Kaip gintis nuo baudžiamojo persekiojimo

Iš vienos pusės baudžiamojoje byloje gintis yra sunku, iš kitos – lengva.

Sunku todėl, kad kaltintojai (prokurorai) gali pasitelkti įvairias priemones: kriminalistinius tyrimus, pokalbių klausymąsi ir t.t.

Tačiau lengva todėl, kad prokurorams reikia įrodyti labai daug. Kiekviena nusikalstama veika, aprašyta baudžiamajame kodekse, susideda iš daugelio požymių. Jeigu prokuroras neįrodo bent vieno požymio – tai kaltinamasis turi būti išteisintas. Todėl kaltinamiesiems verta gerai žinoti požymius, kuriuos privalo įrodyti prokuroras, ir ginčyti tuos požymius, kuriems įrodyti prokuroras turi mažai įkalčių.

Kokius požymius privalo įrodyti prokuroras

Visų pirma, nesvarbu kokia nusikalstama veika, prokuroras privalo įrodyti, kad ją padarė kaltinamasis.

Dažniausiai prokuroras dar turi įrodyti, kad kaltinamasis veiką padarė tyčia: pvz. netyčia su svetimais batais iš baliaus išėjęs žmogus nebus baudžiamas už vagystę. Tiesa, kai kuriais atvejais, pvz. nužudymo, baudžiama ir už per neatsargumą padarytą veiką (tačiau bausmė mažesnė).

To dar negana. Dauguma baudžiamojo kodekso straipsnių aprašo papildomų požymių, kuriuos būtina įrodyti, kad būtų galima žmogų nuteisti pagal tą straipsnį. Atidžiai įsiskaitykite į BK straipsnį.

Ten gali būti parašyta, kad baudimui pagal jį reikalinga, kad veika būtų padaryta tam tikroje vietoje, tam tikru metu, tam tikrą darbą dirbančio žmogaus ir t.t. Dažnai rašoma, kad veika turi sukelti tam tikras pasekmes, pvz. “didelę žalą” ar “mirtį”. Šiuo atveju prokuroras turi įrodyti ne tik, kad tos pasekmės buvo, bet ir tai, kad jas tiesiogiai sukėlė būtent kaltinamojo veika. Tai vadinama “priežastiniu ryšiu”.

Jeigu, pavyzdžiui, kaltinamasis padarė avariją, per kurią sunkiai sužalotas kitas žmogus, ir šis žmogus ligoninėje mirė nuo avarijoje patirtų sužeidimų (kad ir po savaitės), tai kaltinamasis bus padaręs nužudymą. Bet  jeigu šis nukentėjusysis žuvo ligoninėje netyčia nukritęs nuo laiptų (kad ir tą pačią dieną), tai kaltinamasis nėra kaltas dėl nužudymo, nes nepakankamas priežastinis ryšys (čia ne kaltinamojo kaltė, kad nukentėjusysis žuvo: nors jeigu ne avarija, jis nebūtų patekęs į ligoninę, bet juk galėjo ir ligoninėje nenusiversti nuo laiptų).

Tai, kad kaltinamasis apsigins nuo vieno kaltinimo įrodydamas, kad vieno iš reikalingų požymių nebuvo, dar nereiškia, kad jis nebus baudžiamas – tiesiog gali būti baudžiamas lengviau. Aukščiau minėtu nusivertimo ligoninėje nuo laiptų atveju nors kaltinamasis ir nebus baudžiamas už nužudymą, jis vis tiek kaltas dėl sveikatos sutrikdymo (dėl kurio nukentėjusysis pateko į ligoninę). Tai, kad tam tikra veika neaprašyta baudžiamajam kodekse, dar nereiškia, kad ji nebaudžiama, mat ji gali būti baudžiama pagal administracinės teisės pažeidimų kodeksą arba gali tekti atlyginti žalą pagal civilinį kodeksą.

Pavyzdžiai

Pateikiu porą pavyzdžių, kaip baudžiamojo kodekso straipsniuose aprašomi nusikalstamų veikų požymiai:

BK 196 str. 1 d. “Tas, kas neteisėtai sunaikino, sugadino, pašalino ar pakeitė elektroninius duomenis arba technine įranga, programine įranga ar kitais būdais apribojo naudojimąsi tokiais duomenimis padarydamas didelės žalos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.”

Čia prokuroras turi papildomai įrodyti, kad:
1.Buvo paveikti elektroniniai duomenys (pvz. kompiuterio sugadinimas čia nepatektų, jei duomenis iš jo galima išgelbėti).
2.Tai padaryta neteisėtai (jei, tarkime, kaltinamajam pagal pareigas priklausė trinti senus duomenis, tai ištrynimas bus teisėtas).
3.Būtent dėl to kilo didelė žala.

BK 170 str. 1 d. “Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,”

Čia prokuroras turi papildomai įrodyti, kad:
1.Kaltinamasis turėjo tikslą įvardytą medžiagą platinti arba ją platino (vien laikymo, pasigaminimo ar įsigijimo nepakanka).
2.Ši medžiaga nukreipta prieš bent vieną įvardytų žmonių grupių (pvz. prieš blondines/us nukreipta medžiaga nepatektų į šį straipsnį, nes plaukų spalva tame sąraše nepaminėta).
3.Medžiagoje tikrai iš tos grupės tyčiojamasi/niekinama/skatinama neapykanta/kurstoma diskriminuoti (pvz. galbūt medžiaga yra tik pokštas ar parodija, o ne pasityčiojimas/niekinimas).

P.S. Net jei yra visi nusikalstamos veikos požymiai kartais už veiką baudžiamoji atsakomybė vis tiek nekyla. Taip būna tada kai yra bent viena iš baudžiąmąją atsakomybę šalinančių aplinkybių.

Pasisakykite (pasisakymas gali pasirodyti ne iš karto)

Facebook