Ką Nuomotojui verta žinoti prieš nuomojant patalpas

Norėtumėte verstis gyvenamųjų patalpų nuoma? o gal ja jau verčiatės?

Ką galite nuomoti

Paprasčiausia, jeigu nuomojate visą butą ar namą.
Galima nuomoti ir atskirus kambarius (pvz. studentams), tačiau čia yra apribojimų. Negalima nuomoti tik pagalbinių patalpų (tualeto, virtuvės, sandėliuko ir pan.) – jomis dalinsis visi žmonės, kuriems bus išnuomoti kambariai. Taip pat negalima nuomoti tik pereinamojo kambario ar dalies kambario.
Tačiau šiuos draudimus galima apeiti, jei nuomojate butą ar namą keliems žmonėms pasirašydamas vieną nuomos sutartį. Pavyzdžiui, galite išnuomoti vieną kambarį dviems draugams, kurie kartu ir susitars su jumis dėl sąlygų. Tačiau negalite išnuomoti pusės kambario vienam žmogui, o paskui visai atskirai kitą pusę – kitam.

Nuomos sutartis

Jeigu susitariama dėl to, kada sutartis baigsis (pvz. “Nuoma vieneriems metams”), tai privaloma sutartį surašyti raštu. Tačiau jei dėl trukmės nesitariama, galima susitarti ir žodžiu (nieko nepasirašant). Tokiu atveju nuomotojas susitarimą galės nutraukti bet kada įspėjęs prieš 6 mėnesius.
Nuomos sutartyje turi būti nurodyti bent šie dalykai: adresas, kambarių/patalpų skaičius, plotas, inžinerinė/techninė įranga, naudojimosi bendro naudojimo patalpomis sąlygos, nuomos mokestis ir mokėjimo terminai, atsiskaitymų už komunalines paslaugas tvarka. Taip pat pasirašant sutartį reikia perduoti bendrijos įstatų kopiją.
Kai kurių dalykų sutartyje nurodyti neprivaloma, o jei jie bus nenurodyti, bus privalu vadovautis įstatymų “rekomendacijomis”, pavyzdžiui, jei sutartyje nenumatyta iki kelintos dienos reikia sumokėti nuompinigius, tai privalu padaryti iki 20 kiekvieno mėnesio dienos.
Draudžiama sutartyje įrašyti tam tikras nuomininkui nenaudingas sąlygas:
a)Atsakomybę be kaltės (pavyzdžiui, kad nuomininkas atsakys, jei butas sudegs, nors gaisras kiltų nuo kaimynų) arba didesnę atsakomybę nei realūs nuostoliai (pavyzdžiui, kad sugadinęs tualetą nuomininkas ne tik sumokės už remontą, bet dar ir 500 Lt baudą nuomotojui).
b)Nuomotojo vienašališką sąlygų keitimą (pavyzdžiui, nuomotojo teisę bet kada bet kokiu dydžiu pakelti nuomos mokestį), taip pat vienašališką sprendimą, kad patalpa tinkama gyventi (jei po, tarkim, gaisro, iškiltų abejonė tuo).
c)Keisti nuomininko teises pagal jo šeimos narių skaičių, jei butas nėra per mažas (pavyzdžiui, nustatyti, kad sutartis nutrūks, jei nuomininkas ves ar susilauks vaikų).
d)Riboti nuomininko teisę rinktis iš ko pirkti daiktus/paslaugas (tarkime, nurodyti, kad nuomininkas gali statyti tik baldus iš IKEA).
e)Reikalauti iš nuomininko sumokėti mokestį už visą laiką, jei vėluoja sumokėti bent truputį.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos teisė neproporcingai gina nuomininkus, dažnai jokios nuomos sutartys nepasirašomos. Tokiu atveju ir nuomotojui, ir nuomininkui bus sunku įrodyti, kad nuomos sutartis sudaryta. Nuomotojas šiuo atveju galės paprasčiau neteisėtai “išprašyti” nuomininką (kaip antai – pakeisdamas spyną), bet ir nuomininkas galės pabėgti neteisėtai nesusimokėjęs ar ką nors sugadinęs.

Nuomotojo mokami mokesčiai valstybei

Nuomotojas, norėdamas verstis gyvenamųjų patalpų nuoma Lietuvoje, privalo atitinkamiems mokestiniams metams įsigyti verslo liudijimą, kuriame būtų nurodyta verslo rūšis – gyvenamosios paskirties patalpų nuoma neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos). Šiame verslo liudijime bus išvardyti visi butai, kurių nuoma bus verčiamasi, veiklos vykdymo laikotarpiai. Įsigydami jį valstybinei mokesčių inspekcijai pervesite fiksuotą sumą.
Jei verčiatės tik gyvenamųjų patalpų nuoma ir neturite kitokiai veiklai reikiamų verslo liudijimų, o privalomuoju sveikatos draudimu esate draudžiamas valstybės lėšomis ir/ar gaunate darbo užmokestį, už atitinkamą vertimąsi nuoma papildomų privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėti nereikia. Tačiau jei privalomuoju sveikatos draudimu nesate draudžiamas ir negaunate darbo ar kito jam prilyginto užmokesčio, kas mėnesį privalote valstybei mokėti 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžio įmokas, kas šiuo metu, MMA esant 300 EUR, sudaro 27 EUR.

Ko negali daryti nuomininkas be sutikimo

Be šeimininko sutikimo nuomininkas negali pasikviesti ten gyventi kitų žmonių (tarkime, draugų). Tačiau nuomotojui įstatymai draudžia uždrausti pasiimti gyventi savo vaiką ar vien dėl šios priežasties atsisakyti nuomoti butą šeimai turinčiai ar besilaukiančiai vaikų (nebent buto plotas labai mažas).
Taip pat nuomininkas be šeimininko sutikimo negali ir pernuomoti buto.
Pasibaigus nuomos sutarčiai, baigiasi ir visų kitų nuomininko įleistų žmonių, šeimos narių teisė ten gyventi.

Kaip nutraukti sutartį ar pakeisti nuomos kainą

Įstatymai gina nuomininkus, todėl juos “išprašyti” ar pakelti nuomos kainą labai sunku. Tam reikia laikytis griežtai nustatytų procedūrų, o kažką padarius vėliau nei numatyta galimybės pakeisti nuomininką ar kainą reikės laukti dar ilgiau.
Nors nuomos sutartis gali pasibaigti suėjus numatytam laikui, ji nesibaigia automatiškai! Priešingai – jei nieko nedarysite, sutartis automatiškai prasitęs tokiam pačiam laikui, už tokią pačią kainą.
Todėl norėdami nebenuomoti buto arba keisti nuomos kainą, privalote likus nuo 6 iki 3 mėnesių iki nuomos sutarties pabaigos pranešti nuomininkui, kad:
a)Nuomoti patalpų niekam nebeketinate (tokiu atveju privalėsite jų nenuomoti bent 1 metus), arba
b)Nuomosite patalpas kitom sąlygom/kaina. Jeigu patalpas ketinate toliau nuomoti, esamas nuomininkas visada turi teisę jas nuomotis toliau – nebent nauja kaina jam netiktų.
Neturite teisės “išprašyti” esamo nuomininko vien tam, kad susirastumėte naują, kuris nemokės daugiau, nei būtų mokėjęs senasis nuomininkas. Jei taip padarysite, buvęs nuomininkas galės teismo reikalauti grąžinti jį į butą vietoje naujojo nuomininko.
Tuo tarpu jeigu nuomininkas norės išsikraustyti, jis tik privalės pranešti jums prieš 1 mėnesį. Nesvarbu, kad buvo numatyta, kad sutartis galios 1 metus – vis tiek galės išsikraustyti po mėnesio ir nuo tada nebemokėti nuomos. Taigi laikas, kiek galios sutartis, iš tikro svarbus tik buto ar namo šeimininkui.

Jei nuomininkas nemoka ar daro žalą

Jeigu nuomininkas elgiasi netinkamai, galite nustoti jam nuomoti butą, be to, nebeprivalote pratęsti sutarties, net jei nuomininkas norėtų likti jūsų bute. Elgesys, už kurį galima pašalinti nuomininką:
1.Nuomininkas nemoka už nuomą daugiau nei 3 mėnesius.
2.Nuomininkas ar jo šeimos nariai sudaro neįmanomas sąlygas kartu ar greta gyventi kitiems.
3.Nuomininkas nemoka už komunalines paslaugas.
4.Nuomininkas gadina butą ar naudoja jį ne pagal paskirtį.
Nuomininkas privalo grąžinti patalpas tokias, kokias gavo.
Jei kažką pablogino (pavyzdžiui, apdaužė sienas), nuomininkas turi pataisyti arba atlyginti žalą.
Tačiau nuomininkas atsako tik už savo ir savo įsileistų žmonių veiksmus – jeigu, tarkime, tuo metu, kol butas išnuomotas, jį užpils kaimynai, tai kaimynai – o ne nuomininkas – ir turės atlyginti žalą.
Jei kažką pagerino, nuomininkas gali pagerinimus pasiimti sau, bet tik jeigu juos įmanoma pasiimti nieko nesugadinant; kitu atveju pagerinimai atitenka nuomotojui. Pavyzdžiui, jei nuomininkas pakabino naują šviestuvą, gali jį nusiimti ir išsivežti (ir vėl užkabinti seną šviestuvą), bet jei uždažė atsilupusią sieną tai, aišku, dažų neatsiims. Tačiau jeigu pagerinimai daryti su nuomotojo sutikimu, tuomet nuomininkas gali prašyti už juos atlyginti.

Aistė Žemaitienė

Advokato pasirašyta pretenzija - nuo 66 EUR;
Ieškinys - nuo 400 EUR

El. paštas: aiste.zemaitiene@gmail.com

Pasisakymų: 78 to “Ką Nuomotojui verta žinoti prieš nuomojant patalpas”

 • Vida:

  Deja, iš patirties galiu teigti kad nuomotojai patys dažniausiai vengia sudaryt normalią nuomos sutartį ir nemoka mokesčių už gaunamas pajamas.

 • Jevgenij:

  Sveiki,

  ar įmanoma sudaryti nuomos sutartį jeigu nuomininkas mokės tik už komunalines paslaugas? Ir ar reikia nuomotojui šiuo atvėju mokėti valstybei mokėsčius vien už tai, kad nuomininkas moka TIK už komunalines paslaugas.

  taip pat, jeigu nuomininkas jau nemoka 3 mėnėsius ar verta jį būtų paduoti į teismą? Net gi dėl menkos sumos? Kokie šansai laimėti? Ir ar verta šiuo atvėju samdytis advokatą?

  Ačiū labai!

  • Tai, ką minite, būtų panaudos sutartis, pagal kurią duodate daiktą neatlygintinai, o panaudos gavėjas (taip šiuo atveju vadinama tai, kas nuomos atveju yra nuomininkas) tik įsipareigoja išlaikyti daiktą.

   Jei yra 3 mėn. skola, mano nuomone, verta duoti į teismą. Tokia skola jau nesusidaro “netyčia”. Teismai skolas priteisia, nebent būtų kažkokių jums nepalankių aplinkybių. Be to, dažnai gavę šaukimą į teismą nuomininkai ir šiaip susimoka skolą, nes supranta, kad mokėti vis vien teks (tuo tarpu jei neduosite į teismą gali galvoti, kad “jis nieko nedaro dėl tų skolų, galim ir ilgiau nemokėti”). Advokatas dažniausiai gali surašyti ieškinį ar pareiškimą dėl teismo įsakymo kokybiškiau, o laimėjus bylą jam sumokėtus pinigus galima prisiteisti iš oponento (be to, jau vien laiškas nuomininkams nuo advokato gali priversti juos patikėti, kad bus kreipiamasi į teismą, ir sumokėti skolą). Tačiau ar jį samdyti – spręsti jums pačiam; jei nuspręstumėte samdyti – galime padėti.

   • Jevgenij:

    O įmanoma sudaryti Nuomos sutartį vien tam, kad žmogus ten gyventu ir mokėtų mums TIK už komunalinęs paslaugas? Ir mes negautumėme jokio pelno iš nuomojamojo buto.

    Tokiu atvėju vis tiek reikia deklaruoti pajamas?

    • Kaip minėjau, tai būtų Panaudos sutartis. Galima net nustatyti, kad žmogus tiesiogiai mokės už komunalines paslaugas LESTO, Vandenims ir pan.

     Bendrai paėmus, tarkime, vandenį, šiaip ar taip savo reikmėms perka nuomininkas, o ne jūs – tai nėra jūsų pajamos, jei jis sumoka lygiai tiek, kiek reikia vandenį tiekiančiai įmonei.

     Tiksli mokesčių tvarka priklauso nuo to, ar jūs užsiimate individualia veikla pagal pažymą, ar jūs veikiate kaip juridinis asmuo, ar užsiimate individualia veikla pagal verslo liudijimą.

   • Viktoras:

    pas mane tokia situacija nuomos sutartis baige galioti pries pora menesiu, issikrausciau, o dabar buto savinkai teigia kad kai as dar gyvenau sugadinau kazka ir reikialauja kad sumokeciau arba kreipsis i policija ar man reiketu moketi ar galiu nemoketi nes pasibaige sutarties terminas ?

 • Asta:

  Laba diena, mano mama 79 m. sutiko, kad pas ją gyventų pusbrolio sūnus, kadangi šiame mieste gavo paskyrą darbui. Ji sutarties jokios nenori sudaryti ir deklaruoti, kad jis pas ją gyvena motyvuodama tuo, kad jis ne ištisai pa ją būna, o tik kada jam reikia, ta prasme su pertraukomis, kada jam reikia tada jis atvažiuoja ar trumpesniam laikui, ar vienai dienai pernakvoti, nesvarbu. Nedžiugina ir tai, jog ji jam ruošia valgyti ir moka visus mokesčius. Ar negali būti taip, kad po kelerių metų jis pareikš pretenzijas į turtą, mūsų atveju konkrečiai butą? Gal patartumėte kaip geriau išspręsti pagal mane susidariusią problemą. Kokie galimi sprendimo būdai? Ačiū už atsakymą.

  • Vien dėl to, kad ten apsilanko, jokių pretenzijų į butą reikšti pusbrolio sūnus negalės. Galėtų reikšti pretenzijas nebent jei kažkokiu būdu įkalbėtų mamą sudaryti jo naudai testamentą ar sutartį su juo, pagal kurią jam pereitų butas.

 • Nuomotoja:

  Laba diena, esu isnuomavusi buta studentei 12men laikotarpiui. Praejus 5men nuo sutarties pasirasymo, ji sukele gaisra, padarė didele zala butui, t.y. apdege virtuves siena, lubos, gartraukis, tv, sviestuvai nezymiai, o kiti kambariai tai pat ir vonia, buvo apruke smalkemis, tai irgi skaitau kaip zala nors ir nesudege, taciau smarkiai pakeite isvaizda. Kaip atrodo zala turiu tik viena nuotrauka. Taip pat turiu nuotraukas kaip atrode butas pries isikeliant gyventi studentei. Sutarem kad ji sutvarkys zala ir termino nenustaciau. Zadejo atstatyti buta i pradine bukle. Taciau praejus 3men nuo gaisro ji nusprende issikraustyti, o buta suremontavo savo jegomis , o ne kvalifikuotu darbuotoju. Todel gavosi labai nekokybiškas remontas. Kambariu taip ir nekeitusi o ant viršaus tapetu kurie apruke uzdaze dazais. Lubos taip pat padarytos nekokybiskai. Dabar as jai reiskiu prezija zodziu bei email kad manes netenkina toks buto remontas. O ji su raktais nuo buto dingo i kita miesta. Sakydama kad nutare jai cia negyventi. Raktu nezada atiduoti asmeniškai. Nori issiusti pastu. O as planuodama kreiptis i teisma dėl buto sugadinimo noriu susitikti asmeniškai parasyti buto perdavimo piremimo akta. Ji nesutinka atvykti ir perduoti raktus bei pakomentuoti remonta. Kaip turiu elgtis? Ar turiu galimybiu laimeti ir prisiteisti bute padaryta zala. Jeigu ji suremontavo bet tai neatitinka buto pradines padeties.

  • Nuomotoja:

   Be to kas nustato ar atitinka pradine bukle ar ne?

   • Aistė Žemaitienė:

    Tokiu atveju teisme būtų reikalinga ekspertizė (už jos užsakymą turėtumėte mokėti Jūs, tačiau paaiškėjus, kad ekspertizės išvados palankios Jums, o ne nuomininkei, išlaidas ji turėtų ir atlyginti). Teismas priimtų sprendimą vienos arba kitos naudai remdamasis ekspertų išvadomis.

 • alma:

  laba diena,nuomuojuosi buta ir vonioje sugedo siaupas . pirkom nauja ir pakeitem bet noriu paklausti ar mes tai turim daryti ar nuomuotojas? aciu uz atsakyma

  • Aistė Žemaitienė:

   Priklauso nuo to, kas sutarta nuomos sutartyje. Jei nieko neaptarta, Nuomotojas yra atsakingas, kad butas būtų tinkamas naudoti visą nuomos laiką, todėl keisti turėtų Nuomotojas, išskyrus retas išimtis, pvz. jei čiaupą būtų specialiai sugadinęs nuomininkas.

 • Sarunas:

  laba diena,
  mane domintu kaip yra su mokesciais, tarkim nuomoju butu ir pasiimu verslo iudijima, jei gerai zinau metam kainuoja 540 euru, o kaip su mokesciu deklaravimu, gal yra galimybe susigrazint dali sumoketu mokesciu? aciu uz issamu atsakyma

  • Aistė Žemaitienė:

   Ne, mokesčiai nesusigrąžinami. Už verslo liudijimą mokate fiksuotą sumą, o, jei niekur daugiau nedirbate ar kitu būdu už jus nėra mokamas privalomojo sveikatos draudimo mokestis, turite mokėti ir jį.

 • Margo:

  Sveiki,

  Jei nuomotojas nuomoja buta uz kuri moka paskola bankui, ar gali is mokesciu sumos atskaiciuoti paskolos suma? Kokias busto islaidas galima atskaiciuoti is mokesciu? Tarkim jei nuomojamame bute padaromas remontas?

  • Aistė Žemaitienė:

   Šiuo atveju nėra aišku ar kalbate apie nuomotoją fizinį (šis įsigyja verslo liudijimą ir moka konkrečią sumą jokių papildomų savo turėtų išlaidų neatskaitydamas), ar apie juridinį asmenį.

 • Gabija Babkinė:

  Sveiki,
  turiu sodybą( gyvenamasis namas su miegamaisiais ir sale) ir atskirai pastatas- pirtis, noriu pradėti nuomuoti, tiek fiziniams tiek juridiniams jei bus norinčių. nežinau ka geriau pasirinkt, apgyvendinimo paslaugas ar gevenamsios paskirties patalpų nuomą neteikant apgyvendinimo paslaugų? kokias turiu turėt sutartis? kad bučiau apsaugota nuo nuomininkų.?

  • Aistė Žemaitienė:

   Taip, kaip minite, apgyvendinimo paslaugas galėsite teikti tik jei atitiksite Turizmo įstatyme nustatytus kriterijus. Todėl kartais labiau rekomenduotina teikti gyvenamosios paskirties patalpų nuomos neteikiant apgyvendinimo paslaugų paslaugas.

 • Una:

  Giminaite zodiniu susitarimu isnuomojo savo pazistamos marciai buta. Ka tik issiskyrusiai moteriai su dviem vaikais buvo pasiulyta labai maza kaina, sutartis deja nesudaryta. Nuomininke nustojo moketi nuoma mazdaug po metu, taip pat buvo susikaupusi didziule komunaliniu mokesciu skola. Po ivairiu raginimu skola uz mokescius pagaliau buvo likviduota, taciau uz nuoma yra nemoketa jau 8 menesius. Per ta laika i buta isikrauste jos buves vyras, gime dar vienas vaikas, taigi siuo metu vieno kambario bute gyvena 5 asmenys. I kalbas su mumis nesileidzia, apskritai nebendrauja. Zodine sutartis buvo sudaryta su vyro motina. Kaip reiketu spresti sia situacija? Noretume susigrazinti skola ir nebenuomoti buto siai seimai.

  • Teisėtas kelias toks: nutraukti nuomos sutartį (teisėta tvarka), o tada kreiptis į teismą dėl iškeldinimo.

   Kadangi šis kelias sudėtingas (be to, gali būti labai vilkinamas skundžiant teismo sprendimą ir pan.), realybėje dažnai einama paprastesniu keliu – pvz., nutraukus nuomos sutartį tiesiog pakeičiama spyna.

 • Gražina:

  Mane labai domina atsakymas į Unos paklausimą, jei galite atsiuskite atsakymą ir į mano el.paštą. Ačiū.

 • Aliona:

  Laba diena,
  Dingo nuomininkas – nekelia ragelio, neatsako i sms, namuose nepasirodo. Jis yra neapmokėjęs sąskaitų už daugiau nei 3 mėn, sutarties jis nėra nutraukęs, namo raktų ir kitos mano nuosavybės nėra gražinęs. Patarkite, prasau, kaip man geriau elgtis tokioje situacijoje.

  • Reikia žiūrėti konkrečią situaciją: iš kur sužinojote, kad skrydis buvo atšauktas (ar jie oficialiai pranešė apie atšaukimą, tik nepranešė apie grąžinimą) ir pan.

 • Jurate:

  Sveiki,turejau nuomininkes su kuriom nebuvom sudare nuomos/panaudos sutarties,sutartis buvo zodine,ir ilga laika nemokejo nuomos pinigu,isprasius jas pasirasem skolos lapeli (suma 740 euru) turiu asmens dokumentu kopijas,taciau liko kelios savaites iki numatytos datos bet jos nesumoka nors taremes net ir dalimis.Patarkit kokie toliau turetu buti mano veiksmai del minetos skolos?

  • Kai sueis terminas, galite reikalauti grąžinti skolą. Nepavykus, galite reikalauti per teismą (prašyti teismo įsakymo, nepavykus – teikti ieškinį). Praktikoje dar naudingi “tarpiniai” žingsniai – pavyzdžiui, pretenzija nuo advokato. Gali būti, kad nuomininkė, nemokanti, kai reikalaujate šiaip, susimokės gavusi pretenziją nuo advokato, nes matys, kad jau pasamdėte advokatą, tai reiškia, jai toliau nemokant kreipsitės į teismą. Jei reikia, tiek pretenzijos, tiek teismo atveju galime suteikti teisines paslaugas.

 • Inga:

  Sveiki.pagal paveldejima nama gavo du asmenis.ar gali vienas ju nuomoti,be kito zmogaus?ir kur reikia kreiptis,del dokumentu,kad nuomoti ji oficialiai?

  • Bendraturčiai turi valdyti savo daiktą bendru sutarimu, taigi, vienas negali nuomoti viso namo, juoba gauti už tą nuomą visus pinigus. Tačiau galima daryti taip, kad jūs susitariate tarpusavyje, kuri namo pusė kuriam priklausys, ir nuomojote tik savo pusę. Jei užsiimsite nuoma kaip reguliaria veikla (verslu), galite VMI registruotis kaip vykdanti individualią veiklą.

 • Laima:

  Laba diena,
  noreciau isnuomoti dvieju kambariu buta ir noriu suzinoti kokius mokescius ir kur reikia susimoketi?Siuo metu niekur nedirbu,bet turiu neigaluma,todel privalomojo sveikatos draudima turiu. Ar uztenka tarpusavyje sudarytos sutarties,ar butina kreiptis pas notara?

 • tomas:

  Sveiki noreciau suzinoti kas turi atsakyti uz netinkamas salygas gyventi pvz bute ir sveikata I kelencias ligas pvz pelesis tai ar buto savininkas? Ar nuomininkas?

  • Už netinkamas sąlygas atsako nuomotojas, nebent jas sukelia pats nuomininkas. Paprastai paprasčiausias sprendimas tokiais atvejais – nutraukti nuomos sutartį. Nuomininkui Lietuvoje nutraukti nuomos sutartį gana paprasta, paprastai net nereikia įrodinėti kenksmingų sąlygų.

 • Ausra:

  Sveiki , turiu nuosava butą kurio stogo terasa siejasi su priešais gyvenančiais kaimynais. Kadangi terasa nėra įtraukta į jokius oficialius pirkimo pardavimo popieriu yra bendro naudojimo . Nėra jokių atsiskirimu ar sienų, išmatavimų ir tt. 4 butai naudojasi ta terasa su savo privačiais atskirais ieimais . Dabar situacija gavosi taip: mano kaimyne priešais pasistate lauko baldus. Aš pati gyvenu užsienyje ir mano drauge ta butą prižiūri. Jinai įleido su mano leidimu pagyvent draugu draugus, kurie vakare atsisėdo ant kaimynes baldu ir jie įdubo, bet nesuluzo. Juos jau pataisė , bet dabar reikalauja iš manęs kaip buto savininko vistiek žalos atlyginimo. Kas turi atsakyti už žala žmogus kuris tai padare ar aš kaip savininkas? Primenu kad terasa bendro naudojimo , niekur neįtraukta į buto dokumentus. Nėra privati valda nei vienam iš 4 butų . Ačiū už atsakymą .

  • Už žalą turėtų atsakyti ją padarę žmonės.

  • Aistė Žemaitienė:

   Kaimynė turėtų įrodyti, kas atsakingas už žalos padarymą. Jei ji reikalautųsi iš Jūsų, turėtumėt regreso teisę to paties reikalauti iš žalą sukėlusių asmenų – draugų draugų.

 • Mode:

  Ar reikalingas kaimyno leidimas nuomuoti kambari su bendro naudojimo vonia ir wc ir kokios turetu buti salygos

 • Simas:

  Sveiki. Nuomojus 2k buta, sumoku komunalinius mokescius ir nuoma 60 Euru. Gyvenu jau 1,5 metu, o ir uz nuoma vercia moketi butent einamojo menesio 15d., nei veliau, nei anksciau. Nesame sudare jokios sutarties ir savininkai taip pat nemoka valstybei jokiu mokesciu uz gautas pajamas is nuomos.
  Kokiu budu galima priversti savininkus moketi valstybei mokescius?

  • Aistė Žemaitienė:

   Galite juos informuoti, kad apie tai, jog jie nemoka mokesčių, informuosite Valstybinę mokesčių inspekciją.

 • Saulius:

  Laba diena. Ar mokesčių inspekcija gali reikalauti sumokėti mokesčius (deklaruoti pajamas) už bendrabučio kambarį, kuris buvo užleistas gyventi kitam asmeniui (buvo sutarta tik žodžiu) ir mokančiam tik už komunalines paslaugas.

  Ačiū.

  • Aistė Žemaitienė:

   Pabandyti reikalauti gali, bet tada reiktų įrodyti, kad išties buvo susiklostę nuomos santykiai ir gautos pajamos, nuo kurių nesumokėti mokesčiai.

 • Marius:

  Sveiki. Si karta uzduosiu klausima kaip tas, kuris dare kazka neteisingo.
  Ilga laika gyvenu bute uz kuri pirmis metus mokejau pinigus pagal sutarti, veliau ji baigesi ir viskas liko kaip buve seniau. Atsitiko tokia situacija, jog siek tiek pradejo slubuoti reikalai su pinigais. Bet su seimininkais nuolat buvo kontaktuojama ir pan. Atejus tam tikram laikui, kai manes nebuvo namie, jie lankesi mano bute ir uzrakino duris. as gryzes vidury nakties neiejau i namus. Buvo pasakyta; sumokesi – ieisi. Mes susitareme skolos dengimo grafika, as darau mokejimus ir nei kiek neatsilieku ( grafikas sudarytas zodziu ar sms zinutemis ). Dabar atejo toks momentas kad jie vel apsilanke mano bute man nebunant ten, pamate, jog vyro bute, tamsiame kambaryje, yra siuksliu ( skarbonkes ), dar likusi ir skolos dalis kurios as neveluoju moketi. Man buvo parasyta zinute, jog privalau per keleta dienu sumoketi skola, sutvarkyti namus, ir issikraustyti.
  Paklausti norejau ar jie turi tokia teise per keleta dienu mane isvyti is buto, aplamai jame lankytis be mano zinios, man uzrakinti duris kai viduje man priklausanciu daiktu suma virsija 3.5k eu, kai skolos grazinimas vyksta laiku ( skola mazesne nei 3 men), butas sutvarkytas idealiai ?
  Butu saunu isgirsti pamastymus.

  • Aistė Žemaitienė:

   Nuomotojas tokiu atveju neturi teisės taip elgtis – Nuomotojo veiksmai šiuo atveju panašūs į savavaldžiavimą – Baudžiamajame kodekse numatytą veiką, kai asmuo, nesilaikydamas įstatymo, neturėdamas teisės elgiasi it ją turėtų. Nuomos terminui patalpos sutartomis sąlygomis yra perleidžiamos kitam asmeniui ir Nuomotojas patalpas turėtų lankyti su Nuomininku sutaręs, juoba, kaip minite, visos sąlygos iš Jūsų pusės vykdomos.

 • marius:

  prie viso sito, jei jau ir teks issikraustyti, nenoriu likti skolingas ir jiems. Nes siuo momentu as sokineju pagal ju dudele, viska darau pagal juos, o jie man pagrystai – nepagrystai ( nezinau ar galima taip ), keitineja salygas ir daro kazkokius cirkus.
  Zinau, kad jie tikrai nemoka jokiu mokesciu uz buvo isnuomavima ir to nera deklarave, nuoma trunka apie 4,5 metu.
  Man idomu, kokios butu sankcijos jiems jei suzinotu tie, kam reikia suzinoti. Kiek kainuoja patento isemimas, mokesciai metiniai, kokios numatytos baidos. Aciu labai !

  • Aistė Žemaitienė:

   Kaina priklauso nuo įvairių aplinkybių, nėra vienintelio atsakymo.

 • Valerija:

  Butą nuomojom oficialiai, su sutartim, privačiam asmeniui, kuris pasinaudojo valstybės parama būsto nuomai, pinigus valstybė pervesdavo į jo asmen.sąskaitą, o su mumis atsiskaitydavo grynais. Sutartis buvo terminuota metams, po puses metų nuomininkas pranešė nutraukiąs sutartį, sumoķėjo nuomą, bet už komunalines paslaugas , liko skolingas už 3 mėn. Ir nežada mokėt. Kur tokiu atveju kreiptis? Ačiū už jūsų atsakymą.

 • Gediminas:

  Sveiki.
  1. Prašau pasakykite, per kokį laikotarpį nuomotojas gali pareikšti pretenziją nuomininkui? Ar iki faktinio išsikraustymo turi būti pateikta rašytinė pretenzija? Ar nuomotojas gali ir po faktinio išsikraustymo pareikšti pretenziją? Jei pagal nuomotojo paskirtą datą butas buvo apžiūrėtas ir pretenzijų nebuvo pareikšta ir pagal nuomos sutartį perduoti raktai. Perdavimo-priėmimo aktai nebuvo pasirašomi pireš išsinuomuojant ir atiduodant buto raktus. Nuomos sutartyje apie pretenzijų pateikimą nėra nurodyta.
  2. Prašau pasakykite prieš kiek laiko reikia įspėti nuomotoją jei norima nutraukti anksčiau laiko terminuotą nuomos sutartį ? Nuomos sutartyje tai nėra nurodyta.
  Ačiū.

  • Aistė Žemaitienė:

   Iš to, ką parešėte, ne visiškai aišku, dėl kokio klausimo norite pateikti nuomininkui pretenziją, nes to aibė gali būti begalinė – dėl buto naudojimo ne pagal paskirtį, naminių gyvūnėlių laikymo ir jų padarytos žalos, nuomos mokesčio nemokėjimo, tiesiog kone dėl bet ko.
   Jei norima nutraukti anksčiau laiko terminuotą sutartį ir nuomininkas yra fizinis asmuo, be to, apie tai nieko neužsiminta pačioje sutartyje, to padaryti pagal teismų praktiką nėra galima – terminuota sutartis tam ir turi terminą, kad baigtųsi šiam suėjus, o ne kada nors kitu metu. Vis tik, jei nuomininkas pažeidinėja sutartį, situacija nuomotojo atžvilgiu yra geresnė. Pagal Civilinį kodeksą, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, jei nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys ardo ar gadina gyvenamąją patalpą arba ją naudoja ne pagal paskirtį, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

 • Giedrė:

  Sveiki užsirezervavau namuka dviems paroms palangoje bet negaliu nuvykti ar galima butu susigrazinti pinigus?

  • Aistė Žemaitienė:

   Tokiais atvejais visada reikia skaityti sąlygas – net jei tiesiogiai nesudarote sutarties, pardavėjo internetiniame puslapyje įprastai būna nurodytos visos sąlygos, su kuriomis sutinkate rezervuodama namuką.

 • Studentas:

  Sveiki, nuomojuosi kambarį bute, tačiau tas kambarys yra pereinamasis į kitą izoluotą kambarį, kuris taip pat yra nuomojamas, ir tik vėliau pastebėjau/supratau, kad pagal civilinį kodeksą 6.581 (ir kaip jūs straipsnyje rašote) nuomuotojas negali išnuomoti tokio kambario.

  Tai mano klausimas, ar ta, abiejų šalių pasirašyta sutartis, skaitosi nelegalia?
  Jei taip, ką tai reikštų man? Ar aš turėčiau iškarto išsikelt? Ar atgaučiai pinigus (tiek už pragyventus mėnesius, tiek už užstatą)?

  Taip pat, ar nuomotojas turi teisę reikalauti, kad sutaisyčiau, pavyzdžiui, sulūžusią rankeną per tam tikrą laikotarpį (kaip pavyzdys, per ateinančias tris dienas), kai sutartyje apie defekto pašalinimą, per tam tikrą laiką, nėra rašoma (atvejis kai sulūžo per mano klaidą)?

  • Aistė Žemaitienė:

   Pagal bendrą principą, jei vienas asmuo sukelia žalos kitam, ją privalo atlyginti. Kadangi rašote, kad, kaip suprantu, sulūžo per jūsų klaidą, taip, reikalauti atlyginti žalą tokiu atveju nuomotojas gali.

   • Studentas:

    Sveiki, ačiū už atsakymą, tačiau mane taip pat domintų atsakymas į pirmąją klausimo dalį, kokioje pozicijoje skaitosi sutartis kai kambarys yra pereinamasis, o pagal 6.581 punktą toks kambarys negali būt nuomojamas.

 • Regina:

  Sveiki, nuomojosi butą apie keturis metus. Norėjau sužinoti ar galiu deklaruoti ir ar aš susigrąžinčiau kažkokią sumą nuo nuomos sumos kuria moku kiekviena mėnesį?

 • Tomas:

  Sveiki,
  Noriu pasiteirauti apie atveji, kuomet nuomininkas gyveno su gyvuneliu ir jo gyvunas padare zalos baldams, zala nera didele, keli pabraizyti baldai, nuomotojas apie gyvenanti gyvuna zinojo ir pretenziju nereiske, taciau praejus metams laiko, kai jai yra pasibaigusi terminuota sutartis ir automatiskai prasitese nepareisku pretenziju, nuomotojas nusprende pasiimti kelis is tu baldu, be abejo tuo metu tik ir pamate esama zala, ir dabar reikalauja atlyginti zala prasydamas vos ne dvigubos vertes esamu baldu, abendro kompromiso nerandame, nuomotojas zada paduoti mane i teisma, kaip tureciau elgtis sitoje situacijoje?

  • Tomas:

   Beje, nuomojamos patalpos atlaisvintos, nuomotojas apie tai neispetas del kilusiu kivircu ir nesutarimo, paliktas uzstatas atitinkantis uz padaryta zala.

  • Aistė Žemaitienė:

   Net jei ir paduotų į teismą, dvigubos baldų vertės neprisiteistų, nes teismas turi žiūrėti ir į baldų nusidėvėjimą, kad jie nebuvo naujutėliai tuo metu, kai įvyko žala. Variantai arba tai žinant, tartis dėl gerokai menkesnės žalos sumos, arba, jei tikrai, kaip sakote, kreipsis į teismą dėl visai nerealių sumų, tuomet nebijoti teismo, nes teismo atveju tokių nepagrįstų sumų teisėjai paprastai nepriteisia.

 • Dovydas:

  Sveiki, noriu suzinot apie nuomos istatymus, pvz yra 2 aukstu namas vis dar nepadalintas, priklauso man ir broliui po lygiai, dabar esame tik zodziu susitare, kad man antras ,o jam pirmas aukstas. Bet jis nori jau nuomoti pirma auksta, nors elektra ir vanduo yra bendras., kolidorius taip pat yra bendras. Bet as nenoriu, kad jis nuomotu kaip as poto apskaiciuosiu mokescius. Ar jis gali tai daryt teisetai? Net kai pasidalinsim nama atckirai aukstais ar jis gales nuomoti, jeigu yra bendra elektra ir vanduo ir sildymas? Ka daryti tokiu atveju ? Aciu.

  • Aistė Žemaitienė:

   Kadangi esate minimo namo bendraturčiai, patartina būtų sudaryti sutartį dėl bendro naudijimo namu tvarkos, kurioje viską ir sutartumėte. Bendras turtas naudojamas, juo disponuojama bendraturčių sutarimu. Nesant bendraturčių sutikimo, bet kuris iš bendraturčių turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti, kad bendro naudojimo tvarka būtų nustatyta be teismo.

 • Darius:

  Sveiki, turiu klausimą:
  Aš nuomuojuosi buta bendrabutyje, kurieme bendrija ketina atlikti remonta. Jeigu mano nuomuojamosi buto dalis bus remontuojama, kas tures sumoketi uz remonta?

  • Aistė Žemaitienė:

   Atsakymas priklauso nuo to, ar patalpos Jums priklauso nuosavybės teise, ar jas tik nuomojatės.

 • Gin:

  Sveiki, leidau broliui gyventi savo bute. Jokios sutarties nera, neimu nuomos mokescio taip pat. Visi mokesciai, viskas ant mano vardo, bet as ten negyvenu. Jis nemoka mokesciu visiskai. Susidariusi suma virsija 500 euru. Ka tokiu atveju daryti? As paduota skolos isieskojimui, kadangi viskas ant mano vardo. Aciu

  • Aistė Žemaitienė:

   Tokiu atveju turėsite sumokėti kreditoriams pati ir reikalauti skolos padengimo iš brolio. Kad ateity išvengtumėte panašių situacijų, geriausia, kad sutartyse kaip paslaugų gavėjas būtų numatytas brolis.

 • Ginta:

  Nomuojosi buta sutartis iki rugpjūčio 1 d. Bet seimininke atejo ir pareiske isikraustote iki liepos 1 tipo muzika garsiai, pradejo susigalvoti nebutu dalyku., nors gyvename tvarkingai . Moku mokescius ir nuoma tvarkingai. Gyvename trys asmenys vaikai nepilnameciai. Ka tokiu atveju daryti, nes sujauke visus planus,nes nuo rugpjūčio 1 turiu susitarusi nomuotis kita busta net uzstata palikus, ir per toki trumpa laika neimanoma surasti kita busta ir niekas menesiui nenomuos. Seimininke mokesciu valstybei nemoka.

 • Viktoras:

  pas mane tokia situacija nuomos sutartis baige galioti pries pora menesiu, issikrausciau, o dabar buto savinkai teigia kad kai as dar gyvenau sugadinau kazka ir reikialauja kad sumokeciau arba kreipsis i policija ar man reiketu moketi ar galiu nemoketi nes pasibaige sutarties terminas ?

 • Akvilina:

  laba diena, ar gali dukra išnuomoti mamos butą, turint raštišką leidimą su parašu, bet notariškai nepatvirtintą?

  • Aistė Žemaitienė:

   Fizinio asmens išduotas įgaliojimas nekilnojamajam turtui turėtų būti patvirtintas notaro.

   • Jurgita:

    O jei sutartis pasirašyta, bet įgaliojimą nuomotojas pateikti atsisako?
    Buvom prispausti, reikėjo būsto, patikėjom, kad sūnus turi tėvo įgaliojimą išnuomoti tėvui priklausantį nt. Po kažkiek laiko teko mums nutraukti nuomos sutartį, pranešėm prieš 2 mėn, sutikom baudą mokėt. Nuomotojas pradėjo reikalauti, kad leistume butą interesantams rodyti, tai nenumatyta sutartį ir mes atsisakėme. Tai pradėjo mus bulinti, pareikalavom dokumentų, bet nerodo.

 • Marija:

  Laba diena,
  nuomos sutartis buvo sudaryta metams laiko, terminas jau praėjęs, sutartyje pažymėta, jog sutartis tapo neterminuota ir ją galima nutraukti sutarties nustatytomis sąlygomis. Nuomininkas dar esant terminuotai sutarčiai, nesumoka laiku mokesčiu, ne vieną kartą šnekėta, kad nedarytu įsiskolinimų, tačiau tai kartojasi nuolatos, dėl šios priežasties norime nutraukti sutartį, šiuo metu vėl yra įsiskolinimas, o nuomininkas tik juokiasi ir aiškina, kad nesikištume į jo reikalus, kada reikės jam, tada susimokės, sakėm, kad neturint galimybių apmokėti, mus informuotu apie tai, kad galėtume tartis kaip elgtis, bet niekas nesikeičia.. sako padengsiu skolą ir jūs negalėsite manęs iškelti.. šiuo metu išsiuntėme pranešimą, kad sutartį nutraukiame, duodame du mėnesius išsikraustymui ir skolų padengimui, tačiau jis nesutinka keltis numatytu laiku, pastoviai kelia savo išsigalvotas sąlygas, dengdamasi karantinu, neleidžia apžiūrėti buto potencialiems pirkėjimas, nors buvo įspėta apie buto pardavima raštiškai.. Kaip elgtis tokioje situacijoje?

  • Aistė Žemaitienė:

   Panašu, kad geriausia Jūsų atveju kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo ir skolininko iškraustymo.

 • Eglė:

  Laba diena,
  išnuomavome butą su sutartimi metams laiko
  Sutartyje yra nurodyta nuomos mokesčio suma už mėnesį, taip pat nurodyta,kad privalo mokėti kas mėnesį ir komunalinius mokesčius. Taip patnurodyta,kad sutartis gali būti nutraukta anksčiau, įspėjus prieš mėnesį laiko. Nuomininkai prašė leisti užsatą už vieną mėnesį išsimokėti dalimis per 3mėn. Ir tai tai surašyta sutartyje. Sutartyje nurodytos sumos ir datos iki kada sumokėti.
  Tačiau nuomininkai nusprendė išsikraustyti it apie tai informavo tik dieną prieš išsikraustant (sutartyje numatyta,kad 4sav. prieš išssikraustymą turi įspėti), taip pat nesumokėjo paskutinės užstato dalies ir komunalinių mokesčių už tą paskutinį mėnesį. Nutraukiant sutartį pasirašė raštu,kad sumokės komunalinius už tą paskutinį gyventą mėnesį. Kaip ir anksčiau nusiuntėme mokesčių sąskaitas,tačiau pavedimo nesulaukiame. Laiškų jau prirašėme ne vieną, skambinome sakė negavo el. laiško, vėliau atrašė,kad tik dabar gavo ir,kad sumokės iki sausio 1d.,tačiau pavedimo vis dar nesulaukiame. Gal galite informuoti,kur kreiptis toliau ir ką daryti. Nenorime tiesiog palikti visko. Nes jie nesąžiningi ir nesinori tokiems dovanoti.
  Dėkoju.

  • Aistė Žemaitienė:

   Tokiu atveju Jums geriausia būtų kreiptis į teismą ir taip prisiteisti iš jų skolas.

 • Diana:

  Sveiki, nuomoju kabinetą 16 kvadratų. Moku nuomą ir komunalinius mokesčius. Ir db atėjo dar mokestis už turtą. Ar aš privalau ir tai sumokėti? Ar savininkas piknaudžiauja. Juk gauna nuomą. O turtas tai yra jo. Patarkite.

  • Aistė Žemaitienė:

   Pasižiūrėkite kas nurodyta Jūsų nuomos sutartyje, kam tenka turto mokesčiai – Nuomininkui ar Nuomotojui.

 • Alfredas:

  Juokinga situacija man. Atsikrausčiau į Vilnių Rugpjūčio pabaigoje, gyvenome keturiese trijų kambarių bute, viename kambaryje gyveno porelė. Jie mokėjo pusę nuomos o aš su kitu nuomininku dalinamės kita puse. Čia pirmas šauktukas. Porelė išsikraustė vasario vidurį, tad kambariokas nusprendė paprašyti šeimininkės nemokėti nuomos už likusį laisvą kambarį. Jinai neva sutiko bet štai pirmadienį kambariokas praneša kad man 1/3 pakilo nuoma. Bandau išgauti kodėl tai gaunu miglotus atsąkymus, o paprašius parodyti laiškus kuriais bendravo su šeimininke (savininkė gyvena užsienyje) jis kategoriškai atsisako nes neva yra buto šeimininkas paskirtas šeimininkės įgaliojimų, nors apie tai sužinau tik šiandien. Prašau parodyti tą dokumentą, irgi atsisako. Tai ryt po darbo dar pašnekėsim, bet manau niekas neissispręs. Dar reiktu paminėti, kad kambariokas jau praktiškai metus neturi pastovių pajamų.

  • Alfredas:

   P.S. dar paprašius parodyti kur nukeliauja pervedimai už nuomą ir komunalinius, tai buvo atsisakyta padaryti.

  • Aistė Žemaitienė:

   Greičiausiai vis tiek buvote pasirašę nuomos sutartį (kas primygtinai rekomenduojama), tad reiktų žiūrėti joje kokiom sąlygom esant Nuomotojas gali nuomos dydį gali keisti, prieš kiek laiko apie tai informuoti ir pan.

 • Irena:

  Laba diena,
  sužinojau, kad nuomininkas bute pats negyvena, užtat be mano leidimo į butą įleido gyventi 2 ukrainiečius. Nuomos sutartį planuoju nutraukti už tokį nuomos sutarties pažeidimą. Išsiųsiu raštišką pranešimą prieš mėnesį apie nutraukimą. Noriu paklausti, po mėnesio kas turi išsikeldinti iš buto, jei nuomininkas ten negyvena, kaip tai įforminti? Ir jei jie neišeis ką turėsiu iškeldinti teismo tvarką? Ačiū.

 • Sveiki, nuomuojuosi dviejų kambarių butą. Gyvenu jame jau trys metai. Ir dabar atėjo komunalinių paslaugų sąskaitą kurioje yra įrašyta namo šilumos sistemos renovacija.
  Norejau pasitikslinti ar man priklauso mokėti tokius mokesčius kaip namo šilumos sistemos renovacijos mokestis ir kaupiamasias lesas? Nes aš tik nuomuojuosi butą, nuoma moku tvarkingai kiekvieną mėnesį, už visas paslaugas taip pat atsiskaitau. Tačiau šeimininkė is manęs reikalauja, kad apmokeciau už Šilumos sistemos renovacija bei kaupiamasias lėšas, motyvuodama tuom, kad aš jos bute gyvenu jau 3 metus ir dar metams yra pratęsta sutartis.
  Kaip man elgtis tokioje situacijoje. Man atsisakius mokėti tokius mokesčius, nes butas ne mano aš jį tik nuomoju ir gal po sutarties pasibaigimo aš is jo išsikelsiu. O renovacija atliekama tai visam namui ir tai ilgalaikis remontas, kaupiamosios lėšos yra renkamos taip pat ateityje planuojama namo renovacijai.
  Man atsisakius mokėti už renovacija ir kaupiamas lėšas, ji man pakėlė nuoma, tačiau nori ir perrašyti sutartį, kurioje nurodo, kad aš apmoku tokius mokesčius (tokios sutarties ne pasirašius).

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose.

Jums visada galime suteikti atlygintinę asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook