Prokuratura persiunte ji i policija issiaiskinti. Is policijos gavau atsakyma atsisakyti kelti byla rementis tuom kad teisejai nemate nusikalstamos veiklos pozymiu, nors as pateikiau oficialius banko dokumentus patvirtinancius advocates sukciavima nurodant turetas lesas banko saskaitose.
  Ar gali teiseju nuomone buti auksciau bankiniu dokumentu.
  Pagarbiai Jolanta

  • Aistė Žemaitienė:

   Teisėjai teismo sprendimą priima pagal savo vidinius įsitikinimus, tai jiems leidžiama pagal Lietuvos įstatymus.

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook