Neveiksnumas ir veiksnumo ribojimas: kas ir kaip

Pasitaiko, kad dėl psichinių ar kitų problemų žmogus nebegali atsakyti už savo veiksmus. Jei nieko nedarysi, jo šeimos gerovei gresia pavojus: pavyzdžiui, toks žmogus gali prisipirkti nereikalingų daiktų ar parduoti/padovanoti reikalingus bei kitaip neprotingai elgtis. Šitą gali sustabdyti veiksnumo atėjimas ar apribojimas.

Asmens pripažinimas neveiksniu

Neveiksnus asmuo yra toks, kuris dėl psichinės ligos, silpnaprotystės, nesupranta, nevaldo savo veiksmų. Neveiksnus asmuo negali pats sudaryti jokių sandorių. Jis traktuojamas panašiai, kaip vaikas (iki 14 m. amžiaus). Tai yra, už jį atsako, sandorius sudaro globėjas. Jeigu sandorį sudarys pats neveiksnus asmuo ir globėjas jo nepatvirtins, šis negalios, o kita šalis turės atkurti buvusią padėtį (pvz. jei neveiksnus asmuo nusipirktų televizorių, parduotuvė turės grąžinti pinigus ir priimti televizorių atgal), o jei žinojo apie neveiksnumą – dar ir atlyginti nuostolius. Neveiksnus asmuo negali ir viso kito, ko negali vaikai: sudaryti santuokos, balsuoti ir t.t.

Būti globėju yra didelė atsakomybė, juk neprognozuojamas asmuo gali pridaryti nuostolių, o juos greičiausiai teks atlyginti globėjui. Be to, buvimas globėju nereiškia, kad galima laisvai naudotis neveiksnaus asmens turtu: tą galima daryti tik neveiksnaus asmens naudai. Kad globėjas nepiktnaudžiautų, norėdamas sudaryti neveiksnaus asmens vardu sandorį, mažinantį jo turto vertę, parduodantį ar išnuomojantį jo nekilnojamąjį turtą, ar bet kokį kitą sandorį, brangesnį už 5000 Lt, jis privalo prieš tai gauti teismo leidimą. Teismo leidimas būtinas ir neveiksniam asmeniui psichiatriškai hospitalizuoti virš 2 parų, kastruoti, sterilizuoti, daryti abortą, operuoti, amputuoti organą (išskyrus kai yra pavojus gyvybei).

Neveiksniu žmogų gali pripažinti tik teismas (t.y. nors žmogus ir silpnaprotis, kol jo teismas neveiksniu nepripažįsta tol jis – veiksnus). Į teismą dėl šito turi teisę kreiptis to žmogaus vyras/žmona, tėvai, pilnamečiai vaikai. Taip pat turi teisę kreiptis ir globos/rūpybos įstaiga ar prokuroras. Kiti žmonės (pvz. kaimynai) tiesiai kreiptis į teismą negali, bet gali kreiptis į globos/rūpybos įstaigą, o ši jei reiks kreipsis į teismą.

Pripažinęs žmogų neveiksniu teismas skiria globėją (gali skirti tik tokį, kuris pats sutinka. Be to, atsižvelgiama ir į jo moralines savybes). Jei globėjas yra artimas giminaitis – privalo globoti nemokamai, kitu atveju gali gauti atlyginimą iš neveiksnaus asmens turto. Globėju gali būti paskirta ir institucija (pvz. senelių namai). Kaip vykdoma globa prižiūri glovos institucijos, o netinkamai pareigas vykdantį globėją teismas gali nušalinti.

Jei žmogus, pripažintas neveiksniu, pasveiksta/apsveiksta, ta pačia tvarka teismas jį gali pripažinti veiksniu, globa panaikinama.

Asmens veiksnumo apribojimas

Veiksnumo apribojimas – tai tarpinis variantas tarp veiksnumo ir neveiksnumo. Savo esme ribotai veiksnus žmogus traktuojamas panašiai, kaip nepilnametis nuo 14 iki 18 metų: jis turi kai kurias suaugusiojo teises ir pareigas, bet ne visas. Jam skiriama rūpyba, o jį prižiūrintis asmuo vadinamas rūpintoju.

Ribotai veiksnus asmuo gali sudaryti sandorius, tačiau daugelį jų – tik leidus rūpintojui: atsiimti algą/pensiją/pajamas ir jais disponuoti, skolinti(s) sumas didesnes nei du vidutiniai atlyginimai, garantuoti/laiduoti, perleisti savo turtą ar suvaržyti teises į jį, priimti/atsisakyti priimti palikimą, sudaryti buto statybos ar kapitalinio remonto rangos sutartį, išnuomoti ar panauda suteikti savo turtą. Teismas gali nurodyti, kad rūpintojo sutikimas reikalingas ir daugiau veismų.

Tiesa, ribotai veiksnus asmuo gali sudaryti santuoką, balsuoti ir atlikti kitus veiksmus, kurių dauguma 14-18 metų nepilnamečių teisės atlikti neturi.

Veiksnumas ribojamas ne dėl psichinės ligos, o tada, kai žmogus yra alkoholikas, narkomanas, toksikomanas.

Veisknumą irgi gali apriboti (ar apribojimą panaikinti) tik teismas, o tvarka čia tokia pati, kaip ir dėl pripažinimo neveiksniu (žr. aukščiau). Rūpintojas skiriamas ir atšaukiamas ta pačia tvarka, kaip neveiksnumo atveju – globėjas.

Veiksnaus asmens rūpyba

Jei veiksnus asmuo negali dėl sveikatos būklės vykdyti savo teisių ir pareigų, jo paties ar globos įstaigos prašymu jam gali būti skirta rūpyba. Šiuoa tveju asmuo ir rūpintojas sudaro sutartį, pagal kurią rūpintojas ir rūpinasi veiksnaus asmens turtu.

Pasisakymų: 39 to “Neveiksnumas ir veiksnumo ribojimas: kas ir kaip”

 • Aušra:

  Sveiki,
  Prieš mėnesį mirė mama. Likome dviese su sese. Sesuo yra neveiksni, esu jos globėja ir turto administratorė (teisiškai) . Pradėjau tvarkyti paveldėjimą. Turtas-butas ( 2 kambarių).
  Norėjau sužinoti, ar mes busim abi to buto savininkės, ar butas bus mano vardu tik su tam tikromis sąlygomis, suprantama, kad jai priklauso dalis? Domina, kieno vardu bus butas, nes prasidės namo renovacija, ir reikės imti paskolą namo renovacijai.
  Ačiū.

  • Jei abi paveldėtojos – būsite abi savininkės. Kaip globėja, galėsite kai kuriuos dalykus tvarkyti ir už seserį, tačiau tai labiau ribota, nei dėl savo turto.

 • Valdas Banaitis:

  Ar artimiausias alkoholiko giminaitis gali būti skiriamas rūpintou, kuris galėtų neleiiti alkoholikui parduoti savo butą (be kurio leidimo butas negalėtų būti parduotas ir pan.)

 • Inga:

  Sveiki.
  Mūsų mamytė mirė š.m. sausio mėn.Jos turta ir pinigelius paveldejo tėvas,sesė ir aš,bet mes turime dar neigalų brolį,kuris gyvena globos namuose.Notarė nedaleido,kad broliui būtų skirtas mamos paveldejimas (t.y. dalis pinigelių,buto ir garažo),tipo paaiškindama,kad brolis pats nesugebes valdyti to turto.Ir ka Jūs patartumėte daryti ir nuo ko pradėti.Tėvas ir sesė sutinka,kad as buciau jo globėja.
  Mes turime ir rašta is globos namų,kad jie nepretenduoja i ta turtą.

  • Andrius:

   Laba diena.Sesuo globos namuose.Ji akla,beraštė,finansinių reikalų nesupranta Aš ją prižiūrėjau 12 m.Šiuo metu esu neįgalus,testamento sesers parašyti niekada neprašiau.Šiuo metu jos nekilnojamą turtą įvertino 11000 euro ir mane įpareigojo mokėti 1 proc,nuo turto vertės,nors aš jokių teisių į turtą neturiu,o notaras nelabai nori tvirtinti jos žodinio pasakymo,kad ji sutinka parašyti testamentą broliui,kadangi jam privalu mokėti globos namams 1 proc. turto mokestį.Pensija maža,Esant testamentui galėčiau gal būt išnuomoti jos butelį ir apmokėti už globą,o dabar jau tris mėnesius sumokėjau po 110 eurų.Kur kreiptis ir ką man daryti ? Su pagarba Andrius.Ačiū.

   • Aistė Žemaitienė:

    Siūlytina kreiptis į artimiausią globos ir rūpybos įstaigą, pasitartumėte su jais dėl sesers veiksnumo ribojimo.

 • Ginas:

  Sveiki, kaip apriboti nuo alkoholio priklausomo sutuoktinio teises į nepilnametį vaiką?
  Ir ką daryt, kad išvengti atsakomybės/padarinių už priklausomo žmogaus padarytų veiksmus, tarkim, padarys avariją ir bėgs iš ivykio vietos, sukels gaisrą, užpils kaimynus, pasiims greituosius kreditus…

  Ačiū.

 • Nijole:

  mire sunus su visiska negalia,jis turejo skolu-turto neturejo,vaiku neturejo tik motina,kas atlygins jo skolas?Globeja motina

  • Aistė Žemaitienė:

   Pagal Civilinį kodeksą, jei asmuo nepaliko testamento, paveldima pagal įstatymo nurodytas paveldėtojų eiles. Pirma paveldėtojų eilė pagal įstatymą yra mirusiojo vaikai, kurių šiuo atveju nėra. Tuomet paveldėtojai yra antroji eilė – antroje eilėje įrašyti palikėjo tėvai, kas, suprantu, esant gyvai motinai šiuo atveju ir aktualu. Jei palikimas priimamas, tuomet priimamos ir palikėjo skolos. Tačiau kadangi minite, kad šiuo atveju nėra jokio turto, o yra tik skolos, tokiu atveju motina gali arba palikimo atsisakyti (pareiškimą dėl atsisakymo reiktų paduoti palikimo atsiradimo vietos notarui per 3 mėnesius) arba jo nepriimti (nepradėti jo faktiškai valdyti).

  • Nijole:

   aciu

 • Giedrė:

  Laba diena. Norėjau paklausti, kokiu būdu reikia susitvarkyti dokumentus,, kad oficialus globėjas ir turto administratorius gautų leidimą naudoti neveiksniam asmeniui priklausančias lėšas jo pragyvenimo išlaidoms ir vaistams. Mama, kuri teismo pripažinta neveiksni dėl silpnaprotystės, negali pati pasiimti savo pensijos, slaugos pinigėlių. Ar reikia vėl atskirai kreiptis į tesimą, kad patenkintų prašymą leisti naudoti neveiksniam asmeniui priklausančias lėšas jo pragyvenimo išlaidoms ir vaistams? Ačiū.

  • Aistė Žemaitienė:

   Ar teismas, skirdamas globėją, iškart neišsprendė ir turto administravimo, kitų aktualių klausimų? nes galėjo tai padaryti, jei nepadarė, tuomet taip, per teismą

 • Inga:

  Laba diena,

  Mano broliui dėl ligos jau dešimt metų nustatytas neįgalumas ir neterminuotai nuolatinė slauga. Tėvai mirę, brolis kitų giminių, artimų ir jokio turto neturi – gyvena mano bute, jį prižiūriu, apiperku, slaugau, vežioju į gydymo įstaigas ir pan. Brolis psichiškai veiksnus ir gali pasirašyti dokumentus.
  Kokia tvarka galėčiau kreiptis (koks Ieškinys teismui turėtų būti pateiktas), kad būčiau pripažinta jo globėja ir Sodra man skaičiuotų darbo stažą? Ar teisme reikia abiems dalyvauti? Kur galima gauti Ieškinio pavyzdį?
  Ačiū

  • Globa skiriama tik neveiksniems asmenims. Tai paprastai susiję su psichine liga. Kaip jūs aprašėte, jūsų brolis – veiksnus. Vien dėlto, kad yra fiziškai sergantis ar neįgalus jam nebus nustatytas neveiksnumas.

 • Indre:

  laba diena, noriu uzklausti Jusu, nes pas mus jau situacija nesuvaldoma. Tetis zuvo kaip as su sese buvom nepilnametes(dabar mums 30, 26 metai) mama po biski pradejo girtauti viska pardave ka paliko tetis isskyrus nama, kuriame mes gyvenam visos trys as su sese mokam mokescius priziurim namus , o kaip mamai uzeina tos dienos(menesiais) tai ji tikrai nesuvaldoma tik jaukia musu prota ir ramybe, o kaip blaiva buna viskas lyg ciki piki nors primenam mamai , mama susiimk juk turi didele problema ji to nepripazysta, prasem kad bent perasytu mums nama, kad ir su sutartim kad ji gyventu kol ji gyva, nes nezinia kas jai uzplauks ant tu dienu , o ji nesutinka ir nepripazysta kad ji yra ligonis. Aisku daug kas sakytu isskraustykit palikit ja, o mes to nenorim nes jis pavirs greitai landyne, o mes to nenorim nes yra tecio namas kuriame jis pats uzaugo ir tai vertinam . Mama nedirbanti siuo metu – metus laiko .Klausimas toks kiek apseitu mums teismas ir kiek truktu? kokie minusai pliusai?
  Aciu is anksto uz atsakyma.

  • Aistė Žemaitienė:

   Nelabai supratau Jūsų klausimo – ką norėtumėte teismo procesu pasiekti ir kokie kieno minusai bei pliusai?

   • Indre:

    Mes bijom kad viena diena mama ims ir parduos nama, o mes norim uzkirsti kelia tai as manau variantas vienintelis kad ja pripazinti ja neveiksne, o tas pripazinimas tai juk per teismus reikes pripazinti. tai mano klausimas kiek tai uztruktu, kad ja pripazintu? ar daug kainuos ? ir kokie minusai pliusai? pvz popierizmas didelis, kaimynu atsiliepimai as neisivaizduoju.
    is anksto aciu uz atsakyma 🙂

    • Aistė Žemaitienė:

     Taip, pripažįsta teismas. Užtrunka priklausomai nuo teismo užimtumo, vidutiniškai apie pusę metų. Mūsų valandos teisinių paslaugų kaina – 66 EUR. Galite kreiptis tiesiogiai el paštu aiste.zemaitiene@gmail.com

 • Agne:

  Laba diena. Mama yra alkoholike, dėl šios problemos lankosi pas psichiatra ir geria vaistus. Ji pasirašė ir notaras patvirtino, kad atsisako gauto palikimo. Ar galima atgaline data paskelbti jos dalini neveiksnuma ir taip anuliuoti sutarti remiantis psichatro išrašais? Ačiū

 • Raima:

  Laba diena, mama daugelį metų serga psichikos liga. Tarybiniais laikais kelis kartus gydyta psichiatrinėje ligoninėje. Diagnozės nežinau, nes tada buvau paauglė -spėju,kad tai paranojinė šizofrenija. Savo ligos nepripažįsta, vaistų negeria. Girdi balsus, mato regimąsias haliucinacijas. Iki šiol neblogai tvarkėsi pati. Tačiau dabar prisidarė skolų, sumokėjo bendrijos mokesčius ne į tą knygelę ir nieko nenori girdėti. Bendrija ketina paduoti į teismą dėl skolų. Išoriškai liga nelabai pastebima, atrodo gana tvarkinga senutė. Ar pavyktų jai nustatyti neveiksnumą? Nuo ko pradėti? Baisu, kad mama prisidarys dar daugiau skolų ir praras butą.

  • Aistė Žemaitienė:

   Reiktų kreiptis į teismą. Kreiptis į teismą dėl tėvų neveiksnumo nustatymo gali ir vaikai, tad tai galite padaryti tiesiogiai Jūs, jos dukra.

 • Povilas:

  Brolis daug kartų gydytas psichiatrijos ligoninėse ,dabar girtauja,vaikšto su neaiškiomis kompanijos ar galiu kreiptis dėl jo neveiksnumo nustatymo jei gyva sena mama,jai 74 metai

  • terese:

   Turiu alkoholiką vyrą 65 metų.gydesi narkologinaime,gulejo DAriaus Gireno ligonineje,pastoviai vezamas i Ziegzdrių ligonine išblaivinimui.Gėrimo stilius 2 savaites geria dieną ,naktį,nieko nevalgo tik geria,nemasto,neveiksnus,vaziuoja su masina nemastantis ,po to greitoji isveza isblaivinimui.TAda 3 savaites negeria ir vel viskas is naujo.UZ elektra nemoka,nors atlieka maksimmus veiskmus,nama niokoja ,nes viska griauna,slapinasi ,vemia kambaryj.Issiblaives rekia ,kad cia viska jo ir ka nori ta daro.Ar galima apriboti teises ,nustatyti neveiksnumo lygį,kokių dokumentų reikai įrodymams?

 • Gabrielė:

  Mama daug metų serga spichikos liga, daug kartų gulėjo psichiatrinėje ligoninėje. Gyvena viena, save prisižiūri, tačiau jos trijų kambarių butą išlaikom mes su broliu, prisidaro skolų, po to mes turim jas padengti. Ji nieko nenori girdėti, bandėm įkalbinėt ,kad parduotų butą nusipirktų mažesnį, bet iki jos prisibelst neįmanoma. Dabar atėjo bauda už nesutvarkytą žemės sklypą, jai vėl viskas vienodai. Nesamones šneka nuo kurių patiems stogai greit nuvažiuos. Ji yra savo turto savininkė ir mes be jos leidimo nieko daryt negalim, net žemės sklypo sutvarkyt, nes visur reikalingas savininkas ir sklypo / buto dokumentai. Jei sklypo nesutvarkysim, sekanti bauda bus nuo 600eur, mes jau finansiškai nebeįstengiam mokėt už ją skolų, baudų ir t.t.
  Kaip supratau, kad mes kaip vaikai galim tiesiogiai kreiptis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo? Ar galim patys parašyt prašymą, ar reikia kreiptis pas teisininkus?

 • Violeta:

  Laba. Teciui nustatyta sunki alzhaimerio forma. Siuo metu jis globos istaigoje, nes nebegali savimi pasirupinti. Vaikai (pilnameciai) norime susitvarkyti jo neveiksnuma. Prasau ivardinkite pazingsniui nuo ko pradeti, nes kaip suprantu paprastas zmogus is gatves “is lempos” be jokiu dokumentu negali kreiptis i teisma del tokiu dalyku.. 🙂
  Is anksto dekoju uz atsakyma 🙂

 • Miglė:

  Sveiki,
  Ar artimas giminaitis yra įpareigotas prisiimti neveiksnaus žmogaus globą?
  Jei biologinei motinai, turinčiai protinę negalią, būtų pripažintas neveiksnumas ir biologiniai vaikai siekia institucinės globos, kokia yra grėsmė, kad ta globa bus perduota vaikams?
  Iš anksto dėkoju už atsakymą.

 • Mantas:

  Laba diena.
  Norejau paklausti ar neveiksnus asmuo turi kokias nors teises ar pareigas,tai yra ar ji gina policija,morales,civilinis,baudziamasis kodeksai i kur apie tai galima butu daugiau pasiskaityt

  • Taip, turi. Veiksnumas apriboajamas tik tam tikriems dalykams, bet ne viskam. Tarkime, tikrai negalima neveiksnaus žmogaus mušti, kankinti ir pan. Viskas yra nustatyta įstatymuose. Jei kažkur nėra parašyta, kad tai negalioja neveiksniam asmeniui, nėra pripažinta, kad tas asmuo neveiksnus toje srityje, reiškia neveiksniam asmeniui toje vietoje galioja ta pati tvarka, kaip ir veiksniam.

 • Angelė:

  Laba diena,
  Noriu paklausti – esu neveiksnios mamos globėja ir turto administratorė. Ar galiu parašyti testamentą mamos turimo turto?

  Ačiū

 • Daiva:

  Laba diena,
  Noriu paklausti, jeigu mama turi neveiksnu vaika, kuriam po savaites sukaks 18 metu, ar gali kreiptis su pareiskimu nustatyti jam neveiksnuma ir globejo paskyrima kada jam sueis pilnametyste, taciau kol kas siuo metu dar nepilnametis vaikas. Ar reikia prasyti, kad butu taikomos laikinosios apsaugos priemones del galimybes teismo proceso metu igyvendinti globejo teises ir pareigas.
  Ačiū
  Pagarbiai,
  Daiva

 • erika:

  Laba diena cia su tokiu klausimu mama nori mane padaryt neveiksne nes 2016m tik pasiemau dokus ir viskas prasidejo. Dar turiu vaika bet ji ir nori vaika pasint. Ka daryt?

  • Aistė Žemaitienė:

   Atleiskite, nesupratau klausimo – ką turite omeny nurodydama “pasint”?

 • Ona:

  Laba diena,
  noriu paklausti, ar asmeniui, sergančiam psichikos liga (F20,) (veiksnumas neapribotas, pakankamai orientuotas laike ir vietoje), gali būti teikiama nemokama teisinė pagalba dėl paveldėjimo priėmimo? Asmuo kreipėsi į savo savivaldybę dėl teisinės pagalbos, tai iš pradžių paprašė pateikti pažymą, kad yra veiksnus (mano nuomone, tokia pažyma neišduodama), vėliau atsisakė priimti dokumentus dėl nemokamos teisinės pagalbos motyvuodami, kad būtina peržiūrėti neveiksnumą pagal atitinkamas sritis.

 • Zita:

  Laba diena,

  Mano sesuo (68 metų) yra teismo paskirta savo neveiksnaus sūnaus (45 metų) globėja. Gyvena savo 4 kambarių bute (vyras miręs).
  Mačiau skelbimą, kad šiuo metu butą pardavinėja, atseit pardavus pirks mažesnį.
  Ar ji turi tokią teisę, ar nereikia gauti teismo leidimo parduoti vienintelį gyvenamąjį bustą?

  Iš anksto dėkoju už atsakymą.

 • Gabriele:

  Sveiki, Ar veiksnumo neturintis asmuo gali įgyti subjektines teises?

 • Laba diena,

  Mano sesuo be mano žinios pateikė prašymą teismui dėl mūsų mamos nustatymo neveiksnia bei mano sesers skyrimo mamos globėja bei turto administratore. Kokias teises ir pareigas įgys mano sesuo jei teismas pripažins ją oficialia mamos globėja ir turto administratore ? Mama turi nekilnojamo turto, žemės, piniginių lėšų. Ar sesuo, tapusi oficialia globėja bei turto administratore, gali surašyti testamentą savo naudai ? Ar teismas gali skirtį ją turto administratore, bet įgalioti veikti pagal įgaliojimą, t.y. norint atlikti kažkokius veiksmus, derinti su kita seserimi ? Ar gali būti abi seserys (mama turi mus dvi) turto administratorės ?

  Ačiū

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook