Kaip dalinamas turtas skyrybų metu?

Skyrybų metu įprasta dalinti vyro ir žmonos turtą (ir skolas) per pusę. Tačiau yra daug atvejų, kai turtas gali būti ar net privalo būti dalinamas ir kitaip (nors vedybinės sutarties ir nėra).

Turtas, įgytas vieno sutuoktinio dėka, jam ir lieka

Vyras ar žmona gali papildomai gauti tą turtą, kuris buvo įsigytas ar pagamintas vien to sutuoktinio dėka (t.y. vien dėl jo pinigų, darbo, ryšių). Tai yra:

1.Turtą, kurį jis įsigijo iki santuokos.

2.Turtą, kuris jam vienam dovanotas po santuokos.

3.Turtą, kurį jis vienas paveldėjo po santuokos [pvz. iš mirusių savo tėvų].

4.Turtą, kurį jis gavo kaip žalos atlyginimą ar panašias išmokas [pvz. vyrą partrenkė automobilis ir jam už tai priteisė iš vairuotojo kompensaciją; žmona skyrybų atveju į šią kompensaciją negalės pretenduoti]. Tačiau pensijos ir kitos pašalpos bus abiejų bendros.

5.Turtą, kurį jis įsigijo už savo lėšas, sukūrė savo darbu ir pan. Verta atkreipti dėmesį, kad “savo lėšos” – tai pinigai, įgyti pagal šiuos punktus. Kitos sutuoktinių turimos lėšos laikomos bendromis, todėl ir už jas įsigytas turtas – bendras.

Aukščiau įvardytas turtas yra atitinkamo sutuoktinio asmeninė nuosavybė [CK 3.89], ir kitas sutuoktinis į jį teisių neturi.

Likęs turtas dažniausiai yra bendroji jungtinė nuosavybė ir paprastai per skyrybas dalijamas per pusę. Tai apima santuokos metu gautas/įgytas pensijas, atlyginimus, buto nuomos pajamas, įmonių akcijas, dividendus. Čia logika ta, kad, nors, pavyzdžiui, vyras pats užsidirbo atlyginimą, gal tai būtų buvę sunkiau, jei ne namų tvarkymo naštą nuo jo pečių nuėmusi žmona – todėl negalima sakyti, kad šis turtas įgytas tik vieno sutuoktinių dėka (priešingai nei, tarkime, iš tėvų paveldėtas turtas, kurį vyras būtų gavęs nesvarbu, būtų vedęs ar ne).

Jei turtą sukūrė abu sutuoktiniai, bet nelygiai

Ginčai tarp sutuoktinių dėl turto

Santuoka paprastai trunka daug metų, per tą laiką daug kas įvyksta.

Net ir asmenine vieno sutuoktinių nuosavybe esantis turtas dažnai būna pagerintas kito sutuoktinio arba abiejų bendrai. Tarkime, automobilis, kad ir buvęs tik vieno sutuoktinių, bendrais pinigais suremontuotas, namas – perstatytas.

Savo ruožtu bendras sutuoktinių turtas gali būti iš esmės pagerintas vieno sutuoktinių ar jo tėvų, giminių.

Tokiais atvejais dalindami besiskiriančiųjų turtą teismai laikosi šių principų:
1.Jeigu turtas, kuris yra vieno sutuoktinių asmeninė nuosavybė, yra iš esmės pagerintas kito sutuoktinio dėka (ar abiejų bendrai), tai jis pripažįstamas abiejų bendru turtu. “Pagerinimas iš esmės” – pavyzdžiui, kapitalinis buto remontas, o ne tik sienų perdažymas.
2.Jeigu turtas, kuris yra vieno sutuoktinių asmeninė nuosavybė, yra šiek tiek pagerintas kito sutuoktinio dėka, tai jis netampa bendru, bet pagerinusiam sutuoktiniui priteisiama kompensacija. Tarkime, jei vyras perdažė žmonos butą, tai vyrui už tai gali būti priteista kompensacija, bet butas liks žmonai. Analogiškai daroma, ir jei vienas sutuoktinis įdėjo daugiau nuosavų pinigų perkant tą daiktą.
3.Jeigu turtas, kuris yra bendra nuosavybė, iš esmės pagerintas vieno sutuoktinių dėka, tai tam sutuoktiniui gali būti priteista didesnė to turto dalis. Tarkime, jei bendras vyro ir žmonos namas buvo rekonstruotas iš vien žmonos paveldėtų pinigų, tai žmonai gali būti priteista ne 50%, bet 75% tokio namo (tikslus procentas priklausys nuo indėlio).

Jei turtą pagerino vieno sutuoktinių giminaičiai, tai yra tas pats, kas būtų pagerinęs tas sutuoktinis.

Asmeniškas turtas lieka tam, kieno jis

Turtas, kuris yra glaudžiai susijęs su vieno sutuoktinių asmeniniu gyvenimu, jam ir lieka [CK 1.120 1]. Tai, pavyzdžiui, jo drabužiai, namų apyvokos daiktai, profesinės veiklos/verslo daiktai ir lėšos. Tarkime, jeigu vyras yra stalius, tai staliaus įrankiai bei lėšos, būtinos medienai pirkti, liks jam (bus pripažinta jo asmenine nuosavybe).

Taip pat asmenišku turtu laikoma intelektinė nuosavybė (autorių teisės, patentai, prekių ženklai). Pavyzdžiui, jei žmona yra rašytoja, vyras skyrybų metu negalės pretenduoti į jos knygų autorių teises.

Turtas, kuris glaudžiai susijęs su vaikais (jų drabužiai, vadovėliai ir t.t.), atiteks tam, kas augins vaikus [CK 3.120 2].

Daugiau turto gauna “vargšas”

Teismai gali priteisti daugiau turto tam sutuoktiniui, kurio padėtis objektyviai sunkesnė [CK 3.123 1/2], o tai reiškia:
1.Jo/jos silpnesnė sveikata.
2.Jis/ji neturtingesnis.
3.Su juo toliau gyvens vaikai.

Mažiau turto gauna “blogasis”

Mažiau turto atitinkamai priteisiama tam sutuoktiniui, kuris dalį bendro turto prarado [CK.123 3/4]: dėl savo aplaidumo, nesąžiningumo ar kitų priežasčių sumažino šeimos pajamas, dalį bendro turto padovanojo, sunaudojo asmeniškai ir pan. Atsižvelgiama tik į paskutinius 1-5 metus.

Taip pat mažiau turto priteisiama tam sutuoktiniui, kuris iš bendro turto mokėjo sau paskirtas baudas, atlygino žalą (pvz. sukėlęs autoavariją) [CK 3.115].

Taip pat jeigu vienas sutuoktinis kitam sukėlė itin skaudžių išgyvenimų, iš jo gali būti priteista neturtinė žala.

Vedybinė sutartis

Kas parašyta aukščiau galioja, jeigu nėra vedybinės sutarties. Tokia sutartis gali viską iš esmės pakeisti, jei ji yra, dažniausiai ja ir vadovaujamasi dalijant turtą. Sutuoktiniai gali susitarti taikiai pasidalinti turtą ir jau skyrybų metu, taip sutrumpindami skyrybų procesą.

Pasisakymų: 137 to “Kaip dalinamas turtas skyrybų metu?”

 • Jolanta:

  Labas vakaras,
  Byloje del santuokos nutraukimo ir turto dalybu, nustatytas vieno sutuoktinio kalte, taciau teismas priteise apmoketi kaltiniko islaidas….
  padavus apeliacijai… niekas nepasikeite kaltinikas teisus, o ieskovas kaltininkui turi atlyginti teismo-advokato islaidas…..
  jei yara aiskus irodumai kodel teismo parktika priteisia nukentejusiam kaltininko ilaidas?
  Jokios logikos ar tik Lieuvoje taip buna….. ir tai traktuojama kaip norma?

  • Nežinodami tikslios situacijos ir sprendimo, tiksliai atsakyti, kodėl teismo sprendimas toks, negalime.

   Tačiau dažniausiai taip, kaip rašote, atsitinka tuomet, kai teismas priteisia ne viską, ko ieškovas prašo.

   Tarkime, ieškovas prašo turto už 100 000 eurų, o teismas priteisia turto už 25 000 eurų (t.y. tik 25% prašyto turto). Tokiu atveju reiškia, kad ieškovas turės padengti ir 75% atsakovo teismo išlaidų (nes 75% jo prašyto turto nepriteista). Savo ruožtu atsakovas turės padengti 25% ieškovo teismo išlaidų (nes 25% prašyto turto priteista) – bet tai greičiausiai bus mažesnė suma. Todėl viską susumavus ieškovas greičiausiai turės primokėti atsakovui už teismo išlaidas.

   Todėl ieškovams labai svarbu prašyti priteisti realią sumą, o ne maksimalią. Kuo didesnę dalį (procentą) ieškinyje įvardytų sumų/turto teismas priteis, tuo mažiau atsakovo teismo išlaidų privalės atlyginti ieškovas ir tuo daugiau ieškovo teismo išlaidų atlygins atsakovas. Tad jei manote, kad teismas priteis 25 000, dažnai verta panašiai ir prašyti, o ne prašyti 100 000.

   Jei ši situacija jums netinka ir visgi manote, kad teismai taikė įstatymus neteisingai, galite dar teikti kasaciją (tam reikės advokato).

 • Audrius:

  Sveiki, žmona padavė skyrybų, pas jos advokatą pasidalinom turtą, bet ji staiga persigalvojo ir aš pasakiau, kad viską dalinsim pusiau (nepilnamečių neturim), ar man reikia samdytis savo advokatą ir ar viskas bus sudėta pagal vertę ir padalinta pusiau, turim sodybą kaime 120m2, vieno kambario butą kaime 31m2, 2 automobilius ir traktorių. Žmona tik metus dirba,iki tol buvo namie, metus negyvenam kartu? Aš buvau jai palikęs didžiają dalį bet užsimanė daugiau.

  • Laba diena,

   Santuoka gali būti nutraukiama keliais būdais.

   Visų pirma – bendru sutikimu. Tada dėl visko abu sutuoktiniai turi susitarti tarpusavy (įskaitant turto pasidalijimą).

   Kaip suprantu, susitarti nepavyko.

   Jeigu ir nepavyks, o skirtis vis tiek norite, santuoką reiktų nutraukti kitais būdais: “vieno sutuoktinių prašymu” ar “dėl sutuoktinio kaltės”. Šiuo atveju turto padalijimą spręs teismas.

   Ar reikalingas advokatas – spręsti jums. Tačiau kadangi, kaip rašote, advokatą turi žmona, tikrai rekomenduotina ir jums jį turėti – nes advokatas galės kompetentingai patarti bei padėti išvengti klaidų / nesusipratimų, kurios paskui gali brangiai kainuoti, bei, teismo atveju, parinkti / nurodyti jums naudingas teisines aplinkybes, kad teismas priimtų palankesnį sprendimą.

   Jei domina mūsų atstovavimo sąlygos, galime susisiekti el. paštu.

 • Lina:

  Su sutuoktiniu jau negyvenu 1,5 metu, ruošiuos paduoti skyrybom. Butas yra bendra jungtinė nuosavybė (jame negvenu) kurią sutarėmė parduoti ir dalinti pinigus pusiau. Suradus pardavėją paaiškėjo, kad antstolis yra uždėjęs areštą sutuoktinio daliai pagal vykdomuosius raštus skolai kuri buvo iki santuokos. Kaip dabar įmanoma parduoti butą pilnai, jei neįmanoma ką man daryti su savo dalimi, nes gyventi ten negaliu o skolas už patarnavimus turiu mokėti ( ten likęs bendrasavininkas nieko nemoka). Bučiau labai dėkinga kad patartumėt nuo ko pradėti tvarkytis, kad neprarasti savo dalies ir kad nereiktų mokėti už patarnavimus, bei koks galimas buto(pilno) pardavimas

  • Aistė Žemaitienė:

   Jūsų atveju, jei minite, kad rastas buto pirkėjas, visai įmanomas dalykas yra taikos sutarties tarp kreditoriaus ir skolininko (kuris jau rado galimą lėšų šaltinį-buto pirkėją) sudarymas. Taikos sutartis tarp kreditoriaus ir skolininko įmanoma ir net jau tada, kai į procesą įsijungia ir antstolis. Tad radus buto pirkėją ir su kreditoriumi sutarus, kad skola bus likviduota pardavus butą ir jam pervedant skolą sudarančios sumos dydį, įmanoma sudaryti taikos sutartį ir pateikti ją antstoliui – taikos sutarties pagrindu antstolis gali vykdomąją bylą sustabdyti.

 • Regina:

  Sveiki, žmogus statė nama seimai is savo lesu, sklypas buvo pirktas anytos vardu, anyta prižadėjo nama perrašyti kaip bus pastatytas , namas pastatytas, dabar su zmona santykiai sublogejo, yra du nepilnamečiai vaikai, ar įmanoma žmogui įrodyti , kad jis statė nama is savo lesu ir atgauti savo dalį , nes zmona žada skirtis o nama anyta parduoti.

  • Įrodinėti galima, tačiau kokia teigiamo rezultato tikimybė priklauso ir nuo daugiau aplinkybių, nei suminėjote (pvz. kartais lėšos, kurios, atrodytų, yra nuosavos, teisiškai vis tiek pripažįstamos bendromis su žmona ir pan.).

   Reikėtų peržiūrėti dokumentus, plačiau apkalbėti situaciją – galime pasiūlyti konsultaciją, esant poreikiui ir galimybėms – atstovavimą teisme (konkretų pasiūlymą atsiųsime).

 • simona:

  laba diena.
  norejaupasiteirauti del turto/skolu dalybu skyrybu metu, kai jokios vedybines sutarties nebuvo. skyrybos ivyko pries 20 metu. taciau turto dalybos, o tuo paciu ir skolu dalybos nebuvo ivykdytos. ar dar istatymai galioja ir ar dar imanoma kelti byla turto/skolu dalyboms?

  • Aistė Žemaitienė:

   Susiduriame su senaties termino taikymu. Senaties terminas yra toks terminas, kuriam suėjus prarandama teisė per teismą kažką išspręsti ar atgauti, teismas vien tuo pagrindu, net nesigilinęs į ieškinio esmę, gali jį atmesti, o toks jis nustatytas tam, kad jam pasibaigus dažnu atveju nebeįmanoma atsekti kuri iš šalių teisi, liudytojai jau būna pamiršę, kas vyko prieš dešimtis metų ir panašiai. Tad taip yra ir jūsų minimu atveju, senaties terminas tam jau yra pasibaigęs.

 • Zita:

  Sveiki, norėjau pasiteirauti dėl paskolų. Su vyru negyvenam jau septyni mėnesiai, bet oficialiai dokumentai dar nesutvarkyti, turim nepilnametį vaiką. Jei vyras nemokėtų savo pasiimtų paskolų (sėstų į kalėjimą, išvažiuotų, ar šiaip nemokėtų), ar man priteistų jo skolas? Paskolos imtos jo vardu. Aš turiu vieną – savo vardu, ją ir mokuosi.

  • Aistė Žemaitienė:

   Atsakymas labai priklauso nuo to ar turite vedybų sutartį bei ar sutuoktiniui imant paskolą Jūs buvote davusi savo sutikimą tam. Jei vedybų sutarties neturite ir buvote davusi tam sutikimą, tuomet Jums tektų prievolė dengti skolas, atsiradusias pagal paskolos sutartis. Jei vedybų sutarties neturite it nebuvote davusi sutikimo, tada reikia žiūrėti, ar paskola nebuvo imta šeimos interesais. Jei paskolai nebuvote davusi sutikimo, paskola imta ne šeimos interesais, vedybų sutarties nėra, tuomet iš Jūsų asmeninio turto išieškoti neturi būti galima.

   • Zita:

    Vedybų sutarties neturime. Kiek žinau paskolos (ar paskola) buvo imtos iš greitųjų kreditų – o jiems sutikimo, patys žinote nereikia jokio ir niekieno.

 • Justina:

  Sveiki toke situacija.
  Mes su vyru noretume susirasyti.bet jis pirmoje santokoje igijo turta pirko nama ieme paskola. ir skyribu atvejiu jam liko ta paskola mokieti. jei mes susirasysitume ar man reiktu moketi jo skolas. jei kas jam nutiktu

  • Aistė Žemaitienė:

   Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.110 str. 1 dalis numato, kad iš bendro sutuoktinių turto negali būti tenkinamos tos prievolės, kurios atsirado iki santuokos įregistravimo, išskyrus kai išieškoma iš bendro turto sutuoktinių dalis. Tad skolas, kurias jūsų būsimas sutuoktinis bus įgijęs iki jūsų santuokos, pats ir turės grąžinti. Jums nepatogumas toks, kad, pvz. jei pirksite kartu kokį didelį pirkinį, pusė jo (sutuoktinio dalis) galės būti priteista kreditorių naudai ir išvaržyta. Iš Jūsų dalies jo skolos dengiamos būti negalės.

 • kristina:

  Sveiki,situacija tokia-visai atsitiktinai suzinojau,kad mano vyras turi keleta greituju kreditu,kai kurie pradelsti,auga dideli procentai,suma apie 9000 euru(cia kiek man pavyko suzinoti)vyras sutinka skirtis bendru sutarimu,prisiimti skolinius issipreigojimus sau,yra dirbantis.Bet kiek domejausi,o padaryi neimanoma.Skolos dalijamos pusiau.,bet kaip tuo atveju,jei jis pralose pinigus kazino?Apskritai skyrybos ir manes nezavi-vyras yra geras,vaikais rupinasi,tik nemoka elgtis su pinigais,kaip pasirodo.Tai klausims butu toks,ar mums verta skirtis,ar as ka nors is to laimeciau,ar tiesiog bandyti kalbetis su kreditoriais del sutarties perrasymo,ar pan.Vyras turto neturi,o as turiu buta,kuris dovanotas tevu dar pries santuoka.Aciu.

  • Aistė Žemaitienė:

   Kaip suprantu iš užklausos, nebuvote davusi vyrui sutikimo sudaryti greitųjų paskolų sutartis. Tokiu atveju per 1 (vienerius) metus nuo tos dienos, kai apie tokius sandorius sužinojote, galite juos nuginčyti teisme (reiktų įrodyti, kad apie juos nežinojote, vyras jūsų neinformavo, sutikimo nedavėte, kita sandorio šalis buvo nesąžininga).
   Skiriantis sudaromas sutuoktinių turto balansas, pasižiūrima, kiek yra asmeninio turto, asmeninių prievolių, o kiek bendrų. Bendros prievolės dengiamos iš bendro turto, asmeninės – iš asmeninio. Jums per teismą sandorio nenginčijus (kaip nurodyta atsakymo pradžioje), prievolės dėl kreditų grąžinimo gali būti laikomos bendromis, jas tokiomis teismui pripažinus (teismas žiūrėtų, kam išleisti pinigai – jei šeimos interesais – prievolės būtų bendros) – būtų dengiamos iš bendro turto. Bendru turtu butas, dovanotas asmeniškai jums tėvų iki santuokos, laikomas nebūtų, tačiau jūsų darbo užmokestis, santaupos iš algos laikomos bendru turtu ir kreditorių reikalavimai į pusę jų (prezumuojama, kad sutuoktinių dalys bendrame turte lygios) gali būti nukreipti. Jei nesiskiriate, galioja lygiai tos pačios nuostatos – kreditoriai gali reikalauti tenkinti savo reikalavimus iš pusės jūsų uždarbio ir pan. pajamų.

 • petras:

  norim abu skirtis,vaikai suauge,turim abu bendro turto kury niekaip grazuoju nesutariam kaip dalintis.Ar galima issiskirti grazuoju o turto dalybas atideti ir dalintis ar grazuoju ar per teismus veliau.Mums svarbu kas mes kuo greiciau butume juridiskai issiskyre nes gyvenam su kitais o turto dalybos gali palaukti,ACIU

  • Aistė Žemaitienė:

   Turtą turite pasidalyti iškart besiskirdami, nes antraip kitu atveju, jei kuris jūsų sudarytų naują santuoką, būtų nebeįmanoma atskirti kas priklauso jums, kas buvusiai žmonai, o kas jau bendra naujos šeimos.

 • Laimonas:

  L aba noriu paklausti mes su zmona isiskireme pries 12 metu o turtas teisiskai nepadalinatas.O namas ira avarines bukles ir noriu atstatyti kad geletume gyveti ar priklausys tada puse namo jai kad atstatu nama po sirybu ar teisiskai priklausys visas turtas man

  • Jei turtas nepadalintas, tai savaime atstačius namą jis netaps vien jūsų. Reikia tartis su buvusia žmona ar dalinti per teismą. Galime teikti jums tokias teisines paslaugas.

 • karolis:

  Labadiena,noriu pasiteirauti…Santuokos metu pasiemem paskola bustui…Namas jau yra parduotas,o likusia suma bankas padalino mum per puse….Esme tame,kad zmona pries du metus issikrauste i nuomojama busta,palikus mane su skola,kuria tuos du metus as vienas mokejau…Tad skirybos metu noreciau reikalauti puse sumos is jos,kuria as dengiau vienas….Nes pardavus nama ji pinigus greit pasieme,bet kai reikejo dengti kredita,nieko negavau..ar tai teisinga? ir ar islosciau sia byla del pinigu susigrazinimo..aciu

  • Aistė Žemaitienė:

   Jei santuokos metu nebuvote sudarę vedybų ar turto padalijimo sutarties, visas turtas (išskyrus labai retas išimtis) laikomas bendru jūsų šeimos turtu. Todėl tam, kad tikrai matytųsi, jog dengėte visą kreditą iš savo lėšų (ir tai galėtumėte pateikti teismui), reiktų turėti labai svarių įrodymų, kad lėšos tikrai buvo jūsų (net jūsų darbo užmokestis, jūsų uždirbtas būnant vedusiam, laikomas šeimos turtu). Asmeninės lėšos yra pvz. jūsų įgytas turtas iki santuokos sudarymo, jūsų gauta kompensacija už žalą dėl jūsų sveikatos sužalojimo etc.

 • Sveiki,
  Norėčiau pasiteiraut,ar priklausytų žmonai mano asmeninio turto tėvų dovanoto po mirties,skyrybų atveju,jei aš buvau neištikimas,žmona turi garso įrašų,kaip įrodymų,bet ji skirybom dokumentų nepateikė,bet dar neissituokus pati susirado drauga,kuriuos aš kartu pastebėjau ir nufotografavau,kaip įrodymą,taip pat turiu ir garsinės medžiagos,kaip įrodymą,kad ji ne vieniša.Tai norėčiau paklaust,ar aš vienas kaltas,ar mes abu,kad dar neišsiskyrė susiradom antras puses ir ar jai priklausytų mano asmeninis turtas skiriantis.
  Iš anksto dėkoju.

  • Aistė Žemaitienė:

   Jei tas turtas taip konkrečiai ir įvardytas, kad tenka jūsų asmeninėn nuosavybėn (pvz. dovanojimo sutarty nurodoma, kad dovanojama jūsų asmeninėn nuosavybėn), jis jūsų asmeninis, žmonai nepriklauso, išskyrus jei ji savo asmeninėm lėšom būtų jį pagerinusi (pvz. savo aameninėm lėšom finansavusi jum asmeniškai priklausančio buto rekonstrukciją). Jūsų minimu atveju greičiausia teismas pripažintų santuoką iširus dėl abiejų sutuoktinių kaltės, tad jum papildomų pasekmių neturėtų kilti (iš asmens, kuris kaltas dėl santuokos iširimo, kito naudai gali būti priteisiama moralinė žala).

 • zmona:

  Sveiki,
  noriu skirtis, vedę 1m 3mėn, vaikų, bendro turto neturime, vedybinės sutarties taipogi. Paskolų neturiu. Sužinojau, kad vyras turi greitąją paskolą, kartu negyvename, manau gali prisiimti greitųjų paskolų dar daugiau. Ar skirybų atveju jo greitąsias paskolas gali tekti apmokėti ir man? Paskolos imamos man nežinant, nepasitarus,tik per klaidą sužinojau.
  Antras klausimas, jam dovanojamas butas, su paskolomis, ar tas paskolas gali tekti skirybų atveju amokėti ir man? Nes manau jis bus nemokus, todėl noriu kuo greičiau išsiskirti. Nes vyras tiesiog nemoka elgtis su pinigais, net nežinau kur išleidžia pinigus, bet pastoviai jų neturi.

  • Aistė Žemaitienė:

   Tokiu atveju per 1 (vienerius) metus nuo tos dienos, kai apie tokius sandorius sužinojote, galite juos nuginčyti teisme (reiktų įrodyti, kad apie tai, kad vyras ima greituosius kreditus, nežinojote, vyras jūsų neinformavo, sutikimo nedavėte, kad kita sandorio šalis buvo nesąžininga).
   Skiriantis sudaromas sutuoktinių turto balansas, pasižiūrima, kiek yra asmeninio turto, asmeninių prievolių, o kiek bendrų. Bendros prievolės dengiamos iš bendro turto, asmeninės – iš asmeninio. Jums per teismą sandorio nenginčijus (kaip nurodyta atsakymo pradžioje), gali būti laikoma, kad prievolės bendros, kad grąžinti tokias skolas reikia iš bendro turto (teismas, spręsdamas tokias bylas, visuomet atsižvelgia, kur pinigai panaudoti – jei jie naudoti šeimos interesais, prievolė pripažįstama bendra).

 • Galina:

  Laba diena , noreciau suzinot koks yra senatves terminas del turto padalinimo, mes isiskyrem 98m

  • Aistė Žemaitienė:

   Reikalavimams dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, išskyrus nekilnojamuosius daiktus, padalijimo taikomas penkerių metų ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas nuo to momento, kai sutuoktiniai pradėjo gyventi skyrium.

 • Monika:

  Laba diena.
  Su vyru esame ūkininkai. Turime nemažai žemės, traktorių ir t.t. Bet turime pasiėmę paskolas už traktorių, vieną žemę. Kaip skyrybų atveju dalinasi skolos? Jeigu aš to traktoriaus ir tos žemės atsisakyčiau, nukristu paskola nuo mano pečių? Ačiū.

  • Aistė Žemaitienė:

   Jei su vyru esate kartu sudarę paskolos sutartį, skolos padalijimas priklausytų ne tik nuo jūsų abiejų, bet ir nuo kreditoriaus (banko, kreditinės institucijos, kuri išdavė paskolą) noro. Kreditoriui nesutinkant, kad skola būtų perkelta ant kurio vieno iš jūsų pečių, skola ir toliau liktų bendra (vienam nemokant, būtų reikalaujama sumokėti iš kito). Čia šiuo atveju ne tiek svarbu, ar jūs toliau naudositės, pvz, traktoriumi – svarbiausia, kad paskolos grąžinimo paskirstymą lemtų ir kreditorių lūkesčiai (į skyrybų bylą privalomai įtraukiami asmenys, kurie buvo suteikę šeimai paskolas, paskolinę jai).

 • Julita:

  Sveiki, nusprendžiau skirtis. Turime du nepilnamečius vaikus ir namą, už kurį imta paskola vyro vardu, aš -laiduotoja, bendrasavininkė. Vaikai liks su manim, tačiau vyras reikalauja, jad jam liktų namas. Namo vertė apie 55000eur. Vyras nori išpirkti mano dalį už sumą, kurią aš investavau į namo statybas, t.y. apie 15000eur. Ar verta atsisakyti namo? Kaip teismas dalintų šį įkeistą bankui namą?

  • Į tokius klausimus atsakyti sunku neįsigilinus į konkrečią situaciją (kuri apima daugiau informacijos, nei Jūs parašėte – gali priklausyti ir nuo kito turimo turto, pajamų, skyrybų priežasties ir dar ne vieno kito veiksnio).

   Tad mano pastabos labiau bendro pobūdžio: 1.Kai yra liečiamas bankas, atsižvelgiama ir į jo nuomonę / interesus 2.Dažnai teismas palieka gyvenamąją vietą (ar teisę ja naudotis) tam, kas gyvens su vaikais.

   Jei pageidaujate, kad peržiūrėtume dokumentus ir išsiaiškintume kitus situacijos aspektus, ar atstovautume jus skyrybų procese (tiek teisme, tiek derybose su vyru ar banku) – galime pasiūlyti tokias teisines paslaugas.

 • Rasa:

  Sveiki, mano sutuoktinis turi skolų antstoliams, kadangi jis nedirbantis, jokiu pajamu negauna, antstoliai nusiunte i mano darboviete vykdomaji rasta, kad dali skolos kas menesi nuskaiciuotu nuo mano atlyginimo. Nusprendeme skirtis. Ar mums oficialiai issiskyrus antstoliai ir toliau nuskaiciuos dali mano atlyginimo uz buvusio sutuoktinio skolas? Ar mums issiskyrus mano sutuoktinio skolos liks jam paciam? skirsimes bendru susitarimu

  • Aistė Žemaitienė:

   Skyrybų byloje bus padalintas tiek judviejų turtas, tiek judviejų skolos. Kadangi minite, kad skirsitės bendru sutarimu, vadinasi, patys sudarysite sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (kurią turės patvirtinti teismas), joje viską ir nurodysite: kaip bus rūpinamasi vaikais, jei tokių esama, kaip dalinamas turtas, skolos kreditoriams.

 • mano:

  Laba diena. Skyriames su vyru. Turim du butus:vienas perleistas vyrui(buvome santokoje) pagal sutarti “iki gyvos galvos prižiureti”-tas kuri prižiurėjome jau yra mires-butas atiteko mums; antras butas pirktas už llėšos-vyrui senele paveldejo buta, ta buta mes pardavem ir nupirkom kita. Ar as galiu pretenduoti i butus?

  • Galite. Tačiau čia yra įvairių galimų kliūčių – pretenduojant reikia teisiškai įrodinėti, kad yra jūsų tiesa. Antro buto atvejis kiek sudėtingensis, nes paveldėtas turtas laikomas asmeniniu.

 • Lina:

  Laba diena. Su vyru nusprendziau skirtis. Abu buvome neistikimi, apibuse kalte. Vyras skirtis nesutinka. Turime santuokos metu igyto turto – buta, kurio 60 proc priklauso mano tevams, kiti 40 proc mums kartu su vyru (patvirtinta notariskai). Skolu ar isipareigojimu neturime. Gyvename teisinejie valstybeje, teismas mums vistiek isskirs.
  Klausimas – ar teismo sprendimas gali privesri vyra issikraustyti is buto? Jis savo dalies nesutinka parduoti, nezada niekur kraustytis. Fizinio ar psichologinio smurto nera. Bet negi ir po skyrybu gyventi reiks kartu?

  Situacijos aiskumui dar galiu pridurti kad turime maza vaika. Ir as netrukus neteksiu darbo. Ar tai svarbi detale teismo sprendimui su kuo liks gyventi vaikas?

  Aciu uz konsultacija. Sventiskas metas, nesventiskos mintys.

  • Aistė Žemaitienė:

   Atsakymas į Jūsų klausimą priklausys nuo teismo sprendimo – jei teismas nekilnojamąjį turtą priteis Jums, o vyrui – piniginę kompensaciją, tokiu atveju jis ne savo bute gyventi tikrai negalės ir galės būti priverstinai iškraustytas. Tad svarbu tai, ko siekiate (kaip suprantu, likti gyventi bute be vyro) tinkamai suformuluoti ieškinyje – teismas, skyrybų metu dalindamas turtą, gali butą palikti jums, o vyrui iš Jūsų priteisti piniginę kompensaciją kaip atitinkamos buto kainos dalį.

 • Vaida:

  Laba diena. Skiriamės su vyru. Vyras yra uab akcininkas. Ar skyrybų metu,jo turimos akcijos priklausys ir man. Akcijos įsigytos santuokos metu

 • mano:

  ….paveldetas turtas buvo parduotas ir uz tuos pinigus pirktas kitas butas. Jei paveldetas butas buvo parduotas-pirktas kitas butas yra asmenine nuosavybe ar jungtine?

 • Vytautas:

  Sveiki, po skyrybu praėjo 1metai, skyrėmės abipusiu susitarimu, butas liko man ,nes buvo igytas iki santuokos ,namu apyvokos daiktus , baldus pasidalinome, viskas pagal teismo nutarti. Dabar prasidėjo pshihologinis spaudimas,kad turta dalinsimės iš naujo, šantažas vaiku.

 • Roma:

  Pragyvenau santuokoj 30m vyro tevu namuose.pries 8metus mirus tevam vyras paveldejo nama. Ar skyrybu atveju man priklausytu puse namo. Vaikai suauge.

  • Aistė Žemaitienė:

   Atsakymas smarkiai priklauso nuo to kokiu būdu vyras paveldėjo šį namą, pvz. testamente galėjo būti nurodyta, kad namas paliekamas ne vien vyrui, tačiau jūsų abiejų šeimai.

 • Vytautas:

  Savaitgaliais atvažiuoju pasimti sūnaus, kad pabūti kartu, buvusi uošvė ieško priekabiu, grasina turto dalybom ,daro psihologini spaudima.Specialiai sudaroma tokia aplinka, kad aš neatvaziuočiau. Ar tai būtų galima traktuoti, kaip psihologini smurta ?

 • Sveiki,zmona nutare skirtis,pragyvenom10m.,auginam 10-ies m.dukra.Kad butu be gincu,nori elementu 300€,mano atliginimas 580€ i rankas,ir dar nori,kad issikraustyciau,.Pries santuoka gyvenom jos neprivatizuotam 2k. bute.Po santuokos is avarinio jos buto iskeldino mus,ir suteike 3k. buta,kuri veliau leido teismo budu privatizuot,lengvatinemis salygomis.Kad butu lengviau privatizuot,advokate patare pas notara pasirasyt susitarima zmonos asmenines nuosavybes teise, taip ir padariau…tad noriu jusu paklausti,ar man norint galiu likti gyventi,mokant puse buto islaikymo,ir koks turetu buti elementu dydis,nuo tokio mano darbo uzmokescio.Aciu

  • Aistė Žemaitienė:

   Alimentų dydį teismas kiekvienu atveju nustato individualiai, atsižvelgdamas į Jūsų galimybes ir poreikius, vaikų poreikius.

 • Algirdas:

  Sveiki. Teismas padalino buta 1/2 buvusiai žmonai ir 1/2 man.Bute kartu gyventi negalime.
  Parduoti žmona nenori.Nori gyventi šitame bute,
  Ką daryti tokių atveju?Ar galima atidalinti savo puse iš bendrosios?

  • Aistė Žemaitienė:

   Tokiu atveju geriausia būtų, kad žmona išsipirktų iš Jūsų 1/2 buto.

   • Algirdas:

    Nei pirkti ,nei parduoti žmona nenori.Praktiškai po teismo sprendimo naudotis butų negaliu.

    kokie yra variantai?

    • Aistė Žemaitienė:

     Bute nors šiuo metu buvusi žmona ir gyvena, tačiau, Jums nedavus sutikimo jai leisti gyventi Jūsų dalyje, ji tai daro nelegaliai. Šiuo metu butas jau yra atidalintas, Jūsų kaip šeimos bendra nuosavybė yra pasibaigusi. Su ta puse buto, kuri paskirta Jums, galite elgtis kaip panorėjęs, t.y. radęs pirkėją parduoti (prieš tai pasiūlęs buvusiai žmonai įsigyti tą dalį tomis pačiomis sąlygomis), išnuomoti ir pan. Bet koks buvusios žmonos elgesys, pvz. trukdant Jūsų buto pusėje būti nuomininkui, prieštarauja Jūsų konstitucinei teisei į nuosavybę. Tokiu atveju, kai žmona nesileidžia į jokias šnekas ir neįmanoma šios problemos išspręsti taikiai, Jums reiktų naudotis Civilinio kodekso 4.98 straipsnyje įtvirtinta galimybe per teismą reikšti ieškinį Jums trukdančiai naudotis savo buto dalimi buvusiai žmonai reikalaujant pašalinti bet kokius Jūsų teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. Šio ieškinio atveju turėtumėte įrodyti dvi alinkybes – kad esate teisėtas tos buto dalies savininkas ir kad Jūsų teisės ja naudotis, disponuoti yra pažeistos.

 • Natalja:

  Laba diena, dar budami santuokoj pardavem su vyru buta, su jo sutikimu, jau puse metu kaip issikirem ir jis nori atgauti puse sumos nuo parduoto buto,ar turi teise to reikalauti jau po skirybu?

  Aciu uz atsakyma.

 • Julija:

  Sveiki,su vyru santuokoje gyvenam 10 m.Sodyba(namą su ūkiniais pastatais ir žemė) aš paveldejus buvau iš savo tėvų iki santuokos.Tik einant metams,mes tą namą tvarkem,keitem stogą,šildymo sistema,langus ir pan.Pries keletą metų namą pradėjau drausti aš ir turėjau tiesioginio debeto sutartį savo vardu ir 2015 m lapkritį įvyko namie gaisras,liko sienos su langais ir keletas dar naudojamų baldų.Su vyrų norėtume skirtis, yra mažamečių vaikų,norėčiau sužinoti kaip bus dalijamas turtas,,išmokos ir į ką mano vyras turi teisių buvusiuose namuose

  • Šiaip, jei paveldėta jūsų – sodyba yra jūsų (nedalinama). Tačiau kadangi, kaip suprantu, buvo vyro indėlis į namo tvarkymą, jis gali teigti, kad priklauso ir jam dalis. Reiktų analizuoti konkrečią situaciją, iš kur ir kiek indėlio kas į kokius daiktus įdėjo – jei skirsitės ne gražiuoju, tai bus daroma teisme.

 • labas paskolos sutartis 5000€ nuo 2010 m. iki 2014m. 09 paskola negrazinta vis zada koks senatie terminas kiek ilgai galiu klausyti pazadu aciu .

  • Aistė Žemaitienė:

   Senaties terminas tokiems reikalavimams yra 10 metų.

 • Augustinas:

  Laba diena,noriu skirtis su žmona,turim nepilnameti vaiką.Ūkininkauju,žmona valdiško darbo niekada nera dirbusI ir jokiu papildomu pajamų nera gavusi.Koki turtą sukaupeme,mano deka.Dabar kai ruošiames skirtis mano iniaciatyva
  žmona reikalauja turtą dalynti per puse arba NERIALIOS kompensacijos .Susitarti negalime,siulau riale mažesnę pinigų suma….gal galite patarti,kaip paselgti šioje situacijoje. Ačiū

  • Laba diena. Jei nepavyks sutarti, galiausiai šiuos klausimus išspręs teismas. Teismui reikės pasirnegti teisinių argumentų, kodėl didesnė turto dalis turėtų priklausyti jums (tai galėtų padaryti advokatas).

 • Audrius:

  Laba diena. zmona paveldejo uki is savo mamos po jos mirties, dabar kelis menesius siam ukiui vadovauju as, ar skyrybu atveju priklausytu kokia nors to ukio dalis man,tarkim mano vadovavimo metu pirkom brangu traktoriu, ar puse man jo priklausytu? aciu:)

  • Aistė Žemaitienė:

   Labai priklausytų nuo to, ar traktoriaus pirkimui įdėjote savo pinigų. Jei ne, tačiau prisidedate darbu, tam tikrais atvejais teismas ir darbą prilygintų bendro įnašo įdėjimui, tačiau labai abejoju, kad šie keletas Jūsų minimų mėnesių tam būtų pakankami.

 • Ieva:

  Sveiki
  Tevai nori skirtis, pragyvene kartu 30 metu.
  Namas tevui buvo padovanotas iki santuokos sudarymo. Padaryta namo rekonstrukcija per ta laika. Kaip bus dalijamas turtas? Ar vaikai turi teise i kokia nors dali (padejo finansiskai (namo rekonstrukcija)? Aciu

  • Tokiais atvejais daug kas – įrodinėjimo dalykas ir sprendžiama teismo, numatyti iš dalies aplinkybių labai sunku. Tiesa, vaikai greičiausiai neturės teisės, jų indėlis į remontą bus laikomas kaip dovana tėvams.

 • Kristina:

  Sveiki,

  Santuokoje pragyvenome 4 metus, is kuriu 1,5 gyvenom skyrium. Abu dirbom uzsienyje, turejom bendras pajamas ir islaidas. Pries sudarant santuoka vedybines sutarties nepasirasem. Sutuoktinis turejo iki santuokos igyta buta, as garaza. Abu isnuomoti.Turim tris transporto priemones, dvi is ju registruotos uzsienyje, viena ne musu vardu. Transporto priemone registruota Lietuvoje mano vardu.
  Gyvendami santuokoje is esmes pagerinome sodybos bukle, kuri yra sutuoktinio tevu vardu, is bendru
  pajamu.

  Yra mazametis vaikas, del kurio sutariame, kad augs kitoje salyje su mama.
  Nesutariame del turto dalybu.

  Kaip turta dalintu teismas?

  • Tai pasakyti labai sunku, nes kiekvienos skyrybos yra unikali, atskira situacija. Teismas atsižvelgia į labai daug dalykų – ir tuos, kuriuos įvardijote, ir kitus. Be to, dalykai nelygūs dalykams: pvz., rašote, kad pagerinote sodybos būklę – tačiau čia yra skirtumas, ar pagerintoe labai, ar nelabai, tai subjektyvu (ir irgi gali atsižvelgti teisėjas). Todėl tokiais atvejais geriausia pasamdyti advokatą (arba pasigilinti į teisę pačiam/pačiai) ir teisme dėstyti savo poziciją, kam kas turėtų priklausyti.

 • mano:

  Labas vakaras. Buvo parduotas paveldetas butas ir už tuos pinigus pirktas kitas butas. Tas pirktas butas buvo įregistruotas kaip bendroji nuosavybe. skyrybos atveju ar galiu reikalauti palikti buta tik sau, nes buvo pirktas už paveldetas(asmenines) lešas? Ačiū.

 • Asta:

  Sveiki.Issiskyrem 1999 metais.Bendro turto(bendrabucio kambario)nepasidalinom skirdamiesi.Gyvenom santuokoj 3 metus,iki skirybu metus negyvenom.Vyras pripazintas kaltu del skirybu.Isejo is namu,kai dukrai buvo 1.3 metu.Niekada niekuom nesirupino,alimentu niekada nemokejo.Buvo ikalbejes mane paimti paskola 1998 metais ir uzstatyt ta kambari.Isejes paliko visa skola man.As pati sunkiai dirbdama ja atidaviau,kad neorarasciau kambario.Buvo zodinis susitarimas kad niekada nepretenduos i kambari(dokumentuose savininke as).Nebendravom su juo visiskai.2012 metais suzinojau,kad 2011 metais jis mires.Nuo to laiko dukra gauna 78 eurus naslaites pensija.Palikimo nepriemem per 3 men,nes nezinojom.Dabar negaliu parduot to kambario.Yra jo kitas vaikas11 metu.Jo mama palikimo nenori.Tas vyras turejo daug skolu.Bijom mes visi tu jo skolu jieskant palikimo…Ar gali tekti moketi jo skolas priemus palikima(suma uz kambari nedidele),kurios virsys jo palikimo dali?

 • Asta:

  Beda tame,kad nera zinoma kiek tu skolu is viso yra…Nuo 1999 metu mes nebendravom.Apie skolas pranese paveldetojos mama.Ji su tuo vyru negyveno,tik 4 metus anksciau.Po to jis turejo dar n.. moteru.Zuvo jis tragiskai su vogtu automobiliu.Oar galima kazkaip parduot,t y atsikratyt to kambario.Mes ten negyvenam,o uz paslaugas moket reikia.Dabar padarem remonta ir negalim sutvarkyt sandorio?Aciu

  • Parduoti sudėtinga, jei dalis formaliai dar priklauso mirusiajam (ar gal kas visgi formaliai paveldėjo?). Kadangi situacija neaiški, galim pasiūlyti teisines paslaugas – peržiūrėti dokumentus (kambario) ir įvertinti, ką daryti toliau, esant reikalui (ir jūsų pageidavimui) atlikti teisinius veiksmus dėl palikimo priėmimo (pasiūlymą atsiųsime el. paštu).

 • Milena:

  Laba diena, vyras isejo is namu pries 13 metu. Turim kartu dvieju kambariu buta, kuri tuos metus pati islaikiau. Noriu skirtis. Ar jam priklausyto puse buto jeigu jis jo 13 metu neislaiko?

  • Aistė Žemaitienė:

   Dalis priklausytų, tik skyrybų metu teismas galėtų atsižvelgti į tai, kad buto gerinimus tiek metų darėte tik Jūs pati, ir priteisti jam mažesnę buto dalį.

 • Andrej:

  Laba diena, Iki santakos tėvai padovanojo man butą. Santakos metu sužinojau ,kad žmona viena karta buvo neištikima. Atleidau, nes turėjom vaiką ir mylėjau. Vėliau savo dvejų kambariu butą iškeitėm i trijų kambariu butą be priemokos, nes pastarajam reikalingas remonto. Tvarkant keitimo dokumentus pas notarą, as puse naujo buto padovanojau žmonai. Dabar sužinojau, kad neištikima buvo daug kartu. Noriu skirtis. Dabar pas mus du nepilnamečiai vaikai. Kartu su žmona gyventi viename bute nebenoriu.Ačiū.

  • Aistė Žemaitienė:

   Tokiu atveju galite teikti teismui ieškinį prašydamas išskirti dėl vieno sutuoktinio kaltės (būtent – dėl žmonos neištikimybės). Tokiu atveju Jūsų buvusi žmona netektų teisės, kurią šiaip jau, jei santuoka būtų nutraukta ne dėl jos kaltės, turėtų, t.y. pvz. teisės į išlaikymą, taip pat galite iš jos reikalauti turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo.

 • Irma:

  Sveiki, vyras santuokoje pirmo namą bet ne savo, o savo motinos vardu. Pragyvenus 20 metų santuokoje vyras nori mane iš namų išmesti, teigdamas, kad namas ne jo. Ar yra tikimybė teisme įrodyti, kad namą pirko vyras, o ne anyta, juk banke turi būti likę kažkokie pinigų pervedimai? Namas pirktas prieš 15 metų.

  • Aistė Žemaitienė:

   Šiuo metu teisingu laikomas (prezumuojamas) faktas, kad būsto savininkas yra tas, kas juo nurodytas Nekilnojamojo turto registre. Norint nuginčyti šį faktą būtų reikalinga įrodyti, kad būstą pirko vyras. Kadangi nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis yra notarinė, svarbu žinoti kas joje nurodyta – ar kad kainą mokės anyta, ar kad vyras. Vien tai, kad banke būtų nurodyta, kad pinigais tuo metu disponavo ir mokėjo vyras, dar nebūtinai reiškia, kad teismas priskirtų ir nuosavybę, pvz. gal pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, kad mokės kitas asmuo, ne anyta.

 • ruta:

  laba diena,issiskyrem su vyru,butas padalintas per puse,vyras nori parduot buta,as nesutinku,dabar ten negyvenam,esam uzsieny,bet as ruosiosi grizti gyventi i ta buta,at vyras gali savo dali parduot,bet virtuve vonia yra bendro naudojimo,aciu.

 • audrone:

  Laba diena ,norejau paklausti ar galima padalinti seimos turta be skyrybu ir koks butu mokestis nuo turto vertes

 • Dauva:

  Noriu paklausi , noriu skirtis su vyru! Isgyvenome 16 metu kartu! Turime sodo sklype nedideli naujai pastatyta nama esame jame registruoti, turime 16 metu dukra! Bet namas teisiskai nepriduotas. Kaip skyrybu metu padidalinti turta!

  • Kaip dalinti turtą, sprendžiate jūs, nepavykus sutarti – teismas. Kaip padalijimą įtvirtinti teisiškai – jau kitas dalykas, bet tai dažniausiai įmanoma, svarbu sutarti tarpusavyje.

 • Nerijus:

  Sveiki. Situacija ganėtinai paprasta, noriu pasiteirauti apie tėvų skyrybas. Abu išsiskyrė per teismą, teismas turtą padalino pusiau, namas padalintas į dvi dalis. Vyras name negyvena, aplinkos netvarko, savo pusės neprižiūri, žmona likus gyventi tam name su nepilnamete dukra, kitas vaikas jau studentas, prie vaikų išlaikymo savo noru neprisidėjo, teko kreiptis i vaikų išlaikymo fondą. Žmona namo remontuoti nenori, nes vyras neprisideda, o namas nėra didelis, bei suremontavus vyras grįžtų namo ir tektų gyventi kartu. Vyras pastovaus darbo neturi, girtauja, šeimoje smurtavo. Gyvenimo stiliaus nepakeitęs. Klausimas paprastas, ar yra galimybė priverstinai priteisti namo pusę, kurios vyras visiškai neprižiūri, žmonai su nepilnamečiu vaiku. Turtas yra teismo įvertintas, žmona mielai sumokėtų puse turto dalies, kad galėtų ramiai gyventi toliau.
  Pasidomėjau, sužinojau, kad vyras turi skolų, antstoliai užvedę ne vieną bylą, greičiausiai ir namo dalis bus areštuota, svarstome galimybe susisiekti su vyro kreditoriais ir pasiūlyti namo dalį su antstolių pagalba parduoti, bet galbūt yra ir kita galimybė?

  • Aistė Žemaitienė:

   Ar skyrybų metu nebuvo priteistas išlaikymas nepilnametės dukters ir sutuoktinės, liekančios ją auginti, atžvilgiu? Jei santuoka buvo nutraukta dėl vieno sutuoktinio kaltės, tuomet teismas išlaikymą privalėjo priteisti, o jei skirtasi buvo bendru susitarimu – dėl to buvę sutuoktiniai privalėjo susitarti patys. Turėtų būti susidariusi didelė skola, kurios išieškojimą galima būtų kreipti į namo dalį.

 • audrone:

  Labas vakaras, norejau Jusu paklausti del turto padalijimo, jejgu vyras nesutinka, kad turtas butu padalintas surasat povedybine sutarti , tureciau kreiptis i teisma,bet musu atveju namukas pastatytas vyro teviskeje ir sklypas vyro paveldetas ir vyras sako kad man niekas nepriklausis ,nes namukas stovi jo zemeje, kuri yra paveldeta ,kaip teismas padalins ,kaip tu pateksi i ta nama, jej zeme ne tavo, patarkit prasau ka tureciau daryti tokioje situacijoje Pagarbiai Audrone

  • Tokiu atveju teismas galėtų skyrybų atveju padalinęs namą pusiau, nustatyti servitutą – įpareigoti vyrą leisti jums patekti į namą per savo žemę. Tačiau koks bus teismo sprendimas, priklauso nuo daug aplinkybių.

 • zydrunas:

  Labas vakaras,pries du metus issiskyrem del zmonos kaltes,teisme buvo irodyta jos neistikimybe.Santuokoje buvo paimta paskola butui isigyti,esam bendrasavininkai.yra du nepilnameciai vaikai kurie gyvena su mama,buta padalino po 1/2.butas keturiu kambariu 92kv m.po skirybu paskola padalino solidariai,bet ji savo dalies nemoka..as nuomuojuos kitame mieste.Planuoju sumoketi paskolos likuti,apsigyventi savo buto dalyje ir paduoti buvusia zmona i teisma.ar galiu tiketis kad man priteis puse sumos kuria sumokejau,ar bus atsizvelgta i kitas aplinkybes ir man priteis pvz tik trecdali?

  • Aistė Žemaitienė:

   Tikrai gali būti atsižvelgta ir į kitas aplinkybes ir jums priteista ne tiek, kiek teismo prašysite. Kreipiantis į teismą šimtaprocenčių garantijų nebūna, bylą sprendžia teisėjas remdamasis savo vidiniu įsitikinimu.

 • Nerijus:

  Sveiki. Situacija ganėtinai paprasta, noriu pasiteirauti apie skyrybas. Abu išsiskyrė per teismą, teismas turtą padalino pusiau, namas padalintas į dvi dalis. Vyras name negyvena, aplinkos netvarko, savo pusės neprižiūri, žmona likus gyventi tam name su nepilnamete dukra, kitas vaikas jau studentas, prie vaikų išlaikymo savo noru neprisidėjo, teko kreiptis i vaikų išlaikymo fondą. Žmona namo remontuoti nenori, nes vyras neprisideda, o namas nėra didelis, bei suremontavus vyras grįžtų namo ir tektų gyventi kartu. Vyras pastovaus darbo neturi, girtauja, šeimoje smurtavo. Gyvenimo stiliaus nepakeitęs. Klausimas paprastas, ar yra galimybė priverstinai priteisti namo pusę, kurios vyras visiškai neprižiūri, žmonai su nepilnamečiu vaiku. Turtas yra teismo įvertintas, žmona mielai sumokėtų puse turto dalies, kad galėtų ramiai gyventi toliau.
  Pasidomėjau, sužinojau, kad vyras turi skolų, antstoliai užvedę ne vieną bylą, greičiausiai ir namo dalis bus areštuota, svarstome galimybe susisiekti su vyro kreditoriais ir pasiūlyti namo dalį su antstolių pagalba parduoti, bet galbūt yra ir kita galimybė?

  • Aistė Žemaitienė:

   Ar skyrybų metu nebuvo priteistas išlaikymas nepilnametės dukters ir sutuoktinės, liekančios ją auginti, atžvilgiu? Jei santuoka buvo nutraukta dėl vieno sutuoktinio kaltės, tuomet teismas išlaikymą privalėjo priteisti, o jei skirtasi buvo bendru susitarimu – dėl to buvę sutuoktiniai privalėjo susitarti patys. Turėtų būti susidariusi didelė skola, kurios išieškojimą galima būtų kreipti į namo dalį.

 • Auksė:

  Laba diena,

  skiriamės su vyru, turime du nepilnamečius vaikus – 8 ir 11 m. Esame paėmę kreditą ir įsigiję namą, tačiau vyras įsipainiojo į vieną aferą ir namas šiuo metu yra areštuotas.
  Ar skiriantis (skyrybų priežastis – vyro neištikimybė) galima būtų atgauti areštuoto namo savo dalį?
  Ar gali teismas padalinti vaikus – kad vienas lieka gyventi su tėvu, kitas su mama (tokiu būdu jis, kaip suprantu, nemokėtų man alimentų), ar būtų klausiama vaikų nuomonės, su kuo jie norėtų gyventi?

  • Aistė Žemaitienė:

   Taip, teismas gali vieno vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su vienu iš tėvų, kito – su kitu. Ir taip, būna, kad vaiko nuomonės teismas atsiklausia.
   Skyrybų metu bus padalintas tiek turtas, tiek skolos – kadangi skiriatės dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, galėsite iš kaltojo sutuoktinio reikalauti daugiau turto.

 • Rytis:

  Laba diena,

  Tokia situacija. Su žmona norime skirtis, yra buto paskola (paskola imta prieš vedybas mano vardu), santuokos metu yra imti greitieji kreditai be žmonos sutikimo. Skyrybų atvejų kaip sprendžiasi šitas klausimas. Ačiu.

  • Aistė Žemaitienė:

   Tokiu atveju per 1 (vienerius) metus nuo tos dienos, kai žmona apie tokius sandorius sužinojo, gali juos nuginčyti teisme (reiktų įrodyti, kad apie tai, kad vyras ima greituosius kreditus, ji nežinojo, vyras jūsų neinformavo, sutikimo nedavė, kad kita sandorio šalis buvo nesąžininga).
   Skiriantis sudaromas sutuoktinių turto balansas, pasižiūrima, kiek yra asmeninio turto, asmeninių prievolių, o kiek bendrų. Bendros prievolės dengiamos iš bendro turto, asmeninės – iš asmeninio. Jei žmona per teismą greitųjų kreditų ėmimo fakto kaip reikalingų šeimai nenginčys (kaip nurodyta atsakymo pradžioje), gali būti laikoma, kad prievolės bendros, kad grąžinti tokias skolas reikia iš bendro turto (teismas, spręsdamas tokias bylas, visuomet atsižvelgia, kur pinigai panaudoti – jei jie naudoti šeimos interesais, prievolė pripažįstama bendra).

 • Aldona:

  Laba diena,
  nepakėlusi psichologinio smurto prieš 1,5 metų padedama sūnaus (piniginėmis lėšomis) įsigijau 1 kambario butą ir ten apsigyvenau.Yra ir kito turto,kurio įsigijimą finansavo sūnus,nes buvo tvirtai įsitikinęs, kad jis jam ir atiteks.Tik šiuo metu jis gyvena ir dirba užsienyje,todėl dokumentus tvarkau aš, saulės jėgainei išduotas leidimas mano vardu.Turime parašę skolos raštelius.Vyras dabar nori skyrybų(susirado moterį) ir nori pretenduoti į šį turtą.Ar finansiniai įsipareigojimaoi sūnui pagal skolos raštelius bus įvertinti dalinant turtą teisme.?Būsiu dėkinga.

  • Aistė Žemaitienė:

   Šiuo atveju naudinga tai, kad, kaip suprantu, skirsitės dėl vieno sutuoktinio kaltės, o būtent vyro, kuris ir buvo neištikimas. Tokiu atveju teismas žvelgia į nekaltą šalį jai palankiau, gali priteisti net neturtinę žalą dėl kito sutuoktinio kaltės.
   Dėl buto atsakymas priklausytų nuo to, ar Nekilnojamojo turto registre butas registruotas kaip Jūsų, ar kaip sūnaus nuosavybė.

 • Saulė:

  Laba diena,
  Su sugyventiniu gyvename 7 metus. Jokių sutarčių dėl bendro gyvenimo ar turto nesame pasitašę. Auginam du nepilnamečius vaikus: 6 m. ir 4 m. Oficialiai dirbau trumpą laiką prieš vyresniojo vaiko gimimą. Gyvename iš vyro pajamų: jis perka maisto produktus, ūkines prekes, rūbus vaikams, apmoka komunalinius ir išlaidas už vaikų darželį. Jis dirba oficialiai. Gyvename kažkada vyro įsigytame ir atnaujintame name (kurį ir dabar vis tvarko). Jis laiko ir prižiūri šiokį tokį ūkį. Yra senos žemės ūkio technikos. Abu turim automobilius. Kreditų neturime. Tarpusavio santykiai pašlijo prieš metus ir pradėjau galvoti apie skyrybas. Prieš pusmetį sužinojau, kad sugyventinis yra neištikimas. SMS susisiekiau su ta moterim ir išsisaugojau jos atsakymus. Skyrybos tikrai pribrendo. Kaip būtų dalinamas turtas? Ar turiu teisę į didesnę jo dalį, nes vaikai lieka su manim (dėl alimentų jokių prieštaravimų nekyla). Ar dalinant turtą ir siekiant didesnės dalies, galiu panaudoti kaip sugyventinio neištikimybės įrodymą tos moters SMS ? Ar tai bus teisėta? Ačiū

  • Aistė Žemaitienė:

   Gyvenamasis namas ar butas, priklausęs nuosavybės teise vienam sugyventiniui prieš pradedant jų bendrą gyvenimą, esant CK 3.234 straipsnyje 5 dalyje nustatytiems pagrindams, gali būti paliktas uzufrukto teise kitam, jeigu sugyventiniai turi bendrų nepilnamečių vaikų, t.y. jei vaikai liktų su jumis, jum teismas galėtų leisti ir toliau gyventi sugyventiniui priklausančiame name.
   Bendram teismo įspūdžio suformavimui galite naudoti ir neištikimybės faktą, tačiau turėkite omenyje, kad teikiant teismui kaip įrodymą SMS žinutes reiks antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo (kuriame antstolis fiksuotų, jog tokiame ir tokiame telefone esama tokio ir tokio turinio žinučių).

 • Anzela:

  Sveiki. Ketinu skirtis. Santuokoje buvome 20metu,turime15 metu dukra. Pragyvenus santuokoje10metu , jo mama padovanojo pinigu,uz kurios pirkome 2kambariu buta ir 10 a zemes,is kuriu 4 arai yra po namu su musu butu. Name dar be musu 4 butai. Pries 5 metus jis isvyko dirbt i uzsieni net nepasitares su manim. Namais nesirupino,dukra rupinosi periodiskai,i metus gal atsiusdavo po 300euru. Butas daznai skendejo skolose. Buvo net ir su anstoliais problemu. Skolas moku as pati,o jis atvaziuoja i metus karta ,pabuna 2sav,vel isvaziuoja nieko nemokedamas,nei uz zeme,nei uz buta. Dar jis ten gyvene su moterim ir to neslepia. kaip skyrybu a tveju teismas gali padalinti musu turta? Aciu.

 • Anzela:

  Dar pamirsau parasyti kad buta ir zeme pirkome bendrom jungtim.

  • Aistė Žemaitienė:

   Kadangi panašu, jog skirsitės dėl vieno sutuoktinio kaltės (jo neištikimybė, nesirūpinimas savo šeima), teismas turėtų priimti Jums naudingesnį sprendimą ir atitinkamai didesnę turto dalį priteisti Jums.

 • Liuda:

  sveiki,noriu sužinoti kaip bus dalinamas 2 kambarių butas, jei jis buvo įsigytas padedant vieno iš tėvų(buvo parduotas 3 kambarių ir nupirkti 2 butai, sūnui 2 kambarių butas,o tėvai įsigijo 1 kambario butą). Ar nepaisant minėtų aplinkybių bus traktuojama kaip bendra nuosavybė.Ačiū.

  • Tėvų dovanotos lėšos paprastai laikomos asmenine (ne bendra) nuosavybe. Tačiau kilus ginčui panašiais atvejais teismas atsižvelgs į daugiau dalykų – bet, bendrai paėmus, tai, kad kažkokią dalį apmokėjo tėvai, yra argumentas sūnui prašyti buto ar didesnės jos dalies.

 • Liuda:

  Noriu patikslinti, šiuo atveju dovanojimo sutarties sūnui nėra,o skyrybos vyksta žmonai išvykus į užsienį ir nutraukus ryšius su šeima Lietuvoje.Ačiū.

  • Teismas atsižvelgia į įvairius niuansus, kurių, be abejo, kiekvienoje skyrybų byloje yra daugiau, nei įvardijote, todėl tiksliai numatyti negalima (kartais priklauso net nuo teisėjo). Tuo, kad nebuvo dovanojimo sutarties, gali naudotis žmona, bet, kaip sakiau, teismas skyrybų bylose ypač atsižvelgia į visumą, retai kada viena detalė būna lemtinga.

 • Alvydas:

  Sveiki,
  su žmona pragyvenome santuokoje 18,5 metu jos bute, gautame dar prieš santuoką. Nepilnamečių vaikų neturime. 2015 metais baigtas statyti ir priduotas eksploatacijai gyvenamasis namas. Namo statybai pabaigti buvo paimta paskola dešimčiai metų abiejų vardu, tačiau įmokas moku ir mokėsiu tik aš vienas. Skiriantis, reikia manyti, namo vertė bus dalijama į lygias dalis, tačiau jeigu visą paskolą padengsiu aš vienas, o namą aš noriu pasilikti sau, kokiu būdu bus apskaičiuota namo vertė, kad būtų galima atėmus paimtos paskolos dydį užmokėti žmonai piniginę kompensaciją už jos namo dalį? Name gyvenu pats vienas – paskutinius vienerius metus kartu su žmona nebegyvename, namų ūkiu žmona nesirūpina ir jo išlaikymui neprisideda. Ar bet kuriuo atveju žmona gali pretenduoti į lygią dalį? Dėkoju.

  • Aistė Žemaitienė:

   Kadangi minite, kad skyrybos bus esant žmonos kaltės (nesirūpina šeima, neprisideda prie bendro būvio), teismas tokiu atveju dalindamas turtą gali nukrypti nuo lygių dalių principo ir jums turto skirti daugiau.

 • Julija:

  Sveiki,
  Mes su vyru pirkome slypa kaip bendrasavininkai,bet sena nama jam tame sklype padovanojo.Namas buvo nugriautas, pastatytas naujas ir projekte pavadintas kaip rekonstrukcija.Ar skyrybų atveju šis namas būtu dalinamas pusiau?

 • Laba diena,
  Santuokoje išgyvenome 10 m. turim nepilnametį sūnų. Reikalas tas kad sužinojau netyčia nugirdus pokalbį paaiškėjo kad vyras ruošiasi iš mūsų bendrų santaupos pinigų pirkti sau butą. Gyvenome ilga laiką iš mano atlyginimo o jo taupėme (jo sąskaitoje) būsto remontui.Kurio taip ir nepadarėme. Butas yra mano gautas paveldėjimo būdu iš tėvų o aš parašiusi testamentą sūnui palikimą po savo mirties. Ar jis gali taip elgtis jug pinigai ir mano ? kaip bus skyrybu metu? aš prie suskildusios geldos lieku su vaiku? ką tokiu atveju daryti patarkite prašau.
  Ačiū

 • Jolita:

  Laba diena.
  Su vyru santuokoje jau esame dvidesimt metu.
  Pries keleta metu mire vyro tevai ir vyras paveldejo ju turta. Turta paveldejo NE testamento tvarka, bet bendra paveldejimo tvarka – vyro tevai nebuvo parase jokio testamento.
  Noreciau paklausti ar as – vyro zmona, esu lygiaverte to paveldeto turto savininke? Kaip jau minejau, mano vyras tevu turta paveldejo mums esant santuokoje.
  Ar skirybu metu, jei skirsimes, teismas padalintu ta jo paveldeta turta per puse?
  Aciu, Jolita

  • Ne, paveldėtas turtas yra asmeninė nuosavybė ir jis liktų vyrui. Aišku, skyrybų metu teismai kartais, atsižvelgdami į kitas aplinkybes, gali spręsti kitaip, bet tai – išimtis.

 • paulius:

  Sveiki,
  Žmona nori skyrybų,nes neteko darbo ir reikalauja ,kad ją išlaikyčiau. Aš skyryboms prieštarauju.Santuoka 10 metų, vaikų nėra.
  Man buvo dovanoti pinigai iš kurių buvo nupirktas automobilis.Pinigų dovanojimas fiksuotas notaro
  Ar bus dalinamas automobilis pirktas už dovanotus pinigus ? Kaip įrodyti ,kad jis pirktas būtent už tokius pinigus?

  • Aistė Žemaitienė:

   Jei pinigai dovanoti jūsų asmeninėn nuosavybėn, tuomet už juos pirktas automobilis neturi būti dalinamas. Įrodinėjimas vyktų teisme, teismui nurodytumėte visų veiksmų eigą – kada gavote dovanų pinigų, kad po to iškart pirkote automobilį ir pan.

 • Jolita:

  Aciu labai uz issamu atsakyma. Noreciau dar placiau suzinoti apie povedybine sutarti. Vyras sutinka pasirasyti sutarti, kad skyrybu atveju (jei tokios ivyktu) visas musu bendras turtas ir jo asmeniskai paveldetas is savo tevu – butu dalinamas per puse.
  Kaip ir kur ta butu galima oficialiai iforminti. Ar gali vyras ta sutarti parasyti vienas be manes – man ten fiziskai nedalyvaujant…Kokie butu fomalumai?
  Dekoju!

  • Aistė Žemaitienė:

   Ne, vienam asmeniui dalyvauti sutarties pasirašant negalima, nes sutartis todėl ir yra sutartis, kad sudaroma tarp kelių asmenų. Tai notarinės formos sutartis, kurią tvirtina notaras. Jei reiktų pagalbos kuruojant šį klausimą, galite kreiptis į mane aiste.zemaitiene@zemaiciuteise.lt.

 • Petras:

  Laba diena noreciau paklausti ar zmona gali prisiteisti kompensacija savo naudai uz smurta artimoje aplinkoje turtu tai yra pasimti visa nama kaip kompensacija

  • Kompensaciją, priklausomai nuo situacijos, gali prisiteisti. Taip pat skyrybų smurtas bus traktuojamas smurtautojo nenaudai ir tai gali daryti įtaką turto dalyboms. Tačiau tiesiogiai iš karto paimti namą negali.

 • Jole:

  Jole 2016-05-06 21:52
  Su vyru esam vede 5m.testamentu jam buvo paliktas butas kuri su broliu pasidalino lygiom dalym,butas buvo parduotas pinigai per pus,uz gautus pinigus pirkom kita buta,nuo buto pirkimo praejo 8men.siuo metu ruosiames skirybom,ar priklauso man isigyto buto dalis?

 • Vaida:

  Sveiki,
  Su vyru gyvename 2m., turim mazameti vaika, paimta paskola namo statybai ant mano zemes,kuria isigijau pries santuoka. Namas dar nebaigtas, gyvename mano nuomojamame bute. I namo statybas abu idejome ir savo lesu. Vyras skirtis nesutinka, bet nesugyvename, labai skirtingas poziuris i gyvenima, del daug ko nesutariam. Manipuliuoja vaiku ir namu, gasdina, kad kovos del teises auginti vaika. Ar yra galimybe teisme prisiteisti paskolos grazinima man vienai, jam kompensuojant kazkuria dali…su manim dar gyvena dar 2 mazameciai vaikai. Smurto nera, psichologiskai atakuoja. Apie skyrybas kalbu jau seniai, bet nesiklauso, toliau planuoja namo statybas, nors as ir priesinuos. Koks butu jusu patarimas? Aciu.

 • sigita:

  sveiki.perku sodyba su zeme,idaviau rankpinigius tarpusavi paraseme sutartele. nuvaziavom pas notara pasirasyti pirkimo-pardavimo sutarties,pasirodo kai su antru vyru ji issiskyre,bet nepasidalino turto. vaiku jiedu neturejo ir veliau jis neturejo ju. artimiausia yra jo sesuo kazkur,o pats mires. turtas oficialia igytas jau santuokoje. kokie tolimesni veiksmai kad ju galetu parduoti sia nuosavybe. prasau pagelbeti

  • Aistė Žemaitienė:

   Nesant vaikų, turtas paveldimas asmens tėvų, nesant gyvų ir jų – jo seneliai, o ir šių – asmens broliai ir seserys. Šiuo atveju būtų geriausia, kad įpedinis tinkamai susitvarkytų palikimą (jo vardu turtas būtų registruotas Nekilnojamojo turto registre), tada po to sėkmingai susitvarkysite ir reikalus pas notarą pirkimo-pardavimo atveju.

 • darius:

  Laba diena,
  norėčiau sužinoti ar žemės sklypas bus bendra nuosavybė jei jis įgytas praėjus vienam mėnesiui po santuokos, paskola jam pirkti buvo manovardu, paskola paimta prieš santuoką, bet panaudota po vestuvių, santaupos taip pat mano asmeninės iš darbo pajamų? Turim 2 nepilnamečius vaikus.

  Ačiū

  • Aistė Žemaitienė:

   Iš esmės jis laikytinas bendra nuosavybe, tačiau jei klausiate apie jo dalijimą skyrybų atveju – teismas dalindamas galėtų atsižvelgti į aplinkybes, kurias nurodėte, ir padalyti jį skirdamas Jums jo didesnę dalį.

 • Kestutis:

  Laba diena , su zmona vedem 2007 Ji turejo is pirmos santuokos suaugusia dukra 20 metu . 6 metai po vedybu pirkome buta ir dar keleta nekilnojamo turto vienetu. Mirus zmonai kaip bus dalijamas turtas ? I dvi dalis ar kol As esu gyvas priklausis tik Man. ?

  Aciu Kestutis

  • Aistė Žemaitienė:

   Šiuo atveju yra du įpėdiniai, kuriems žmonos turtas ir bus dalijamas – tai Jūs bei jos duktė. Jums priklauso vienas ketvirtadalis jos turto, o kas likę – dukteriai. Atkreipkite dėmesį, kad, pvz. buto savininkai buvote abu, tad pusė buto Jums kaip priklausė, taip ir toliau priklausys, o mano aukščiau nurodyta tvarka dalijamas tik jai priklausęs turtas (pusė buto, etc.)

 • Tomas:

  Sveiki norejau paklausti dirbau pagal individualia veikla ir verslas nepavyko atsirado daug skolu noriu skirtis su zmona vede 12 metu yra du vaikai nepilnameciai turim buta pirkta kreditu is banko ar skirybu atvejo mano skolos liks man ar pereis ir zmonai

  • Aistė Žemaitienė:

   Skyrybų atveju tarp sutuoktinių dalinamas tiek turtas, tiek skolos.

 • Gabriele:

  Laba diena,

  Norejau jusu paklausti del skyrybu. Su vyru santuokoje buvom 4 metus. Vyras pries pat santuoka eme buto paskola. Butas buvo kapitaliai suremontuotas. (abieju pastangomis). Igytas automobilis.
  Del pastovaus psichologinio smurto nusprendziau skirtis. Turime 4 metu berniuka. Isejau tusciomis rankomis su vaiku, gyventi pas tevus. Jau virs puse metu negyvename kartu. Idomu kaip butu dalinamas turtas. Is pradziu vyras sutiko skirtis, kai zadejau iseiti be nieko (vyras butu daves alimentus 200 eu menesiui), bet po kiek laiko persigalvojau. Pas mane per ta laika yra atsirades draugas, vyras man grasina, kad jei as ka nors teisiuosi, tai jis darys skyrybas del mano kaltes. Ar tai skaitytusi, jei mes jau kartu nebegyvenome 4 menesius ?

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook