Teisė į atostogas Lietuvoje: rūšys, trukmė

“Atostogomis” Lietuvoje vadinami labai skirtingi reiškiniai. Jiems taikoma įvairi apmokėjimo tvarka. Kiekvienam darbuotojui verta žinoti, į kokias atostogas jis turi ar gali turėti teisę.

 

Kasmetinės apmokamos atostogos

Darbuotojas turi teisę į kasmetines apmokamas atostogas [DK 169-177 str.]. Jų trukmė – bent 28 d., iš kurių 14 d. turi būti iš eilės, o kitos gali būti išdalintos. Nepilnamečiams, neįgaliesiems, vieniems auginantiems vaiką iki 14 m. ar neįgalųjį iki 18 m. jų minimali trukmė 35 d., kai kurių profesijų (pvz. pilotų, stiuardesių) atstovams dar prailgintos (58 d.). Pirmąkart atostogauti galima praėjus 6 mėn. po įsidarbinimo (nebent darbdavys sutiks kitaip). Vėliau atostogaujama pagal eilę (kad nebūtų taip, kad vienu metu atostogauja itin daug darbuotojų). Kai kuriems atostogos suteikiamos be eilės: studentams norintiems laikyti egzaminą, nėščiosioms ir kt.

Tikslinės atostogos

Tikslinės atostogos suteikiamo konkrečiais atvejais [DK 178-183 str.]:

a)Nėštumo ir gimdymo atostogos suteikiamos moterims – 70 d. iki gimdymo, 50 d. po jo (komplikuoto, dvynių gimdymo atveju – 70 d. po jo)

b)Tėvystės atostogos suteikiamos vyrams iki jų vaikui sukaks 1 mėn.

c)Atostogos vaikui prižiūrėti skiriamos faktiškai vaiką auginantiems giminaičiams (ne daugiau nei vienam) – iki 3 metų po vaiko gimimo.

d)Mokymosi atostogos skiriamos moksleiviams ir studentams – 3 d. iki egzamino, 2 d. iki įskaitos, pagal mokymo planus laboratoriniams dabams, 30 d. diplominiam darbui, 6 d. baigiamiesiems egzaminams.

e)Kūrybinės atostogos – disertacijai, vadovėliams rašyti (suteikiamos paprastai universitetuose).

f)Valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti – balsavimui, teismams (pvz. jei šaukia kaip liudytoją), donorystei, profsąjungos nariai – jos veiklai (iki 6 d.).

Visos šios atostogos vienaip ar kitaip apmokamos (iš darbdavio ar visuomeninio biudžeto), įeina į darbo stažą.

Neapmokamos atostogos

Dėl atostogų, už kuriose praleistas dienas atlyginimas nemokamas, darbdavys gali sutarti su darbuotoju, bet yra atvejų, kai darbuotojas turi teisę jų reikalauti [DK 184 str.]:
a)Jei augina vaiką iki 14 m. – iki 14 d.a atostogų.
b)Jei augina neįgalųjį iki 18 m. – iki 30 d. atostogų.
c)Tas iš tėvų, kuris tuo metu neatostogauja pagal nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogas (kai kitas taip atostogauja) – iš viso iki 3 mėn.
d)Neįgalusis ar slaugantis neįgalųjį, kurį slaugyti būtina – iki 30 d. per metus.
f)Slaugantis sergantį šeimos narį – tiek, kiek rekomenduoja gydytojai.
g)Besituokiantis ar laidojantis šeimos narį – bent 3 d.

Nemokamos atostogos iki 14 d. (neįgaliųjų ir jų slaugymo atveju – iki 30 d.) įeina į darbo stažą [DK 170 str.].

Kas nėra atostogos

Be atostogų yra įvairūs periodai, kuomet darbuotojui turi būti suteiktas poilsis (šventės, savaitgalis, pietų pertrauka ir t.t.). Apie juos plačiau rašiau čia.

Taip pat yra prastova – atvejis, kai darbdavys neturi darbo, kurį galėtų duoti darbuotojui. Tokiu atveju jis moka sumažintą algą [DK 195 str.]. Jei prastova kilo dėl darbuotojo kaltės ji neapmokama.

Dar yra pravaikšta – atvejis, kai darbuotojas be priežasties neateina į darbą. Neatėjimas į darbą visą dieną yra šiurkštus pažeidimas ir priežastis atleisti iš darbo.

Kai darbuotoją darbdavys neteisėtai atleidžia iš darbo ir darbuotojas savo tiesą įrodo teisme, laikotarpiu nuo atleidimo iki teismo sprendimo fiksuojama priverstinė pravaikšta. Už šį laikotarpį darbdavys turi sumokėti atlyginimą.

Ne atostogos yra ir nedarbingumas (dėl ligos, traumos).

P.S. Tai, kas čia surašyta, yra įstatymų nuostatos. Papildomai atostogų tvarka darbuotojui gali būti gerinama (bet ne bloginama) kolektyvinėje ar individualioje darbo sutartyje. Tokiu atveju galioja ši pagerinta tvarka (jei sutartis nėra neteisėta).

Pasisakymai negalimi.

Dėl didelio klausimų šia tema skaičiaus nebėra galimybės atsakinėti į naujus klausimus komentaruose.

PAŽIŪRĖKITE: galbūt situacija, panaši į Jūsų, jau paaiškinta ankstesniuose komentaruose, bet turėkite omeny, kad įstatymai keičiasi.

Jums visada galime suteikti *mokamą* asmeninę konsultaciją el. paštu. Advokatės el. pašto adresas: aiste.zemaitiene@gmail.com.

Facebook