Svarbiausių Lietuvos įstatymų sąrašas

Štai Lietuvos įstatymai ir kiti teisės aktai, kurie labiausiai pravers iškilus gyvenimiškoms situacijoms:

Šeimos, santuokos, skyrybų įstatymai

Civilinio kodekso 3 knyga – nustato santuokos ir skyrybų tvarką, turto dalybas, vaikų išlaikymą.
Civilinio proceso kodeksas – nustato tvarką, kaip nagrinėjamos šeimos bylos.

Paveldėjimo įstatymai

Civilinio kodekso 5 knyga – nustato kas, kada ir kaip paveldi turtą, kaip sudaryti testamentą
Civilinio proceso kodeksas – nustato tvarką, kaip nagrinėjami ginčai dėl paveldėjimo.
Paveldėjimo mokesčio įstatymas – nustato, kada ir koks mokamas valstybei mokestis už paveldėtą turtą.
Žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas – nustato, kada žmogus laikomas mirusiu.

Sutarčių (pardavimo, nuomos, paslaugų…) įstatymai

Civilinio kodekso 1 knyga – bendri dalykai, taikomi visiems sandoriams.
Civilinio kodekso 6 knyga – visų rūšių sutartys (pardavimo, nuomos, paslaugų ir kt.).
Civilinio proceso kodeksas – nustato tvarką, kaip teisme nagrinėjami ginčai dėl sutarčių.
Draudimo įstatymas – kaip turi atlyginti žalą draudimo bendrovės.

Įmonių, verslo ir mokesčių įstatymai

Akcinių bendrovių įstatymas, Ūkinių bendrijų įstatymas, Individualių įmonių įstatymas, Mažųjų bendrijų įstatymas, Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, Asociacijų įstatymas, Labdaros ir paramos fondų įstatymas – aprašo atitinkamų juridinių asmenų (įmonių) steigimo, valdymo tvarką, kam jie gali priklausyti.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymas, Akcizų įstatymas, Paveldėjimo mokesčio įstatymas, Žemės mokesčio įstatymas, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas – kas, kada ir kaip turi mokėti atitinkamus mokesčius.

Nusikaltimų ir teisės pažeidimų įstatymai

Baudžiamasis kodeksas – nusikaltimų sąrašas, bausmės už juos ir jų skyrimo tvarka (baudžiamoji atsakomybė).
Baudžiamojo proceso kodeksas – tvarka, kaip prokurorai, teismai tiria nusikaltimus ir už juos teisia.
Bausmių vykdymo kodeksas – kaip ir kur nuteistieji vykdo bausmes, kokios jų teisės ir pareigos.
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas – administracinių teisės pažeidimų sąrašas, bausmės už juos ir jų skyrimo tvarka (administracinė atsakomybė).
Civilinio kodekso 6 knyga – atvejai, kai reikia kompensuoti kitam padarytą žalą (pinigais) – civilinė atsakomybė.
Civilinio proceso kodeksas – nustato tvarką, kaip teisme nagrinėjami ginčai dėl padarytos žalos (pakal civilinę atsakomybę) atlyginimo.

Turto, žemės, statybų įstatymai

Civilinio kodekso 4 knyga – teisių į daiktus, žemę, nekilnojamąjį turtą kurias gali įgyti asmuo, aprašymai.
Žemės įstatymas – Žemės naudojimo, sklypų pertvarkymo tvarka Lietuvoje.
Teritorijų planavimo įstatymas – Kaip rengiami įvairūs planai (bendrieji, specialieji, detalieji), kurie nustato, ką kurioje Lietuvos vietoje galima statyti ir daryti
Žemės mokesčio įstatymas – nustato mokesčius už žemę jos savininkams.
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas – nustato mokesčius už namus, butus, patalpas jų savininkams.
Statybų įstatymas – Statybų tvarka Lietuvoje.
Saugomų teritorijų įstatymas – ribojimai žmonių veiklai nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose ir kitose saugotinose vietose.

Darbo ir pašalpų įstatymai

Darbo kodeksas – darbuotojų priėmimo, darbo, atostogų, atleidimo tvarka.
Valstybės tarnybos įstatymas – valstybės tarnautojų priėmimo, darbo, atostogų, atleidimo tvarka.
Vidaus tarnybos statutas – pareigūnų (policininkų, muitininkų, gaisrininkų) priėmimo, darbo, atostogų, atleidimo tvarka.
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas – kas ir kokio dydžio pajamų mokestį kas moka.
Valstybinio socialinio draudimo įstatymas – Valstybinio socialinio draudimo tvarka.
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas – kokio dydžio ir kam priklauso pensijos.
Sveikatos draudimo įstatymas – Privalomojo sveikatos draudimo tvarka.

Intelektinės nuosavybės įstatymai

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas – Kaip saugomi kūriniai.
Patentų įstatymas – Kaip patentuojami išradimai.
Prekių ženklų įstatymas – Kaip registruojami prekių ženklai.

Valstybės valdymo tvarkos įstatymai

Konstitucija – Esminė Lietuvos politinės sistemos tvarka (joks įstatymas negali prieštarauti Konstitucijai).
Viešojo administravimo įstatymas – Bendri principai, kurių turi laikytis valdžios institucijos.
Seimo statutas – Seimas ir jo darbo organizavimas.
Vyriausybės įstatymas – Vyriausybė ir jos darbo organizavimas.
Teismų įstatymas – Teismai, jų teisės ir pareigos, darbo organizavimas.
Prokuratūros įstatymas – Prokurorai, jų darbo organizavimas.
Vietos savivaldos įstatymas – Savivaldybės, jų teisės ir pareigos.
Prezidento rinkimų įstatymas, Seimo rinkimų įstatymas, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, Rinbkimų į Europos parlament įstatymas, Referendumų įstatymas – nustato atitinkamų rinkimų rengimo tvarką, rezultatų nustatymą.

Žmogaus teisių įstatymai

Konstitucija – Esminės žmogaus teisės (joks įstatymas negali prieštarauti Konstitucijai, atimti šių teisių).
Civilinio kodekso 2 knyga – Kada žmogus įgyja kokias teises ir kada jų netenka.
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija – Tarptautinė sutartis, nustatanti žmogaus teises daugelyje Europos šalių (ir Lietuvoje).

Pasisakykite (pasisakymas gali pasirodyti ne iš karto)

Facebook