Euro Lietuvoje įvedimas: kainos, keitimas ir kita

Jau beveik aišku, kad Euras Lietuvoje pakeis litą 2015 sausio 1 d. Tačiau iš tikrųjų keitimo procesas truks bent kelis metus ir vyks etapais.

Priklausomai nuo jūsų profesijos ir padėties (buhalteris, makleris, verslininkas, pensininkas ir kt.) gali būti aktualesni kai kurie konkretūs dalykai. Čia pasistengiau aiškiai viską išdėstyti: kaip ir kada įvedus eurą keisis kainos, algos, pensijos, buhalterijos tvarka, paskolų palūkanos, kaip ir kada keisti litus į eurus ir kita.

Dvejopo kainų skelbimo laikotarpis (iki 2015 06 30)

Pradedant 30 dienų po galutinio euro kurso paskelbimo (~2014 m. rugpjūtį) ir baigiant 2015 06 30 visos kainos turi būti nurodomos ir litais, ir eurais. Taip rekomenduojama daryti ir reklamoje, kataloguose, tinklapiuose, akcijų skelbimuose. Tačiau visa tai galioja tik kai parduodama vartotojams.

Išimtys, kai nurodoma kaina tik veina valiuta (iki 2015 01 01 litais, nuo tada – eurais):
*Vertybiniams popieriams ir kitoms finansinėms priemonėms.
*Automatuose ir ten, kur kainos rodomos prietaisuose, kurie negali rodyti dviejų kainų; taksi; senesniuose kataloguose; bilietuose. Tačiau šiuo atveju kita valiuta kainas reikėtų nurodyti kitom priemonėm (pvz. lipdukais, aiškiai matomuose kainoraščiuose, prieduose).
*Tarptinklinio ryšio paslaugų kainoms.
*Matematiškai išvestoms vieneto (pvz. kilogramo) kainoms (tačiau sveriamų prekių kilogramo kaina privalo būti nurodoma abiem valiutom).
*Taip pat kaina abiem valiutom nenurodoma, kai parduodama ar paslaugos teikiamos ne vartotojui (pvz. kai įmonės teikia paslaugas ar parduoda prekes viena kitai).

Teismo skiriamos baudos ir pan. ir litais, ir eurais nurodomos tik jei jų mokėjimo terminas apima ir 2015 01 01, kitu atveju nurodomi tik litais (jei turi būti sumokėti iki tos datos) arba tik eurais (jei po jos).

Per šį periodą Lietuvos bankas jau rengiasi įvesti eurą, kala lietuviško dizaino eurocentų monetas. Visi šie bei kiti euro įvedimo kaštai dengiami iš mokesčių mokėtojų pinigų (t.y. valstybės ir savivaldybių biudžetų, Sodros lėšų). Papildomai euro įvedimas atsieis pačioms įmonėms, kurioms teks koreguoti buhalterines sistemas.

Pereinamosios dvi savaitės (2015 01 01 – 2015 01 15)

Dvi savaites nuo 2015 01 01 priimami ir litai, ir eurai.

Tačiau siekiant sumažinti naštą pardavėjams parduotuvės ir kitos įstaigos 2015 01 01 – 2015 01 15 neprivalo priimti daugiau nei 50 monetų iš vieno žmogaus (nesvarbu, litų, eurų, centų ar eurocentų).

Tačiau litai bankuose, bankomatuose, paštuose neišduodami nuo pat 2015 01 01. Be to, sumokėjus litais grąža duodama eurais, nebent kitaip nebūtų įmanoma (pvz. trūksta eurų, pardavimo automatuose, viešajame transporte, taksi).

Kvituose pereinamuoju periodu sumos nurodomos ir litais, ir eurais, jei neįmanoma – arba litais, arba eurais.

Ne viskam taikomas pereinamasis periodas.

Visi litai banko sąskaitose dar 2015 01 01 automatiškai pakeičiami į eurus. Jei žmogus turi tam pat banke litines ir eurines sąskaitas, gali nemokamai jas sujungti ar kitaip perskaidyti iki 2015 03 01.

Jau nuo 2015 01 01 visi mokėjimai negrynaisiais pinigais vykdomi tik eurais.

Taip pat nuo 2015 01 01 visi buhalteriniai įrašai daromi eurais, o senesni buhalteriniai įrašai perskaičiuojami į eurus. Balansai, mokesčių deklaracijos ir kita teikiama litais už laikotarpius iki 2015 01 01, o už laikotarpius, apimančius bent vieną dieną po to – eurais (viską, kas buvo anksčiau, perskaičiuojant į eurus). Išimtis: jei konkreti suma pagal atskirus įstatymus privalo būti nurodyta ta valiuta, kuria sumokėta.

Nuo pat 2015 01 01 ir visi mokesčiai, rinkliavos, palūkanos, delspinigiai skaičiuojami ir mokami tik eurais.

Nuo pat 2015 01 01 tik eurais priimami pinigai ir tuose pardavimų automatuose, kur neįmanoma priimti dviejų valiutų.

Litų keitimo į eurus laikas ir tvarka

Po 2015 01 15 prasideda eurų periodas. Litai nebepriimami, tačiau tebekeičiami. Vietų, kuriose bus galima išsikeisti litus į eurus, palaipsniui vis mažės:

*Iki 2015 03 01 tai bus galima padaryti Kredito unijų, pašto skyriuose.
*Iki 2015 06 30 Bankų skyriuose bus galima išsikeisti visus litus.
*Iki 2015 12 31 Bankų skyriuose dar bus galima išsikeisti litų banknotus (bet ne monetas).
*Lietuvos bankas litus keis neribotą laiką.

Visais atvejais keičiant po 2015 01 01 keičiamos neribotos litų sumos ir nereikia mokėti komisinių. Bet keitimas nebus visai konfidencialus: bus renkami ir 10 metų saugomi keičiančiųjų duomenys, apie dideles sumas (viršijančias 15 000 EUR) bus pranešama FNTT (jei jos įgytos legaliai – bijoti nereikia). Be to, kad banko skyrius turėtų reikiama eurų sumą, jei keisies 15 000

Iki kada galios litų pašto ženklai, bilietėliai?

Pašto ženklai (ar apmokėti vokai, atvirukai) ir viešojo transporto bilietai, ant kurių parašyta vertė tik litais, galios ne ilgiau kaip iki 2016 12 31.

Kaip įvedus eurą keisis kainos, mokėjimai?

Lito-euro kursas, kuriuo planuojama viską keisti: 3,4528 lito už 1 eurą. Taip bus keičiami ir patys litai, ir kainos, baudos bei kitos sumos, dabar nustatytos litais.

Pakeitus kainas ir kitas sumas, jos suapvalinamos iki tiek, kiek buvo suapvalinta senoji suma.
Tai yra, tarkime, kaina litais 19,99 Lt, tai matematinio veiksmo rezultatas būtų 5,789504170528. Aišku, kad tokia kaina negalėtų būti: juk nėra už vieną eurocentą mažesnių monetų. Todėl naujoji kaina bus 5,79 euro.

Tačiau jei kaina bus 19,00 Lt, tai matematinio veiksmo rezultatas bus 5,50278035 eurų. Kadangi originali kaina buvo be centų, tai ir naujoji kaina galės būti be centų, šiuo atveju, 6 eurai.
Sumos, kurių paskutinis skaitmuo (neskaitant nulių) mažesnis už 5, apvalinamos į apačią, sumos, kurių paskutinis skaitmuo (neskaitant nulių) 5 ar didesnis – į viršų (pvz. 5,49 euro apvalinama, jei to reikia, iki 5 eurų; 5,50 eurų apvalinama iki 6 eurų).

Jeigu mokėjimas susideda iš daug atskirų sumelių (pvz. vandens parko bilietas, suteikiantis teisę eiti ir į pirtis, ir į atrakcionus), tai apvalinama tik galutinė suma, o ne tarpinės.

Verslininkai negali keisti kainų kaip nors kitaip (jų didinti), kita vertus, tai laikinas ribojimas, skirtas tik tam, kad žmonėms euras nesiasocijuotų su padidėjusiomis kainomis. Kainas verslininkai gali padidinti arba jau dabar, arba praėjus šiek tiek laiko po euro įvedimo.

Kaip įvedus eurą keisis atlyginimai, pensijos?

Norėdama, kad paprasti žmonės į eurą žiūrėtų kuo palankiau, valdžia nustatė, kad atlyginimai ir pensijos apvalinami palankiau jų gavėjams: nepriklausomai nuo matematinių taisyklių visada tik į viršų. Tačiau čia apvalinama iki eurocento. Tai yra, tarkime, 2000 Lt alga, kuri šiaip būtų 579,240037 euro, dabar bus 579,25 euro. Taigi realiai darbuotojas/pensininkas išloš ne daugiau nei ~3 lietuviškuscentus į mėnesį, 2000 Lt algos „susiapvalinti“ iki 1000 eurų tikrai neišeis.
Taip pat nustatytas ir draudimas keisti paskolų palūkanas skolininko nenaudai.

Kaip įvedus eurą keisis vertybiniai popieriai ir palūkanų normos

Kai kuriuose įstatymuose, įstatuose, taisyklėse ir kitur minimi visokie su litais susiję terminai. Kadangi visi šie dokumentai dar ilgai nebus pakeisti (dalį jų, pvz. pensijų fondų taisykles ir pan., pakeisti bus privaloma iki 2015 12 31), Euro įstatymas numato, kaip bus traktuojami tokie terminai:

VILIBOR reikės traktuoti kaip EURIBOR, 1 nakties VILIBOR kaip EONIA (išskyrus jei laikotarpis prasideda iki euro įvedimo). Tačiau maržų bloginti negalima.

„Lietuvos banko oficialų lito kursą užsienio valiutų atžvilgiu“ reikės traktuoti kaip „Europos centrinio banko orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius“, o jei tokie neskelbiami – į „Lietuvos banko orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius“.

Lietuvos vyriausybės ir kiti vertybiniai popieriai, nominuoti litais, bus nominuoti ne eurais, bet eurocentais.

Tačiau: nors kainų, atlyginimų ir pensijų keitimo tvarką įstatymas nustato aiškiai, kalbant apie finansinius, įmonių tarpusavio santykius taip nebėra. Euro įstatymas tik nurodo, kaip bus traktuojama jeigu nesutarta kitaip. Sutartimi (pvz. banko-kliento) galima sutarti ir kitaip.

Akcijų nominali vertė verčiama į eurus bendrai, apvalinant eurocento tikslumu (pvz. jei išleista 10 000 akcijų po 1 Lt, tai nauja visų akcijų suma bus 2896,20 eurų, o vienos akcijos – 28,96 eurocento). Pajai perskaičiuojami kiekvienas atskirai apvalinant iki eurocentų.

Kas gresia už euro įvedimo tvarkos pažeidimus?

Už įstatymo pažeidimą gresia administracinė atsakomybė – fiziniams asmenims daugiausiai įspėjimas, juridiniams ir jų vadovams – įspėjimas ar bauda iki 1 000 Lt. Pakartotinai pažeidus fiziniams asmenims skiriama bauda iki 5 000 Lt, juridiniams asmenims ir jų vadovams – iki 10 000 Lt. Atsakomybė gresia už netinkamą apvalinimą, netinkamą keitimą, netinkamą valiutų priėmimą pereinamuoju laikotarpiu ir kt.

Tvarką prižiūri daug skirtingų organizacijų pagal veiklos sritis, pvz. ryšių įmonėms baudas gali skirti Ryšių reguliavimo tarnyba.

Pasisakymų: 5 to “Euro Lietuvoje įvedimas: kainos, keitimas ir kita”

 • Imantas:

  Jusu pateiktoje informacijoje randu informacijos apie Litu keitima ir apvalinima, taciau niekur kitur tokios informacijos nerandu, gal galetumete parasyti kokiu vyriausybes nutarimu remetes pateikdami sia informacija arba parasyti nuoroda, kur galeciau rasti sia informacija.

  Domiuosi, nes mes uzsiimame mazmenine prekyba, ir pas mus kainos visada budavo be ventines israiskos, tai gal galime ir kovertavus i eurus taip pat rasyti be euro centu po kablelio…?

  pas mus kainos budavo:
  299 Lt, 55Lt ir panasiai…

  Zemiau pateikia citata is Jusu pateiktos informacijos

  “Pakeitus kainas ir kitas sumas, jos suapvalinamos iki tiek, kiek buvo suapvalinta senoji suma.
  Tai yra, tarkime, kaina litais 19,99 Lt, tai matematinio veiksmo rezultatas būtų 5,789504170528. Aišku, kad tokia kaina negalėtų būti: juk nėra už vieną eurocentą mažesnių monetų. Todėl naujoji kaina bus 5,79 euro.

  Tačiau jei kaina bus 19,00 Lt, tai matematinio veiksmo rezultatas bus 5,50278035 eurų. Kadangi originali kaina buvo be centų, tai ir naujoji kaina galės būti be centų, šiuo atveju, 6 eurai.
  Sumos, kurių paskutinis skaitmuo (neskaitant nulių) mažesnis už 5, apvalinamos į apačią, sumos, kurių paskutinis skaitmuo (neskaitant nulių) 5 ar didesnis – į viršų (pvz. 5,49 euro apvalinama, jei to reikia, iki 5 eurų; 5,50 eurų apvalinama iki 6 eurų).”

  • Sveiki,

   Tai nurodyta Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 str. 6 d.

   7 str. 2 d. “Kai pinigų sumos litais perskaičiuojamos į eurus ar pinigų sumos eurais perskaičiuojamos į litus, išskyrus šiame straipsnyje numatytas išimtis, taikomas perskaičiavimo kursas ir apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens yra pridedamas vienetas, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo lieka nepakitęs. ”

   7 str. 5 d. “Tarifai, įkainiai, komisiniai užmokesčiai ir kiti litais (eurais) išreikšti dydžiai, kuriuos reikia perskaičiuoti į eurus (litus), perskaičiuojami ir išreiškiami eurais (litais) tiek pat skaitmenų po kablelio tikslumu, kaip jie buvo išreikšti litais (eurais). Valstybės ir savivaldybių institucijos teisės aktų nustatyta tvarka ar šalys – tarpusavio susitarimu gali taikyti tikslesnius išraiškos būdus. Apvalinama iki 2 skaitmenų po kablelio tik apskaičiavus galutinę pinigų sumą. ”

   7 str. 6 d. “Perskaičiuojant prekių (paslaugų) vieneto kainą, vertė eurais nurodoma tokiu pačiu skaičiumi skaitmenų po kablelio kaip vieneto kaina litais.”

 • Geriau butu internete toks puslapis kur parodo tiek ir tiek litu=tiek ir tiek euru irta uzpildai ir suzinai kiek ten euru

 • algis:

  Labai nepatogu 3men atgal dariau kainorascius au litai didesni eurai mazesni , sabar nauja tvarka eurai didesbi litai mazesni zinot kiek 1pakwitimas kainuoja apie 400lt

 • Jurgis:

  Geras bei informatyvus straipsnis, tikrai puikiai atkreiptas dėmesys i verslui ir paprastam pilieciui svarniausius klausimus, kuriuos iskele euro ivedimas Lietuvoje

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook