Kada galima fotografuoti, filmuoti, naudoti nuotraukas

Fotografavimui ir filmavimui Lietuvoje yra ribojimų: vietų, kuriose fotografuoti negalima, taip pat atvejų, kai fotografuoti ar filmuoti galima tik atsiklausus.

Fotografavimas ir filmavimas viešose vietose

Viešose vietose (pvz. gatvėse, autobusų stotyse) fotografuoti ir filmuoti galima laisvai – nesvarbu, kad į objektyvą papuls praeiviai.

Tačiau kai kuriais atvejais fotografuoti galima tik sau (negalima spausdinti tokių nuotraukų laikraščiuose, skelbti internete ir pan.). Pavyzdžiui, negalima skleisti padarytų nuotraukų ir vaizdo įrašų, jeigu nufotografuoti žmonės “neigiamose situacijose” (pvz. smarkiai prisigėrę, sužaloti) – šiuo atveju reikia arba gauti jų sutikimą, arba, prieš platinant, pasirūpinti, kad žmonės nebūtų atpažįstami (pvz. uždengti veidus).

Mažiau turite teisių platinti ką nufotografavote ar nufilmavote ir tuomet, jeigu užfiksavote svetimą kūrinį (pvz. perfotografavote kito fotografo nuotrauką ar nufotografavote tapytojo paveikslą). Yra išimčių, bet paprastai tokiais atvejais prieš platinant reikia atsiklausti tų kūrinių autorių (jei dar galioja autorių turtinės teisės).

Kai kuriose viešose vietose fotografavimas gali būti ir visai draudžiamas dėl saugumo: pavyzdžiui, karinių pratybų.

Fotografavimas ir filmavimas privačiose vietose

Privačiose vietose fotografuoti gali uždrausti tos vietos šeimininkas. Remiantis šituo, fotografuoti draudžia dažna parduotuvė, kazino. Uždrausti galima tiek užklijavus ženklą “nefotografuoti”, tiek pasakius žodžiu.

Kiekvienas žmogus taip pat turi teisę pasirinkti, leisti ar ne kitiems fotografuoti ir filmuoti jo namuose, kieme.

Taip pat žmogus turi teisę ir uždrausti fotografuoti privačioje vietoje jį patį. Atkreiptinas dėmesys, kad “sutikimas fotografuotis” nereiškia kažkokio dokumento su parašu. Jeigu fotografuojami nusišypsosite, pozuosite, tai gali ir būti laikoma, kad fotografuotis sutikote. Todėl jei nesutinkate būti fotografuojami, geriausia iš karto tai sakyti, dengtis veidą ir pan.

Sutikimas fotografuoti dar nereiškia sutikimo, kad nuotrauka bus naudojama “bet kam”. Reikia atskirai sutarti su žmogumi, kad jo nuotrauka bus naudojama reklamoje (už tokius ypatingus komercinius žmogaus veido panaudojimus paprastai dar ir sumokama).

Kas gresia pažeidusiems įstatymus?

Žmogus, kuris buvo nufotografuotas ar jo nuotrauka išplatinta neteisėtai, gali įpareigoti nutraukti nuotraukos viešinimą, tam tikrais atvejais prisiteisti kompensaciją (neturtinę žalą). Dėl šito teks kreiptis į teismą (gali tekti samdytis advokatą), nebent pavyktų sutarti gražiuoju.

Išskirtiniais atvejais neteisėtas fotografavimas ir filmavimas gali būti net nusikaltimas. Taip yra, jei fotografuojama ir filmuojama nuolat, taip faktiškai sekant žmogų, renkant, o galbūt skleidžiant informaciją apie jo privatų gyvenimą. Tokiu atveju galima skųstis policijai ir atitinkamoms institucijoms. Tokį nusikaltimą padaręs žmogus gali būti net sodinamas į kalėjimą.

Pasisakymų: 94 to “Kada galima fotografuoti, filmuoti, naudoti nuotraukas”

 • Deividas:

  Manau, būtų buvę tikslinga šiame straipsnyje aptarti dabar labai populiarias laidas, tokias kaip “Farai”, kur asmuo yra filmuojamas ir viešinamas “neigiamose situacijose”, kas minima pirmoje straipsnio dalyje.

  • Kiek esu žiūrėjęs, pastebėjau, kad “Farų” dalyviai yra neretai “užtušuojami” – tai yra, jų veidas paslepiamas. Taigi, kaip suprantu, laidos kūrėjai nesutinkančių būti rodomais asmenų veidus paslepia.

   Tiesa, kartais “Faruose” rodomi žmonės dengiasi veidą, tačiau nėra užtušuojami – tačiau gali būti ir taip, kad toks žmogus, nors ir dengėsi veidą, paskui galiausiai sutiko būti rodomas. Kiek žinau, toks atvejis ne toks ir retas Amerikoje, kur panašios laidos ir gimė: nors pradžioje nenori būti filmuojamas, žmogus paskui pagalvoja, kad į eterį papulti visai įdomu, ir duoda sutikimą rodyti nedengiant jo veido.

   Aišku, tam, kad tiksliai pakomentuočiau, ar viską būtent laida “Farai” daro teisingai, reikėtų pačiam gerai žinoti būtent tos laidos “virtuvę”.

   • Deividas:

    Na, kiek pačiam man yra tekę domėtis, tokiose laidose niekas neklausia, ar žmogus sutinka būti filmuojamas ir rodomas viešai per televiziją, niekas neklausia jo nuomonės, nes daugeliu atvejų laidos kūrėjas išgirstų griežtą “NE” ir visi laidoje rodomi veidai slėptųsi po “blur’u”, kas praktiškai yra taikoma tik “nukentėjusiajam ar nukentėjusiajai” arba, kai į kadrą patenka nepilnametis asmuo. Joks protingas žmogus savo noru nesutiks būti rodomas, dažnu atveju, neblaivus, ne pačiame gražiausiam stovyje.
    Kas liečia pačia laidą ir jos formatą bei tikslus, visi tie veidai yra rodomi, neva siekiant “apšviesti” visuomenę ir visuomeniniam interesui patenkinti, jeigu taip galima išsireikšti. Nepamenu, kur tai girdėjau, berods universitete ar tai straipsnis kažkoks buvo šia tema, bet būtent tokiu argumentu laidos kūrėjas turi teisę (?) transliuoti tokių žmonių veidus. Labai įdomi iš tikrųjų tema, verta atskiro ir platesnio jos panagrinėjimo. 🙂

    • Na, gal parašys koks buvęs “Farų” herojus platesnį komentarą apie tai, kaip buvo jo situacijoje – visgi tų herojų jau daug. Ar pats esi girdėjęs šią informaciją “iš pirmų lūpų” (pvz. laidos organizatorių, herojų)?

     Bendrai paėmus, kiek mačiau “Farai” laidų, pastebėjau tokius dalykus:
     1.Pilnamečių “neigiamai” pasirodžiusių asmenų veidai irgi kartais slepiami, bet tik nedidelė mažuma.
     2.Ypač dažnai slepiami moterų veidai (įskaitant “neigiamai” pasirodžiusių).
     3.Kai kurie rodomi asmenys tuo netgi džiaugiasi – perdavinėja linkėjimus kalintiems draugams, sako “O, pagaliau ir mane Farai parodys”. Kai kurie rodomi asmenys tam prieštarauja (mėgina dengtis veidą ir pan.). Tačiau dauguma, atrodo, elgiasi neutraliai filmavimo atžvilgiu.
     4.Absoliuti dauguma apskritai rodomų asmenų yra iš “žemesnių visuomenės sluoksnių” ar nusikalstamo pasaulio – iš esmės nepasitaiko jokių aukštesnę padėtį užimančių žmonių, pvz., važiuojančių brangiais automobiliais (išskyrus kelias išimtis), arba šių veidai dengiami.

     Iš to susidarė įspūdis, kad, galbūt, dažnam “Farų” herojui pasirodymas šioje laidoje yra savaip žavus, galbūt vienintelis būdas pasirodyti per televiziją, o didelis girtumas, pasipriešinimas pareigūnams ar pan. jų draugų aplinkoje galbūt suvokiamas teigiamai. Tuo tarpu tie, kam tokia “reklama” nepatiktų, arba kas labiau rūpinasi savo įvaizdžiu / pritapimu prie visuomenės masės (moterys, turtingesnieji), dažniausiai ir yra nerodomi.

     Tačiau, aišku, čia tik vienas situacijos aspektas. Yra ir kitas, kurį paminėjai – visuomenė turi teisę žinoti. Tiesiog ši teisė visada konkuruoja su privatumu. Vienais atvejais labiau nusveria ji (tarkime, į “viešųjų asmenų”, pvz. parlamentarų, gyvenimą žiniasklaidai galima “lįsti” daug labiau nei eilinio žmogaus), kitais atvejais privatumas. Kiekvieną situaciją reikia vertinti atskirai.

     • Deividas:

      Na, taip visiškai sutinku, kad kiekvienas atvejis yra individualus ir juos reikėtų vertinti atskirai, tik šioje vietoje netikslinga, manau, kalbėti apie viešus asmenis, t.y. Jūsų paminėtus parlamentarus ar tai šou biznio ryklius, ar dar kažką, nes čia jau atskira istorija. Dėl poros aspektų nesutikčiau vis tiek, t.y. dėl pačio subjekto kaip tipažo ir jo rodymo televizijoje – čia diskusija, verta puodelio arbatos.

 • alge:

  Ikiteisminio tyrimo pareigūnas priima nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Prokuroras šį nutarimą panaikina. Kas turėtų būti toliau? Realiai yra atliekami keletas apklausų ir vėl priimamas nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Ar tai teisėta?

  • Aistė Žemaitienė:

   Toks sprendimas yra ikiteisminio tyrimo pareigūno dispozicijoje (jis laikomas atliekančiu tyrimą, todėl turinčiu galimybę daugiausiai žinoti apie procesą, būti arčiausiai jo ir todėl būti labiausiai susipažinęs su situacija).

 • alge:

  O ar Jums neatrodo, kad nutarimas panaikinti atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą ir reiškia, kad ikiteisminis tyrimas turi būti pradėtas? Juk nepradėjus ikiteisminio tyrimo nebus įvykdytas prokuroro nutarimas? Kokia tada minėto prokuroro nutarimo prasmė?

  • Aistė Žemaitienė:

   Ne, nebūtinai. Tai, kad prokuroras panaikina tokį nutarimą, rodo tik, kad tyrėjas galimai netinkamai atliko savo pareigas ir ištyrė tai neįsigilinęs, todėl toks nutarimo panaikinimas reiškia, kad turi tyrimą atlikti dar kartą. Kartais būna, kad nutarimo panaikinimas reiškia, jog ikiteisminis tyrimas privalo būti pradėtas, tačiau taip yra tik tada, kai prokuroras, priimdamas nutarimą panaikinti nutarimą nepradėti ikiteisminio tyrimo, drauge juo ir pradeda ikiteisminį tyrimą (Jis gali taip padaryti).

 • Aušra:

  Laba diena,

  Noriu paklausti dėl mano teisės slapta filmuoti šioje situacijoje:
  Nuomojuosi butą su sutartimi, tačiau man išvykus, būna, kad nuomotojas (bendru sutarimu) ateina į butą nuimti skaitiklių rodmenų ir pan. Viskas būtų gerai, bet nuomotojas eina per mano asmeninius daiktus, juos nukelia nuo jam nepatinkančių vietų, perstumdo kažkiek baldus, lenda į spinteles, tikrina kas jam šauna į galvą ir pan. Tam įrodyti norėčiau kitam išvažiavimui įrengti slaptą filmavimą, nes jau pradėjau konfliktuoti su nuomotoju ir pasakiau, kad nustotų lįsti prie man asmeninių daiktų. Jis grasina, kad neturiu tokios teisės jį slapta filmuoti.

  Ar galėčiau įrengti slaptą stebėjimo kamerą (ar tai būtų jo privatumo teisių pažeidimas, nes jis buto savininkas, tačiau aš buto – naudotoja nuomos metu), ar turėčiau parašyti įspėjimą – jog “esate filmuojamas” ir tada galėčiau filmuoti. Ar nuomojantis butą – galiu teigti, kad tai mano privati erdvė, o ne savininko? Koks teisės aktas tai išaiškintų ir pagrįstų?

  Būčiau labai dėkinga už išaiškinimą.

  • Taip, nuomotojas neturi teisės, jei tai nenumatyta sutartyje, tvarkyti jūsų asmeninių daiktų. Išsinuomotas butas yra jūsų gyvenamoji erdvė ir filmuoti jame galite (nebent sutarta kitaip). Jei sutarta tik kad jis nuims skaitiklių rodmenis (matyt, tualete), galite skaitiklių ir nefilmuoti, o filmuoti tik kitas vietas kur, kaip suprantu, jis neturėtų eiti (taigi, jei neitų, ir nebūtų nufilmuotas).

   Tačiau bendru atveju, galbūt reikėtų persitarti su nuomotoju ir susitarti, kad skaitiklius tikrins jums esant bute sutartu metu. O jei visai nepavyksta susikalbėti gal reiktų svarstyti ir keisti butą, nes konfliktuoti, matyt, nėra malonu.

   Šiaip Lietuvoje teisės aktai yra gana bendro pobūdžio, todėl tokie konkretūs atvejai, kaip “ar turi teisę filmuoti nuomininkas nuomotoją išnuomotame bute”, nėra tiesiogiai aptariami. Konflikto atveju sprendžia teismas, vadovaudamasis panašiais ar platesniais paaiškinimais teisės aktuose.

   • Algis:

    Atsitiktinai paskaičiau Jūsų pakomentavimą 2016/07/26 at 15:16. Manau, kad jis nėra tikslus, kadangi kiek matyti iš paklausimo nuomininkas sutartyje nėra davęs jokio sutikimo nuomotojui įeiti į nuomojamą gyvenamą patalpą nuomininkui nesant. Todėl mano nuomone jokių kalbų negali būti apie teisėtumą nuomotojui įeinant į gyvenamą patalpą nesant nuomininkui.Mano nuomone tai visiškai neteisėta ir nuomininkas tai gali slapta filmuoti.

    • Paklausime parašyta: “Nuomojuosi butą su sutartimi, tačiau man išvykus, būna, kad nuomotojas (bendru sutarimu) ateina į butą nuimti skaitiklių rodmenų ir pan.”.

     T.y., įeinama į butą (nuomininko nesant) bendru sutarimu, bent jau į kai kurias patalpas. Kurias patalpas būtina pereiti norint pasiekti visus skaitiklius, ką reiškia tas “ir pan.” (t.y. kokius dar veiksmus bendru sutarimu gali atlikti nuomotojas), kaip/kur tai buvo susitarta – to iš paklausimo nesimato.

   • deimantė:

    laba diena, norėjau paklausti tokio informacijos?Ar būtų galima kažkaip susitarti su “Farų” laida, kad reportažas apie asmenį nebūtų rodomas,kadangi jis buvo sunkaus girtumo?Jokio įvykio, muštynių ir panašiai nebuo. Ačiū už atsakymą.

    • Laba diena, pamėginkite susisiekti su laidos kūrėjais. Manau, kad vengdami teisinio konflikto jie nerodys laidoje arba uždengs veidą. Galime ir mes parašyti raštą nuo advokatų, jei reikia.

     • Rasa:

      Laba diena. Atsitiko ivykis su laida “farai”, ar galite man patarti siuo klausymu, parasydamas man i el pasta?

 • Andrej:

  Laba diena.
  Situacija: Liepos menesi atostogavau Palangoje ir taip nutiko, kad velu vakara bunant neblaivaus stovio susikabinom su taip pat neblaiviais praeiviais Basanaviciaus gatveje, ko pasekoje, netoliese patruliave pareigunai, ilgai nesiaiskine kas vyksta, pripurske asariniu duju, sugulde ant zemes, surakino ir isveze i arestine aiskintis. Galu gale isaiskejo, kad nebuvau to ivykio kaltininkas, vieni kitiem pretenziju neturejom, gavau bauda (4eur) tiesiog uz nezymu pazeidima, taip suprantu, kad neblaivus viesioje vietoje. Draugas, kuriam pasiseke ir nebuvo pripurksta i akis duju, sake, kad lygtai buvo operatorius su kamera, matomai is laidos ”Farai”, taciau po ivykio nei vieno is musu leidimo filmuoti suteikta nebuvo, o atvirai kalbant, nebuvo net klausiama. Ilgai dvejojau, galvodamas, kad neperspejo apie filmavima, vadinasi neparodys. Pasirodzius naujam sezonui, pamaciau, kad buvo pora labai panasiu ivykiu is Basanaviciaus gatves, kuriuose dalyvavo tas pats pareigunu ekipazas. Vadinasi visgi buvo filmuojama ir greiciausiai rodys be jokio sutikimo.
  Klausimas: Ar galiu tokioje situacijoje kreiptis i “Faru” komanda ir reikalauti, kad butu uztusuotas veidas? Nors greiciausiai reportazas jau yra sukurtas tik dar kol kas nepaviesintas per televizija.

  • Kreiptis galite. Net jei kūrybinė grupė manys, kad yra teisi ir turi teisę jus rodyti, gali būti, kad vengdama konflikto sutiks jūsų veidą uždengti (kaip minėjau, neretai “Farų” laidoje veidai būna uždengiami ir kaltininkų, ir ne vien nepilnamečių). Gali būti, kad reportažas dar ir nėra sumontuotas.

 • WLAD:

  LR yra situacija ne kokia tu negali filmoti Valstybe visur rekalingi leidimai BAISU!
  nedgi nuo rusijos asilekam toli toli
  http://kultura.ktu.l…fijos_teise.pdf
  https://www.youtube.com/watch?v=e_ED8_SRhpo

 • tooms:

  Sveiki,tai kaip suprantu parduotuve ne vesa vieta ir filmuot negalima?kas cia per nesamone???

  • “Vieša vieta” nereikėtų suprasti kaip “Viskas, kas nėra žmogaus namai” ar pan. Pavyzdžiui, biurai taip pat nėra vieša vieta ir ten negalima filmuoti be šeimininko leidimo.

   • ARAS:

    Augustinai,ar nepainiojat viešos vietos su eilinio privatininko norais drausti kažkokią tai procedūra kaip filmavimas ar fotografavimas?Galvoju,kad jūs klystate,galvodami,kad kažkokia lentelė parduotuvėje yra svarbesnė už LR Konstitucija:kiekvienas žmogus yra laisvas RINKTI JĮ DOMINANČIĄ INFORMACIJĄ .Pas mane į namus neateis filmuoti,nes jie užrakinti,o eilinė parduotuvė yra vieša visuomenei laisvai prieinama teritorija,kur,pagal konstituciją,kiekvienas LR pilietis gali rinkti jį dominančią informaciją ar filmuodamas ar fotografuodamas.Mane irgi mieste,parduotuvėje filmuoja,nes tai leidžia įstatymas-tas pats įstatymas man leidžia tai daryti VISOSE VIEŠOSE vietose,neatsiklausiant jokių asmenų.

    • Nesiryšiu spėlioti, ką pasakytų Konstitucinis teismas, jei iškiltų ten panašus klausimas. Aš būčiau linkęs sutikti su jumis – tai yra, pasisakau už plačias teises fotografuoti ir filmuoti.

     Tačiau kol kas nusistovėjusi kitokia praktika. Jūsų buto negalima filmuoti ne tik todėl, kad jis užrakintas – pavyzdžiui, pro langą jo filmuoti irgi nebūtų galima, nors užuolaidas ir laikytumėte atitraukęs. Nuolatiniam filmavimui lauke, tarkime, apsaugos kamerų, irgi yra ribojimų: tarkime, turi būti parašyta, kad toje vietoje yra nuolat filmuojama.

 • tooms:

  biurai kaip biurai..Bet tarkim kokios norfos ar dar kokios parduotuves,ale vidaus taisykles gali man drausti filmuoti salej ir rinkti sau informacija?Kur mane pati filmuoja manes neatsiklause

 • LI:

  Laba diena,

  Gyvenu vieno aukšto medinių namų kieme. Rytais ir kartais po pietų išeinu į kiemą parūkyti su kavos puodeliu. Tačiau mano kaimynui tai nepatinka. Jis mane terorizuoja ir fotografuoja be mano sutikimo. Kiemo žemė priklauso valstybei ir kiemas yra bendro naudojimo. Ar jis turi teisę mane fotografuoti?

  • Fotografuoti viešose vietose galima. Tačiau, priklausomai nuo to, ką jis daro, jo elgesys gali pažeisti kitus įstatymus. Tarkime, jei jus užgaulioja, įžeidinėja, arba jei nuotraukas publikuoja (deda į internetą ar pan.) taip, kad pareiškiama nepagarba jums.

 • Lina:

  Laba diena, Nesenai įsidarbinau įmonėje, teikiančioje apskaitos paslaugas.Ne iš kart supratau kas negero ten vyksta.Darbo kabinete įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Kiek suprantu,jos įjungtos darbo dienos metu pastoviai

 • Lina:

  Jokių perspėjamų ženklų apue tai nėra.Ateinantys klientai apie tai neinfirmuoti,aš raštiškai apie tai nesupažindinta ir sutikimo nedaviau.Jaučiuosi siaubingai,kanera kybo virš mano galvos.Mane šantažuoja liepia galvito ką

 • Lina:

  šneku,nes atseit įrengtos vaizdo kameros.Esu pastoviai sekama.Kažkokia savivalė ir žeminimas.Kaip dirbti įtampoj?Finale išprovokavo,kad išeičiau iš darbo.Ar tai normalu? Dėkoju už konsultaciją!

 • EGIDIJUS:

  Laba diena,noriu issiaiskinti konkreciai viena dalyka…as parduotuveja nesiruosiu filmuoti kainu ar lentynu su isdestytomis prekemis;as tik noriu nufilmuoti prekes kurios yra pardavinejamos neteisetai su pasibaigusiu prekes galiojimu,tai budas yrodyti filmuojant ar fotografuojant prekes ir parduotuves taip parodyti parduotuves nepaisyma y ystatymus kur draudziama prekes pardavineti be galiojimo..nes tokiu prekiu randu kikvienoja parduotuveja..tai ar as galiu tokias prekes filmuoti,fotigrafuoti parduotuvese be jokio administracijos leidimo.NES administracija suzinojus tiksla filmavimo del prekiu pardavimo su pasibaigusiu galiojimu nieks nesutiks.TAI GALIU DARYTI AR NE…..

  • Sergej:

   jo, visuomenes interesus ginti. Ir atskleisti istatimu pazeidimus.

 • Ausma:

  Laba diena. Labai apsidžiaugiau, radusi veikiantį konsultacijų tinklapį.

  Pakliuvau į nepavydėtiną situaciją. Gyvenu daugiabutyje, esu jau pensijoje. Pavasarį, vos orams atšilus, kieme mergaitės pasitiesė pleduką žaidimams. Na, man pasirodė gražu ir nutariau jas gan iš tolo nufotografuoti ir pasigėrėti su draugais. Žinau, kad negali būti matomi veidai, tai ir nuotraukoje jos visos nusisukusios. Dabar, kažkokia kažkurios giminaitė ar pan. pamatė ir man grasina teisine atsakomybe. Raštu, žinute. Negana to, nugirdau, kad tuoj pat ateis manęs ,,pamokyti”, bet kitokiais, nevartotinais žodžiais. Kaip turėčiau elgtis? Normalia žmonių kalba šnekėtis – truputį ne tokie žmonės… Ar jau turėčiau ruoštis teismams?

  • A:

   Pasirodo, neveikiantis….. Gal tokius neveikiančius reikėtų panaikinti???

   • Veikiantis, tik negarantuojantis greitų atsakymų – tai priklauso nuo mūsų užimtumo, kurio pastaruoju metu buvo daug.

    Fotografuoti viešas vietas ir žmones jose galite, ypač jei nesimato veidai. Jokia teisinė atsakomybė jums neturėtų kilti, o jei žmonės grąsina smurtu ir pan., ar juoba jei prieš jus būtų panaudotas smurtas – tai teisinė atsakomybė jau kyla šiems žmonėms. Jei kažkas jums atsitiks, pats kreipkitės į policiją; jei grąsinimai yra tiesioginiai ir aiškūs, juoba jei juos įrašėte – galite kreiptis ir dėl grąsinimų.

 • Sylvesteris:

  Sveiki, noriu paklausti jeigu policija atvyksta i tavo namus/privacia teritorija ne viesoje erdveje ar turima teise filmuoti policininkus?

 • Sveiki, norejau pasikonsultuoti, situacija:
  Man atsiunte vaizdo irasa kuriame (man nepazistama) mergina soka klube (filmuojama is nugaros, veido nesimato) ir as si vaizdo irasa ikeliau i socialini tinkla (vaizdo irasas buvo matomas 5-6 valandas)

  Ar tai yra pazeidimas ir ar kyla teisine atsakomybe?

  • Visų pirma, ar įrašą padaręs asmuo sutinka, kad jūs įrašą viešintumėte? Jei ne, tai bus autorių teisės pažeidimas. Taii jau nesusiję su teise filmuoti – tiesiog, jei viešinate kažieno padarytą įrašą, turite gauti to asmens, kuris filmavo, sutikimą.

   Antra, dėl paties užfiksuoto vaizdo – vien iš to, ką papasakojote, problemų nematau. Be abejo, gali būti ypatingų atvejų, kaip pvz. jei mergina apgirtusi, apsivėmusi, ir ją galima atpažinti, tarkime, pagal labai ypatingą tatuiruotę, ir jūsų komentare būtų parašytos kažkokios įžeidžios frazės, jos vardas/pavardė ir pan. Bet čia reikia kiekvieną atvejį vertinti individualiai.

 • Noriu paklaust reikia man kuriamam projektui giltines ir kapų duobės ar galiu rades iskasta duode filmuoti na kartu su giltine ir ar kapuose galima filmuotis

  • Paprastai – taip, kapinėse galima filmuoti, fotografuoti. Tačiau jei jau yra kryžius/antkapis su vardais prie tos duobės, ir planuojate naudoti reklamai ar pan. (o ne tik sau) – geriau būtų tuos vardus uždengti. Na ir yra visokių veiksmų, kurių nederėtų daryti kapinėse, nesvarbu, filmuojate ar ne – pavyzdžiui, trikdyti laidotuvių rimties, niekinti kapų (jei dėl filmavimo kažką ant kapų pieštumėte, kastumėte, kitaip juos pažeistumėte, tai gali būti suvokiama kaip baudžiamasis nusižengimas).

 • Rimas:

  Parduotuvėse esančios lenteles draudžiantis fotografuoti prieštarauja konstitucijai ir visuomenės informavimo ystatymui kadangi tai yra vieša vieta , privačia teritorija jinai tampa pasibaigus darbo laikui,kada negalima y ją laisvai patekti, todėl tokie susigalvoti draudimai negali prieštarauti pagrindiniam šalies ystatymui–konstitucijai

 • Loreta:

  Laba diena . Noreciau paklausti ar as galiu filmuoti savo privacioje valdoje nepageidaujama asmeni,kaimyna,jo pries tai neperspejus jo. Aciu

  • Taip, galite filmuoti savo privačią valdą ir jei kažkas ten užeina, irgi bus nufilmuotas. Tik negalite, tarkime, nukreipti kameros taip, kad iš jūsų privačios valdos matytųsi to kaimyno privati valda.

 • Justina:

  Sveiki,

  plačiai yra aprašyta dėl neteisėto darbuotojo filmavimo, kai slapta be sutikimo filmuoja darbdavys. Bet niekur nerandu informacijos ar gali klientas filmuoti darbuotoją darbo vietoje, klientui atliekant paslaugą. Ar gali be darbuotojo sutikimo jį filmuoti?

  • Jei tai yra privačioje vietoje, tos vietos savininkas gali leisti ar uždrausti filmuoti (pvz. biure). Jei viešoje vietoje (pvz. kiemsargis tvarko gatvę) – galima filmuoti.

 • Tadas:

  Sveiki . Paskaičiau komentarus ,ir pasidarė labai keista kodėl teisininkas komentuodamas tam tikrą atvejį nenurodo kokiu įstatymo straipsniu ar dalimi o gal Konstitucija vadovaujasi . Nes skaitant kyla daug prieštaringų klausimų .

  • Saulius:

   Mano nuomone tai yra todėl kad visa teisinė sistema valstybėje yra seniai supuvusi. Kiek man yra žinoma LRK 18,19,20,21, 25 s sako, kad bet kuris asmuo yra laisvas, teisės yra prigimtinės, asmuo gali turėti savo įsitikinimus ir laisvai juos reikšti. Pagal teisininko aiškinimą, pažeidžiama visa LRK iš esmės, nes pasirodo filmuoti viešai negali, nes yra kapinės, taip pat filmuoti viešai negali, nes žmogus visiškai girtas ir daužo benamį žmogų (sutikimą beje turi tik to kuris daužo, o ne to kurį daužo(aišku perdedu)). Mano kaip asmens nuomonė, toki teisės aktai, kurie draudžia filmuoti viešoje vietoje prieštarauja LRK, bet jei atvirai tai mano nuomone pusė LR įstatymų yra prieštaraujantys konstitucijai. Asmeniškai aš esu baigęs 4 klases, tai dėl gramatikos klaidų, nevarkit. Bet kaip žinia skaityt išmokau, bent jau 10 eilučių, o jose parašyta:
   “– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
   – jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
   – šimtmečiais atkakliai gynusi savo LAISVĘ ir NEPRIKLAUSOMYBĘ,
   – išsaugojusi savo DVASIĄ, gimtąją kalbą, raštą ir PAPROČIUS,
   – įkūnydama PRIGIMTINĘ žmogaus ir Tautos teisę LAISVAI gyventi ir KURTI savo tėvų ir protėvių žemėje
   – NEPRIKLAUSOMOJE Lietuvos valstybėje,
   – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
   – siekdama ATVIROS, TEISINGOS, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,”
   Tai kaip galima teigti, jog įstatymas draudžiantis net ir stebėti aplinką per objektyvą, neįrašinėjant, yra konstituciškas. Tai mano akies objektyvas yra nelegalus? Nereikės ištrynti informacijos? ar man informuoti reikia? Beje pažymėsiu, kad teisininkai, advokatai neneša jokios atsakomybės už jūsų asmeninius reikalus. Jie išsako tik savo nuomonę. Teisė LR yra tik nuomonė, kurią “TAUTA” išreiškė, NOT. Pabaigai, pasikartosiu, visa ką parašiau yra tik mano nuomonė. Savo mintimis nei vieno asmens nenoriu užgauti ar įžeisti, tačiau savo nuomonę galiu apginti ir pagrysti. Geros dienos visiems, tikiuosi daviau peno smegenims, kad ir minimaliai.

 • Svetlana:

  Norėjau paklausti, ar teisingai pasielgė,, Farų ”kūrėjai. Filmuojamas asmuo buvo pristatytas į ligoninės priėmimo skyrių girtumo nustatymui. Aš, priėmimo skyriaus darbuotoja, griežtai atsisakiau būti filmuojama. Man prižadėjo, kad manęs filmavimo medžiagoje nebus, tačiau apgavo. Jei filmavo man nežinant ir nematant, o po to viską parodė laidoje manęs net nepaklausė, ar aš sutinku, kad laidoje bus rodomas mano veidas, girdimas balsas.

 • Diana:

  Sveiki,noriu paklausti dėl tokios situacijos:darbe vaikinai neturejo darbo ir sedejo lauke,atvaziaves kitas darbininkas juos nofotografavo ju neatsiklausias ir parode ta nuotrauka direktoriui,ar tai teiseta?(kad jie fotografuojami jie nezinojo)

 • vika:

  Sveiki,
  Buvome parodyti laidoje “Farai”…buitinis konfliktas namuose ,elgesys neadekvatus.
  Ar gali operatorius be savininko sutikimo filmuoti ir rodyti laidoje,jei tai privatus butas?
  Ar visgi reikia savininko sutikimo?
  Konfliktas buvo smulkus,abu išgėrę ,abu neadekvatūs..susistumdėm…vyras išsikvietė “pastiprinimą” policiją…su jais ir filmuotojas,kuris patikino ,kad filmuoja ne laidai,o tam kad nekiltų papildomų nesusipratimų…leidimo filmuoti niekas nedavė…kad bus rodoma neinformavo… Neesam nei latrai ,nei asocialai…
  Kyla klausimas,kas leido filmuoti,tuo labiau rodyti,kad ir užtušuotais veidais…Ar einant su pareigūnais galima viskas?
  Dėkoju iš anksto.

 • As:

  sveiki, situacija tokia, jog vienas zmogus nulatos mane pamates puola slapta fotografuoti ir veliau tas nuotraukas viesina socialiniuose tinkluose (apkalbu tikslu). Nuotraukose nebunu apsvaigusi ir panasiai. Ar tokiam zmogui gali gresti kazkokia atsakomybe? Pavargau, nezinau, kaip su tuo kovoti

  • Aistė Žemaitienė:

   Taip, gali.

  • Taip, gali grėsti, bet reikia vertinti kaip visumą – ne tik patį fotografavimą (kur jis daromas, kaip), tačiau ir apkalbas, kita. Yra daug susijusių nusikaltimų / nusižengimų, bet tik viską įvertinus galima pasakyti, kuris / kurie galėtų būti. Tai, tarkime “Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą rinkimas” ar net “terorizavimas” (jei buvo ir kokie bauginimai / grąsinimai) ir pan.

 • Živilė:

  Laba diena, darbdavys mus filmuoja ir įrašinėja garsą kioskelyje mums nieko nepasakęs. Kamera matydavom galvojam nieko tokio, o tik dabar sužinojom, kad dar įrašinėja pokalbius. Ar galima darbdaviui taip daryti ir kokia bausmė už tai jei negalima? Ačiū.

 • Auguste:

  Sveiki,dirbu restorane ,pas mus atvaziuoja vienas klientas ir uzsisakant pastoviai filmuoja,filmuoja ne atvirai o slepdamas telecoms,taip pat filmuodamas uzgaulioja ir visaip izeidineja,veliau tie video atsiduria viesoje erdveje kur ji perziuri daugybe zmoniu.Musu restorano vidines taisykles draudzia be sutikimo filmuoti ir fotografuoti,kaip elgtis?

  • Aistė Žemaitienė:

   Visų pirma būtina informuoti jį apie tokias restorano taisykles, ir informuoti, kad jei jų nesilaikys, kviesite apsaugą ar pan.

  • Jį reikėtų pašalinti iš restorano (su apsauga) arba kviesti policiją, vėliau į restoraną neįleisti.

 • Edita:

  Ar galima fotografuoti , filmuoti zmogu, daranti nusizengima jo paties privacios valdos kieme?
  Uz ta pati nusizengima jis jau buvo gaves ispejima is valstybiniu tarnybu.

  • Čia toks dalykas “ties riba” – bet jei matosi privati valda iš viešų erdvių (neužstatyta aklina tvora ir pan.), manau galite padaryti. Kita vertus, negalite, pavyzdžiui, pastatyti “nuolatinės kameros” ir filmuoti visą laiką tos valdos, tikėdamasis, kad gal kada nors jis darys pažeidimą: čia nebent jeigu pats pamatytumėte, kad jis tą daro, ir įjungtumėte kamerą.

 • Antanas:

  Sveiki,
  Ne privačioje teritorijoje, šalia servitutinio keliuko sukrauta mediena. Ar galiu fotografuoti slapta kamera saugumo sumetimais.Įvykus vagystei ar galėsiu duomenis pateikti policijai, ir ar būtina nurodyti kad teritorija filmuojama.

  • Iš esmės daug kur filmuojama nenurodžius. Kita vertus, užrašas, kad filmuojama, turi papildomą drausminamąjį efektą – tai dažnai netgi ir būna tik užrašas ar tik netikra kamera, kai realiai nefilmuojama.

   Realiai šitais atvejais su filmavimu/fotografavimu daug kas “slidu”, ne visai aišku, ne visai nustatyta įstatymuose. Tai tokiais atvejais paprastai traktuoja kas kaip nori. Realiai nufilmuota medžiaga vis tiek dažniausiai gali būti naudojama, išskyrus nebent itin įžūliais būdais gautą medžiagą (na, jei paliksite slaptą kamerą kažkieno namuose). Iš medžiagos juk net ir nesimato, ar ten nuolat filmavote, ar, pavyzdžiui, pamatęs vagį įjungėte.

 • Erika:

  Sveiki,Noriu pasiteirauti ar populiarioji Tv pagalba,gali mane filmuoti mano namuose,be mano sutikimo?jie tiesiog įsibrovė ir pradėjo tardyt.!!!kur turečiau kreiptis dėl asmens teisių pažeidimo?reportažas kaip suprantu dar tik ruošiamas.

  • Aistė Žemaitienė:

   Visų pirma kreipkitės į pačią laidą, kad griežtai nesutinkate, kad Jus rodytų. Paprastai nenorėdami didelio skandalo jie turi prifilmavę daug siužetų su kitais žmonėmis, kurie tokių reikalavimų nekelia, tai tikrai turėtų susimąstyti ir laidos siužetą perdėlioti.

 • Dainius:

  Gyvenu bendrabutyje su ilgu koridoriumi, jungiančiu visus kambarius. Kaimynai koridoriuje rūko, į pastabas nereaguoja, įsitikinę, kad jiems tas galima. Ar galiu juos nufotografuoti ar nufilmuoti, kad turėčiau teršimo įrodymą?

  • Realiai šitais atvejais su filmavimu/fotografavimu daug kas “slidu”, ne visai aišku, ne visai nustatyta įstatymuose. Bet jei nufotografuosite ir parodysite pareigūnams (jei juos iškviesite), manau viskas bus gerai. Kita vertus, vien pagal nuotrauką greičiausiai neskirs baudos – t.y. vis tiek reikia iškviesti.

 • Julius:

  Laba diena,

  Buvo situacija, du paaugliai autobuse fotografavo priešais sėdintį, miegantį juodaodį vyrą ir akivaizdžiai nuotrauka dalinosi iš jo šaipytis. Kai pasakiau sustoti, gavau tik vidurinį pirštą. Ar jei kas nors panašaus įvyktų ateityje galiu kreiptis į policiją ar tokie žmonės gali daryti ką nori?

 • Tomas:

  Skaitau komentarus ir sypsausi kaip jus linksminate mane. Nera aukstesnio istatymo uz LT RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA. Bet kokiame renginyje stadione ar koncertu haleje galima filmuoti drasiai, net jeigu yra uzdrausta ar priklijuoti lipdukai… Nes tai yra vidines taisykles kaip ir prekybos centru jie gali prisikabinti ka tik nori uzrasyti, kad jus ten ant galvos turite stoveti tai nieko nesako. Nei vienas vidinis isakymas nera auksciau uz LT konstitucija. Yra vietos kuriuose negalima filmuoti ir turite gauti zurnalisto leidima pvz: Savivaldybes, kariniai objektai, ligonines, policija, gaisrine ir t.t bet ir su zurnalisto leidimu reikes sutikimo taip, kad zurnalisto leidimas nelabai ka keicia… Kitas dalykas jeigu jus publikuosite nufilmuota medziaga tuomet jau kitas dalykas…

 • Henris:

  Sveiki,
  ar viešas baseinas/vandens parkas , skaitosi vieša vieta ? Filmuoti ten galima ?

 • Sima:

  sveiki,
  Noriu pasiteirauti, ka reikia pasirašyti su daugiabučio namo gyventojais, kad būtų galima sumontuoti vaizdo filmavimo kameras. kad nekeltu pretendzija dėl ju duomenų saugumo.

  • Aistė Žemaitienė:

   Geriausia tokį sprendimą priimti visuotiniame daugiabučių namų savininkų bendrijos narių susirinkime.

 • Lukas:

  Sveiki, norejau paklausti ar galiu viesoje erdveje filmuoti agresyvu zmogu kuris prie manes “lenda” (na tarkim atsiduri auto ivykyje ir zmogus agresiviai tave uzsipuola mazdaug ‘kodel tu cia kazkaip vaziavai’, pradeda stumdytis; kitas pvz jei tiesiog nakti isgere tarkim zmones prie taves pradeda lysti, vadint tave negraziais zodziais, provokuoti mustynes, stumdytis) kaip irodyma?

 • Jurgita:

  Laba diena. Susidūriau su tokia situacija, vaikų darželyje vyko užgavėnių šventė, vienas miestelio gyventojas filmavo keletą kadrų iš uždaros darželio teritorijos, kuriuos įkėlė į viešą grupę. Vaizdo įraše yra matomi vaikų veidai, nesu patenkinta tokiu viešinimo, o ir renginys buvo skirtas tik darželio bendruomenei ne viešas. Kur turėčiau kreiptis dėl žmogaus teisių pažeidimo?

 • Sonata:

  Laba diena,
  situacija tokia,kad per mūsų vestuves pasisamdėm filmuotoja,filmavo visa šventė nuo pradžios iki galo,kaip viskas ir gerai, bet esmė tame,kad jis mūsų visa vestuvių įrašą patalpino į YouTube,kaip reklama su savo kontaktais. Mes esame prieš,kad mūsų privačia šventė viešinti! Jis nesutinka išimti visus video,nes jis teigia,kad tai jo autorinis darbas ir jis turi teise. Ar jis teisus? Nes mums tai protu nesuvokiama kaip gali žmogus,kuris pasamdytas nusilmuoti mūsų privačia šventė viešinti be mūsų sutikimo!!! Ačiū už atsakymą.

 • Asesuasta:

  Laba diena, kazkada leidau savo vaikinui mane filmuoti, erotiniai video, bet mes išsiskyrėme ir aš norėčiau kad jis tuos video ištrintų, bet jis to nepadaro, ar teisiškai yra būdas koks ji priversti tai padaryti?

  • Aistė Žemaitienė:

   Deja, tokios teisinės galimybės nėra. Be abejo, jei jis viešins šią medžiagą, tuomet tokių priemonių kaip uždrausti būtų. Tačiau jo paties jų naudojimą uždrausti sudėtinga, nes laikoma, kad tokioms nuotraukoms ar video daryti buvote davusi sutikimą (tai nebuvo atlikta per prievartą).

 • andrejus:

  sveiki. norejau pasiklausti. zodziu mes nuomuojames kambary name, o tame name seimininkas”kuris taip pat nuomuojasi ta nama”idejo virtuveje kamera. Tai man nepatiko ir labai nepatinka!! as jam pasakiau,bet jis tvirtina kad tai nuo vagiu:) nors lauke yra dar trys kameros. Cia viskas Anglijoje yra. Ar gali jis tokiu atveju naudoti kamera jei man tai nepatinka?

  • Aistė Žemaitienė:

   Deja, galiu komentuoti tik Lietuvos teisę, Anglijos teisę išmano Anglijos teisininkai.

 • Jonas:

  Sveiki,

  man įvyko tokia situacija:

  mane mano privačio namo kieme, eidamas šaligatviu nufotografavo kaimynas, nes neva aš paleidžiu savo šunį lakstyti be priežiūros (nors to nei kartą nebuvo, matyt sumaišė su kitu šuniu). Šią nuotrauką su mano atvaizdu patalpino į facebook mūsų rajono bendruomenės grupėje, ir parašė realybės neatitinkančius faktus, taip mane įžeisdamas.

  Ar tai galima laikyti teisės į atvaizdą pažeidimu? Ar galiu kreiptis į teismą, jei kaimynas šios nuotraukos neištrins?

  Labai ačiū!

 • Markas:

  Sveiki,tokia situacija ,jog Sausio-Vasario menesi mane pastabde mieste patruliuojantis pareigunas . Atliko patikrinima pas mane ir du pakeleivius ,pas viena pakeleivi pasivedes uz kampo ikises ranka uz apatiniu ir rado paketeli su zole .Nepatenkintas pareiguno elgesiu ,kartu su pakeleiviu pas kuri ikiso ranka i apatinius kreipemes i imuniteto ir vidaus tyrimu skyriu ir abu paraseme skundus ant to pacio pareiguno su savom priezastimis. Tapacia diena pamaciau spliuse straipsni apie save ,taciau nebuvo surasyta vardu ar pavardziu ,tik automobilio marke ir gimimo metai . Po kazkurio laiko atejo laiskas i el pasta,jog skundas buvo atmestas,o skundas buvo siustas is imuniteto skyriaus i kita skyriu ,generaliniam Siauliu komisarui kuriam patrulis pavaldus.. Zinoma nekeista ka ranka ranka plauna ,mano nuomone pasirode,jog buvo pazeista privati erdve.. ir kaip skaniam desertui ,pamaciau save siandien per farus:) Veidai nebuvo filmuojami ,numeriai uzdengti,reportazas sudetas is daliu ,ju naudai.. Ar yra kokiu instanciju kur iseitu kreiptis ir galetu kazkuom padeti?

 • Gitana:

  Sveiki,svetima moteris skiria seima ir vyrui siuntineja savo nuogos nuotraukas ir video, jis daro tapati,nors zmonai ginasi,kad nieko nera ir prisigalvoja nesamoniu. Taciau zmona suzinojusi vyro facebook slaptazodi, randa meiluzes foto ir video nepagalvojusi pasekmiu, per vyro facebook ja pasidalina po meiluzes profiliu, bet minutei ir istrina.Beda ta, kad matosi is imtu nuotrauku kamputyje, jo sutuoktines akaunt nuotrauka(Neapdairumas is emociju) kokia atsakomybe gresia? Aciu

 • Aušra:

  Sveiki. Noreciau pasiklausti. Situacija tokia, kad musu seima nebendrauja su mano tevais, del tam tikru dalyku. Is ju sulaukiame grasinimu, esame persekiojami, sekami. Visai nesenai suzinojome, kad dar ir filmuojami bei fotografuojami esame to net nenutuokdami, kada viesime pas vyro tevus kaime. Vyro tevai ir mano tevai yra kaimynai, bet nesiejami ribomis. Tarp ju yra kitu kaimynu gyvenanciu. Jauciames tiek mes, tiek vaikai bauginami. Kaip turetume elgtis sioje situacijoje teisiskai? Siuo metu tiesiog ignoruojame ju ispuolius, bet jau daugiau sitaip testis nebegali, baigiame isproteti😢

  • Aistė Žemaitienė:

   Jei nieko kito nebegalima padaryti, galima kreiptis į policiją.

 • Jonas:

  Sveiki,
  internete reklamos tikslais buvo paviešintos nuotraukos iš privataus šeimos renginio.
  Ar įmanoma dėl šį pažeidimą išspręsti savo tapatybės ir duomenų neatskleidžiant kaltininkams (tik teisėsaugai, ar teisines paslaugas teikiančiam asmeniui, žinoma)?

 • Lina:

  Sveiki,

  mano vyras neatsiklausdamas įrengė kamerą mūsų namo kieme ir kartais naudoja ją ir namuose, man nežinant. Aš atsisakau būti filmuojama. Ar pagal įstatymus kažkaip galiu užkirsti kelią tokiam savo šeimos narių filmavimui?

 • Laba. Ar galiu filmuoti kaimynę( gyvenu daugiabutyje..), purtančią savo kiliminę ar lovos dangą per balkoną?? Nepaisant to, kad buvau prašiusi to nedaryt..Aš gyvenu po jos butu( apatiniam aukšte).Ir tą medžiagą kur galėčiau pateikt?? Nes prasidėjo konfliktinė situacija.. kuri peraugo į mašinų parkavimą prie daugiabucio namo! Kadangi mūsų kiemo įvažiavimas siaurutis, – parašiau raštelį kaimynei( užkišau už valytuvų)-prašome neužstatyti įvažiavimo į kiemą Spec. Tarnybų automobiliams. Ir padėkojau už supratingumą!Kas sekė po to!!!! Isterijos!! Kad aš!! Būtent !! Nurodinėju ką ir kaip dartyt!! Kur kreiptis dėl tokios neadikvačiai( manyčiau!) reaguojančios kaimynes? Ar į Kelių policiją??( būtent dėl automobilio..?)Dekoju.

 • Mindaugas:

  Sveiki,
  Ar įmonės teritorijoje galima fotografuoti savo darbuotojus be jų sutikimo?

 • Ernestas:

  Kas bus jei nufilmuosi rukanti kaimyna balkone? Ir ar nebusiu pats nubaustas uz tai kad slapta, jam nesutikus filmuoju?

 • IRENA:

  Sveiki gerb. TEISININKAI! Mano situacija:
  nuo 2008 m. esu neįgali (40% darbingumo lygis) su apsunkinta judėjimo funkcija. 2017 m. gretimo žemės sklypo ir gretimo namo naudotoja, savo draugių, o mano bendraturčių akivaizdoje, partrenkė mane ant žemės, ko pasėkoje ne tik patyriau fizinį dubens skausmą, bet ir liekamąsias pasekmes -pradėjo ženkliai trumpėti dešinė koja. Deja, iš PK pranešimo apie tyrimo eigą iki šiol negavau. Nors fiziškai prieš mane smurtaujanti kaimynė 2020-03-03 KAT pagal BK 140 str.1 d. buvo nuteista tik pagal vieną smurto epizodą, bet jos sisteminga fizinė ir psichinė prievarta mano atžvilgiu vyksta jau 7 metus. Blogėjant sveikatai, pastaruoju metu vaikštau skausmingai, tenka naudotis neįgaliųjų lazdele. Iš manęs tyčiojamasi, kad esu neįgali, grasinama pastumti, partrenkti ant žemės, naudojami necenzūriniai žodžiai. Esu vieniša 70 m. pensininkė, prieš porą dienų, kad galėčiau nusipirkti maisto, į artimiausią mažą maisto parduotuvėlę “IKI” nuvykau išsikvietusi Taksi automobilį. “IKI” parduotuvėje tuo metu apsipirkinėjo ir prieš mane smurtaujanti kaimynė, kuri mane pavadinusi “INVALIDĖ”, pradėjo mane filmuoti savo mobiliuoju telefonu. Pasijutau labai pažeminta ir paniekinta, jaučiausi diskriminuojama kaip neįgalus asmuo. Man teko nutraukti maisto apsipirkimą. “IKI” kasininkės paklausiau: “Ar pas jus galima filmuoti?”. Kasininkė pasakė, kad “Negalima”. Parduotuvėje tuo metu buvo ir kita man pažįstama moteris, kuriai pasisakiau, kad aš kaip neįgalus asmuo buvau filmuojama. Vėliau sužinojau, kad smurtaujanti kaimynė kasininkei mane šmeižė, pasakojo kokia “aš bloga, kad tik apsimetu, kad nevaikštau, o ji štai mane nufilmavo vaikštančią su lazdele”. Nors policijos tuomet nekviečiau į parduotuvę, bet norėčiau pati pateikti raštišką Pareiškimą iš savo el. pašto.
  Gerb., TEISININKAI, norėčiau sužinoti JŪSŲ profesionalią nuomonę, ar 7 metus sistemingai prieš mane fiziškai ir psichiškai smurtaujanti kaimynė nenusižengė teisinei tvarkai, mane filmuodama maisto parduotuvėje be mano sutikimo. Pastaba: tiek kaimynė, tiek aš parduotuvėje incidento metu dėvėjome medicinines kaukes. Būčiau dėkinga gauti JŪSŲ patarimą į savo el. paštą. Pagarbiai Irena

 • Abi:

  Sveiki. Mes gyvename ne nuosavame name , tačiau turime mums priklausantį sodą , kurio šale yra ir kiti sodai. Turime pasistate baseiną ir ten su vaikais maudomes , tai pat yra gultai ant kurių gulime. Ir šalia esančio sodo savininkas mus fotografuoja. Ar tai teisėta?

 • Tomas:

  Sveiki, diebu Regitroje Kaune, apsaugos darbuotojų, mano darbas yra valdyti žmonių srautą, žmogus atėjo darbo laiku, tačiau Regitros darbuotojai jau nespausdina bilietų, nes ir taip jau nespės aptarnauti naujų klientų, ok bet esmė tame, kad piktas klientas pradeda filmuoti mane iš karto lauke prie Regitros, vėliau Regitros viduje, man tai nepatinka ir nenoriu, kad filmuotų, jis sako, kad jam neavarbu, viešoji įstaiga ir jis teisus, o ne aš, nes neleidžiu jam įeiti ir gauti paslaugas. Kaip ir sakiau, darbas yra kontroliuoti srautą, bet filmuoja ir filmuoja, qš nežinau, gal dalinasi facebooke, bet aš neturiu paskyrps gal mano reputacija blogėja dėl tokių asmenų. Ką tokiu atvejubdaryti, jai neleidžiu ir esu ne Regitros darbuotojas, bet apsaugos darbuotojas, kuris dirba šioje vietoje?

 • vytia:

  gerb. teisininkai.
  aš esu apšmeižtas kai Myclovas mano dažnas svečias be mano sutikimo nufimavo mane ir persiuntė draugam Andžei ir Violetai.
  Andžei po mano pasu paliko nuoruką ir pradegino skylę, o aš nepastebėjau

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook